Dokumentace datové sady

Název datové sady: Konkurzy na ředitele škol


Popis datové sady:

Datová sada obsahuje odpovědi na vybrané otázky - aktuálně vyhlášená výběrová řízení na pracovní místa ředitelek / ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných veřejnými zřizovateli v celé ČR. Podmínky konání konkurzních řízení jsou stanoveny vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů. Datovou sadu představuje CSV soubor, v němž ve sloupcích jsou odpovědi na jednotlivé otázky. Odpovědi jsou v příslušném sloupci uvedeny buď číselným kódem, textovým zněním nebo datem odpovědi.

Význam sloupců

Sloupec
Význam
Poznámka
a03redizo
REDIZO školy/školského zařízení
číselný kód
nazev_skoly
Název školy/školského zařízení
textový řetězec
kraj
Kraj
textový řetězec
Vyhlasovatel
Vyhlašovatel (název obce, kraje apod.)
textový řetězec
otazka2
Odkaz na web vyhlašovatele (obce, kraje apod.)
textový řetězec
otazka3
Termín podávání přihlášek
datum