Konkurzy na ředitele škol

English name not specified


Popis:

Datová sada obsahuje odpovědi na vybrané otázky - aktuálně vyhlášená výběrová řízení na pracovní místa ředitelek / ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných veřejnými zřizovateli v celé ČR. Podmínky konání konkurzních řízení jsou stanoveny vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů. Datovou sadu představuje CSV soubor, v němž ve sloupcích jsou odpovědi na jednotlivé otázky. Odpovědi jsou v příslušném sloupci uvedeny buď číselným kódem, textovým zněním nebo datem odpovědi.

Description:

Kontaktní bod opendata@csicr.cz
Dokumentace Odkaz na dokumentaci
Termín následující publikace 23. 06. 2024 06:56
Periodicita aktualizace denní
Prostorové rozlišení 0
Časové pokrytí 01. 09. 2021 - 01. 01. 3000
Témata Vzdělávání, kultura a sport
Související geografická území Česká republika
Klasifikace dle prvku z RÚIAN Stát

Distribuce datové sady

Konkurzy na ředitele školPodmínky užití distribuce

Autorské dílo


Zvláštní právo pořizovatele databáze

Osobní údaje
Neobsahuje osobní údaje

Konkurzy na ředitele školPodmínky užití distribuce

Autorské dílo


Zvláštní právo pořizovatele databáze

Osobní údaje
Neobsahuje osobní údaje

Konkurzy na ředitele školPodmínky užití distribuce

Autorské dílo


Zvláštní právo pořizovatele databáze

Osobní údaje
Neobsahuje osobní údaje