Informace o školách ze systému InspIS PORTÁL

English name not specified


Popis:

Datová sada obsahuje informace o těch školách a školských zařízeních v České republice, které tyto informace vložily do veřejného informačního systému InspIS PORTÁL, který provozuje Česká školní inspekce. Zdrojem veškerých informací jsou právě školy a školská zařízení (poskytování a aktualizace informací je zcela dobrovolné a Česká školní inspekce tato data nevaliduje), které publikované informace vkládají do systému jakožto odpovědi na relevantní otázky (s ohledem na typ školy) elektronických formulářů. Periodicita aktualizace je čtvrtletní. Datovou sadu představuje CSV soubor.

Description:

Kontaktní bod opendata@csicr.cz
Dokumentace Odkaz na dokumentaci
Termín následující publikace 03. 07. 2024 07:33
Periodicita aktualizace čtvrtletní
Prostorové rozlišení 0
Časové pokrytí 07. 07. 2022 - 01. 01. 3000
Témata Vzdělávání, kultura a sport
Související geografická území Česká republika
Klasifikace dle prvku z RÚIAN Stát

Distribuce datové sady

Informace o školách ze systému InspIS PORTÁLPodmínky užití distribuce

Autorské dílo


Zvláštní právo pořizovatele databáze

Osobní údaje
Neobsahuje osobní údaje

Informace o školách ze systému InspIS PORTÁLPodmínky užití distribuce

Autorské dílo


Zvláštní právo pořizovatele databáze

Osobní údaje
Neobsahuje osobní údaje

Informace o školách ze systému InspIS PORTÁLPodmínky užití distribuce

Autorské dílo


Zvláštní právo pořizovatele databáze

Osobní údaje
Neobsahuje osobní údaje