Dokumentace datové sady

Název datové sady: Informace o školách ze systému InspIS PORTÁL


Popis datové sady:

Datová sada obsahuje informace o těch školách a školských zařízeních v České republice, které tyto informace vložily do veřejného informačního systému InspIS PORTÁL, který provozuje Česká školní inspekce. Zdrojem veškerých informací jsou právě školy a školská zařízení (poskytování a aktualizace informací je zcela dobrovolné a Česká školní inspekce tato data nevaliduje), které publikované informace vkládají do systému jakožto odpovědi na relevantní otázky (s ohledem na typ školy) elektronických formulářů. Periodicita aktualizace je čtvrtletní. Datovou sadu představuje CSV soubor.

Význam sloupců

Sloupec
Význam
Poznámka
REDIZO
resortní identifikátor právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení dle Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT (https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/)
devítimístný numerický řetězec
IZO
identifikátor činnosti školy nebo školského zařízení (např. mateřská škola, základní škola, školní jídelna atd.) dle Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT (https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/)
numerický řetězec
Nazev_formulare
Jedinečný název formuláře v systému InspIS , jehož data se vztahují ke specifické činnosti dané školy nebo školského zařízení
textový řetězec
ID_otazky
Jedinečný identifikátor otázky formuláře systému InspIS (není důležitý pro interpretaci samotných dat, avšak doporučujeme jej využít z důvodů zachování konzistence dat při jejich budoucí aktualizaci ve zdrojovém systému InspIS)
numerický řetězec
Nazev_otazky
Text otázky formuláře v systému InspIS – jde o parametr, ke kterému se škola vyjadřuje
textový řetězec
ID_odpovedi
Jedinečný identifikátor odpovědí formuláře systému InspIS (není důležitý pro interpretaci samotných dat, avšak doporučujeme jej využít z důvodů zachování konzistence dat při jejich budoucí aktualizaci ve zdrojovém systému InspIS)
numerický řetězec
Odpoved
Text odpovědi formuláře v systému InspIS - jde o odpověď školy na danou formulářovou otázku (požadovaný parametr)
textový řetězec