Dokumentace datové sady

Název datové sady: Dotazník pro ředitele SŠ 2021-2022


Popis datové sady:

Datová sada obsahuje odpovědi na otázky položené ředitelům středních škol prostřednictvím elektronického dotazníku zaslaného před zahájením inspekční činnosti ve školách ve školním roce 2021-2022. Odpovědi ředitelů škol slouží pro předběžnou orientaci a přípravu inspekčních týmů na inspekční návštěvu školy. V případě, že některé otázky zůstanou bez odpovědi ředitele, inspekční tým zjistí potřebné informace v průběhu inspekční činnosti. Některé otázky dotazníku jsou generovány jen v případě určitého typu odpovědi na některou z předcházejících otázek. Otázky jsou zaměřeny na tři oblasti – ředitel školy, podmínky školy pro vzdělávání (materiální, personální, klima), žáci (podpora žáků, hodnocení). Z důvodu zamezení identifikace konkrétních škol a jejich ředitelů jsou data anonymizována (nejsou uvedeny identifikátory jednotlivých škol). Datovou sadu představuje CSV soubor, v němž ve sloupcích jsou odpovědi na jednotlivé otázky, každý řádek pak odpovídá jedné střední škole. Odpovědi jsou v příslušném sloupci uvedeny buď celým číslem, číselným kódem, nebo textovým zněním odpovědi.

Význam sloupců

Sloupec
Význam
Poznámka
Zrizovatel
Označení (typ) zřizovatele dle číselníku
textový řetězec
Q227364_230058
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: třídní učitel
0=ne, 1=ano
Q227364_230059
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: výchovný poradce
0=ne, 1=ano
Q227364_230060
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: školní metodik prevence
0=ne, 1=ano
Q227364_230061
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: koordinátor ŠVP
0=ne, 1=ano
Q227364_230062
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: koordinátor ICT
0=ne, 1=ano
Q227364_230063
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: metodik ICT
0=ne, 1=ano
Q227364_230067
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: koordinátor inkluze
0=ne, 1=ano
Q227364_230064
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: koordinátor průřezových témat
0=ne, 1=ano
Q227364_230066
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: vedoucí metodického orgánu (metodické sdružení, předmětová komise)
0=ne, 1=ano
Q227364_230065
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: ekonomické činnosti (škola nemá ekonoma/hospodářku)
0=ne, 1=ano
Q227364_233003
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: jiné
0=ne, 1=ano
Q227364_233004
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: žádné
0=ne, 1=ano
Q227367
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaká je délka Vaší pedagogické praxe celkem (zaokrouhleně na celé roky)?
odpověď číslem
Q227369_233010
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Účastnil jste se v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, studia v rámci DVPP ke splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon ředitele školy
0=ne, 1=ano
Q227369_233011
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Účastnil jste se v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, studia v rámci DVPP ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
0=ne, 1=ano
Q227369_233012
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Účastnil jste se v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, kurzů, seminářů apod. v rámci DVPP k prohlubování odborné kvalifikace
0=ne, 1=ano
Q227369_233013
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Účastnil jste se v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, ale mimo rámec DVPP (např. účast na konf. či seminářích s pedagogickou tématikou, setkávání s členy vedení jiných škol)
0=ne, 1=ano
Q227369_233014
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Účastnil jste se v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ne, žádné formy dalšího vzdělávání jsem se neúčastnil/a
0=ne, 1=ano
Q227370_233015
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: řízení pedagogického procesu (pedagogické vedení školy)
0=ne, 1=ano
Q227370_233016
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: organizační řízení školy
0=ne, 1=ano
Q227370_233017
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: ekonomická a finanční oblast
0=ne, 1=ano
Q227370_233018
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: legislativní oblast (právní předpisy)
0=ne, 1=ano
Q227370_233019
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: vlastní manažerské dovednosti (time management, řízení procesů)
0=ne, 1=ano
Q227370_233020
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: rozvoj lidských zdrojů (koučing, osobnostní rozvoj)
0=ne, 1=ano
Q227370_233021
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: personalistika (získávání pedagogických pracovníků)
0=ne, 1=ano
Q227370_233022
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: vědomosti a znalosti v předmětech, které vyučuji, v oblastech vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q227370_233023
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: metody a formy vzdělávání a výuky, pedagogické kompetence
0=ne, 1=ano
Q227370_233024
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: podpora rozvoje gramotností a klíčových kompetencí
0=ne, 1=ano
Q227370_236089
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: individualizace vzdělávání, pedagogická diagnostika
0=ne, 1=ano
Q227370_233025
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: chování dětí/žáků a vedení třídy
0=ne, 1=ano
Q227370_233028
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: prevence a projevy rizikového chování dětí/žáků
0=ne, 1=ano
Q227370_233029
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: bezpečnost a ochrana zdraví
0=ne, 1=ano
Q227370_233030
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: vzdělávání dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (metody, formy, podpora)
0=ne, 1=ano
Q227370_233031
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: společné vzdělávání (právní aspekty, úprava ŠVP apod.)
0=ne, 1=ano
Q227370_233032
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: výuka v multikulturním nebo vícejazyčném prostředí
0=ne, 1=ano
Q227370_233033
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: dovednosti v oblasti ICT
0=ne, 1=ano
Q227370_233034
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: dovednosti v oblasti cizích jazyků
0=ne, 1=ano
Q227370_233035
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: zájmové a neformální vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q227370_233036
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: výchovné poradenství (vč. kariérového)
0=ne, 1=ano
Q227370_233037
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: spolupráce se zákonnými zástupci dětí/žáků
0=ne, 1=ano
Q227370_233038
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: jiná oblast
0=ne, 1=ano
Q227373
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Ve škole je k dispozici dostatek vyhovujících vyučovacích pomůcek.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227374
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Ve škole převládá spokojenost s pracovním zázemím pedagogických pracovníků (kabinety, sborovna).
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227375
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Ve škole převažuje celková spokojenost s materiálně-technickým vybavením školy.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227376
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Prostory, v nichž se pohybují děti/žáci, jsou přehledné a je snadné udržovat nad nimi dohled.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227377
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: V průběhu roku je dostatek příležitostí pro vzájemnou spolupráci učitelů a zákonných zástupců dětí/žáků.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227378
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Vedení a učitelé si vzájemně poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227379
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé navrhují vedení školy možné změny vedoucí ke zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227380
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé mohou bez obav rozporovat kroky vedení, pokud s nimi nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227381
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Neshody vzniklé mezi učiteli a vedením školy jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění jejich spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227382
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi vedením a učiteli názorové rozdíly, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227383
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé si vzájemně poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227384
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé podněcují vzájemnou spolupráci za účelem dalšího rozvoje výchovně-vzdělávacího procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227385
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé mohou bez obav rozporovat kroky kolegů, pokud s nimi nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227386
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Neshody vzniklé mezi učiteli jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění jejich spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227387
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi učiteli názorové rozdíly, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227392
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Uveďte prosím počet asistentů pedagoga ve Vaší škole (fyzické osoby).
odpověď číslem
Q227678
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Odpovídají podle Vašeho názoru doporučení ŠPZ na asistenty pedagoga skutečným potřebám dětí/žáků se SVP? Tj. jsou podle Vašeho názoru či informací od učitelů přiděleni asistenti pedagoga právě těm dětem/žákům, kteří je nejvíce potřebují?
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227395_229929
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistentů pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: třídního učitele
0=ne, 1=ano
Q227395_229930
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistentů pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: ostatních učitelů
0=ne, 1=ano
Q227395_229931
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistentů pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: výchovného poradce
0=ne, 1=ano
Q227395_229932
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistentů pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: školního psychologa
0=ne, 1=ano
Q227395_229933
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistentů pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: školního speciálního pedagoga
0=ne, 1=ano
Q227395_229934
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistentů pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: dalšího vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q227395_229935
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistentů pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: realizuji sám/sama
0=ne, 1=ano
Q227395_229936
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistentů pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: jiným způsobem
0=ne, 1=ano
Q227395_229937
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistentů pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: nerealizuji
0=ne, 1=ano
Q227397_229941
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ve výuce ověřuji v rámci:; Odpověď: hospitační činnosti, kde práce asistenta pedagoga je jednou ze sledovaných a hodnocených položek
0=ne, 1=ano
Q227397_229942
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ve výuce ověřuji v rámci:; Odpověď: hospitační činností (bez zjevného záměru, na základě pozorování)
0=ne, 1=ano
Q227397_233130
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ve výuce ověřuji v rámci:; Odpověď: vlastní přímé pedagogické činnosti
0=ne, 1=ano
Q227397_233131
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ve výuce ověřuji v rámci:; Odpověď: rozhovorů s učiteli
0=ne, 1=ano
Q227397_229943
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ve výuce ověřuji v rámci:; Odpověď: práce předmětových komisí
0=ne, 1=ano
Q227397_229944
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ve výuce ověřuji v rámci:; Odpověď: práce školního poradenského pracoviště
0=ne, 1=ano
Q227397_229945
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ve výuce ověřuji v rámci:; Odpověď: spolupráce se školských poradenských zařízením, které asistenta pedagoga doporučilo
0=ne, 1=ano
Q227397_229946
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ve výuce ověřuji v rámci:; Odpověď: jiným způsobem
0=ne, 1=ano
Q227397_229947
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ve výuce ověřuji v rámci:; Odpověď: neověřuji
0=ne, 1=ano
Q235395
Kategorie: Zdroje a omezení výuky; Otázka: Je výuka ve Vaší škole omezována následujícími problémy?; Podotázka: Nedostatek výukových materiálů (např. učebnice, počítačové vybavení, zdroje v knihovně)
1=vůbec ne, 2=velmi málo, 3=do určité míry, 4=značně
Q235396
Kategorie: Zdroje a omezení výuky; Otázka: Je výuka ve Vaší škole omezována následujícími problémy?; Podotázka: Nevhodná nebo chybějící infrastruktura (např. budovy, pozemek, vytápění, osvětlovací systém)
1=vůbec ne, 2=velmi málo, 3=do určité míry, 4=značně
Q235398
Kategorie: Zdroje a omezení výuky; Otázka: Je výuka ve Vaší škole omezována následujícími problémy?; Podotázka: Nedostatečné výukové zdroje pro žáky se SVP
1=vůbec ne, 2=velmi málo, 3=do určité míry, 4=značně
Q235399
Kategorie: Zdroje a omezení výuky; Otázka: Je výuka ve Vaší škole omezována následujícími problémy?; Podotázka: Nedostatek pedagogických pracovníků
1=vůbec ne, 2=velmi málo, 3=do určité míry, 4=značně
Q235400
Kategorie: Zdroje a omezení výuky; Otázka: Je výuka ve Vaší škole omezována následujícími problémy?; Podotázka: Nevhodně nebo nedostatečně kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci (aprobace)
1=vůbec ne, 2=velmi málo, 3=do určité míry, 4=značně
Q235402
Kategorie: Zdroje a omezení výuky; Otázka: Je výuka ve Vaší škole omezována následujícími problémy?; Podotázka: Nedostatek specializovaných pozic (např. speciální pedagog, školní psycholog)
1=vůbec ne, 2=velmi málo, 3=do určité míry, 4=značně
Q235403
Kategorie: Zdroje a omezení výuky; Otázka: Je výuka ve Vaší škole omezována následujícími problémy?; Podotázka: Nedostatek podpůrných pozic (např. asistent pedagoga, školní asistent)
1=vůbec ne, 2=velmi málo, 3=do určité míry, 4=značně
Q235404
Kategorie: Zdroje a omezení výuky; Otázka: Je výuka ve Vaší škole omezována následujícími problémy?; Podotázka: Nevhodně nebo nedostatečně kvalifikovaní nepedagogičtí pracovníci
1=vůbec ne, 2=velmi málo, 3=do určité míry, 4=značně
Q235405
Kategorie: Zdroje a omezení výuky; Otázka: Je výuka ve Vaší škole omezována následujícími problémy?; Podotázka: Učitelský sbor se obtížně vyrovnává se změnami
1=vůbec ne, 2=velmi málo, 3=do určité míry, 4=značně
Q235406
Kategorie: Zdroje a omezení výuky; Otázka: Je výuka ve Vaší škole omezována následujícími problémy?; Podotázka: Nedostatečná schopnost učitelů využívat dostupnou techniku
1=vůbec ne, 2=velmi málo, 3=do určité míry, 4=značně
Q235407
Kategorie: Zdroje a omezení výuky; Otázka: Je výuka ve Vaší škole omezována následujícími problémy?; Podotázka: Záškoláctví žáků
1=vůbec ne, 2=velmi málo, 3=do určité míry, 4=značně
Q235408
Kategorie: Zdroje a omezení výuky; Otázka: Je výuka ve Vaší škole omezována následujícími problémy?; Podotázka: Absence žáků
1=vůbec ne, 2=velmi málo, 3=do určité míry, 4=značně
Q235409
Kategorie: Zdroje a omezení výuky; Otázka: Je výuka ve Vaší škole omezována následujícími problémy?; Podotázka: Nedostatek respektu žáků vůči učitelům
1=vůbec ne, 2=velmi málo, 3=do určité míry, 4=značně
Q235410
Kategorie: Zdroje a omezení výuky; Otázka: Je výuka ve Vaší škole omezována následujícími problémy?; Podotázka: Užívání alkoholu nebo drog mezi žáky
1=vůbec ne, 2=velmi málo, 3=do určité míry, 4=značně
Q235411
Kategorie: Zdroje a omezení výuky; Otázka: Je výuka ve Vaší škole omezována následujícími problémy?; Podotázka: Žáci, kteří zastrašují nebo šikanují jiné žáky
1=vůbec ne, 2=velmi málo, 3=do určité míry, 4=značně
Q227767_233140
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Na jakém principu sestavujete plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků?; Odpověď: na základě podnětů/požadavků pedagogů
0=ne, 1=ano
Q227767_233141
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Na jakém principu sestavujete plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků?; Odpověď: na základě podnětů/požadavků metodických orgánů školy
0=ne, 1=ano
Q227767_233142
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Na jakém principu sestavujete plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků?; Odpověď: na základě závěrů z hospitační činnosti
0=ne, 1=ano
Q227767_233143
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Na jakém principu sestavujete plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků?; Odpověď: na základě nabídky vzdělávacích akcí
0=ne, 1=ano
Q227767_233144
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Na jakém principu sestavujete plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků?; Odpověď: na základě proporcionální účasti všech pedagogů
0=ne, 1=ano
Q227767_233145
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Na jakém principu sestavujete plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků?; Odpověď: na základě proporcionálního zastoupení všech vzdělávacích oblastí / předmětů
0=ne, 1=ano
Q227767_233146
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Na jakém principu sestavujete plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků?; Odpověď: na jiném principu
0=ne, 1=ano
Q227769_233147
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Jakým způsobem ověřujete přínosy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro vzdělávací proces?; Odpověď: při hospitacích
0=ne, 1=ano
Q227769_233148
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Jakým způsobem ověřujete přínosy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro vzdělávací proces?; Odpověď: v rámci jednání s metodickými orgány školy
0=ne, 1=ano
Q227769_233149
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Jakým způsobem ověřujete přínosy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro vzdělávací proces?; Odpověď: dotazováním pedagogů – účastníků DVPP
0=ne, 1=ano
Q227769_233342
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Jakým způsobem ověřujete přínosy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro vzdělávací proces?; Odpověď: analýzou výsledků žáků
0=ne, 1=ano
Q227769_233150
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Jakým způsobem ověřujete přínosy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro vzdělávací proces?; Odpověď: jiným způsobem
0=ne, 1=ano
Q227769_233151
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Jakým způsobem ověřujete přínosy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro vzdělávací proces?; Odpověď: přínosy DVPP neověřuji
0=ne, 1=ano
Q227777_233344
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Ve kterých předmětech není výuka vedena pouze aprobovanými pedagogickými pracovníky?; Odpověď: Český jazyk
0=ne, 1=ano
Q227777_233345
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Ve kterých předmětech není výuka vedena pouze aprobovanými pedagogickými pracovníky?; Odpověď: Matematika
0=ne, 1=ano
Q227777_233346
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Ve kterých předmětech není výuka vedena pouze aprobovanými pedagogickými pracovníky?; Odpověď: Cizí jazyk
0=ne, 1=ano
Q227777_233347
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Ve kterých předmětech není výuka vedena pouze aprobovanými pedagogickými pracovníky?; Odpověď: Dějepis
0=ne, 1=ano
Q227777_233348
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Ve kterých předmětech není výuka vedena pouze aprobovanými pedagogickými pracovníky?; Odpověď: Výchova k občanství
0=ne, 1=ano
Q227777_233349
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Ve kterých předmětech není výuka vedena pouze aprobovanými pedagogickými pracovníky?; Odpověď: Zeměpis
0=ne, 1=ano
Q227777_233350
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Ve kterých předmětech není výuka vedena pouze aprobovanými pedagogickými pracovníky?; Odpověď: Biologie
0=ne, 1=ano
Q227777_233351
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Ve kterých předmětech není výuka vedena pouze aprobovanými pedagogickými pracovníky?; Odpověď: Fyzika
0=ne, 1=ano
Q227777_233352
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Ve kterých předmětech není výuka vedena pouze aprobovanými pedagogickými pracovníky?; Odpověď: Chemie
0=ne, 1=ano
Q227777_233353
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Ve kterých předmětech není výuka vedena pouze aprobovanými pedagogickými pracovníky?; Odpověď: Informační a komunikační technologie
0=ne, 1=ano
Q227777_233354
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Ve kterých předmětech není výuka vedena pouze aprobovanými pedagogickými pracovníky?; Odpověď: Tělesná výchova
0=ne, 1=ano
Q227777_233355
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Ve kterých předmětech není výuka vedena pouze aprobovanými pedagogickými pracovníky?; Odpověď: Výtvarná výchova
0=ne, 1=ano
Q227777_233356
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Ve kterých předmětech není výuka vedena pouze aprobovanými pedagogickými pracovníky?; Odpověď: Hudební výchova
0=ne, 1=ano
Q227777_233357
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Ve kterých předmětech není výuka vedena pouze aprobovanými pedagogickými pracovníky?; Odpověď: Odborný předmět
0=ne, 1=ano
Q227507
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů v oblasti kvality výuky nebo jim poskytuje zpětnou vazbu?; Podotázka: ředitel školy
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q227508
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů v oblasti kvality výuky nebo jim poskytuje zpětnou vazbu?; Podotázka: zástupce ředitele školy
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q227509
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů v oblasti kvality výuky nebo jim poskytuje zpětnou vazbu?; Podotázka: vedoucí metodického orgánu (např. předseda předmětové komise, metodického sdružení)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q227798
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů v oblasti kvality výuky nebo jim poskytuje zpětnou vazbu?; Podotázka: pracovník školního poradenského zařízení (školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence apod.)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q227799
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů v oblasti kvality výuky nebo jim poskytuje zpětnou vazbu?; Podotázka: učitelé (např. vzájemné hospitace)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q227800
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů v oblasti kvality výuky nebo jim poskytuje zpětnou vazbu?; Podotázka: žáci (např. evaluační dotazníky)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q227801
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů v oblasti kvality výuky nebo jim poskytuje zpětnou vazbu?; Podotázka: zákonní zástupci žáků (rodičovské hospitace)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q227802
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů v oblasti kvality výuky nebo jim poskytuje zpětnou vazbu?; Podotázka: externí odborník (pracovník pedagogické poradny, učitel z jiné školy, odborník z praxe apod.)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q229154_234762
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Které formy podpory jste realizovali pro začínající učitele v minulém školním roce?; Odpověď: v minulém školním roce ve střední škole nebyli žádní začínající učitelé
0=ne, 1=ano
Q229154_234763
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Které formy podpory jste realizovali pro začínající učitele v minulém školním roce?; Odpověď: formální zaškolovací program (začínající učitel je seznámen s fungováním konkrétní školy)
0=ne, 1=ano
Q229154_234764
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Které formy podpory jste realizovali pro začínající učitele v minulém školním roce?; Odpověď: přidělení mentora (uvádějícího učitele)
0=ne, 1=ano
Q229154_234765
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Které formy podpory jste realizovali pro začínající učitele v minulém školním roce?; Odpověď: vzájemné hospitace učitelů, náslechy
0=ne, 1=ano
Q229154_234766
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Které formy podpory jste realizovali pro začínající učitele v minulém školním roce?; Odpověď: konzultace s ředitelem / vedením školy
0=ne, 1=ano
Q229154_234767
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Které formy podpory jste realizovali pro začínající učitele v minulém školním roce?; Odpověď: konzultace s vyučujícími stejných předmětů
0=ne, 1=ano
Q229154_234768
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Které formy podpory jste realizovali pro začínající učitele v minulém školním roce?; Odpověď: kurzy, semináře (DVPP)
0=ne, 1=ano
Q229154_234769
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Které formy podpory jste realizovali pro začínající učitele v minulém školním roce?; Odpověď: jiné formy podpory
0=ne, 1=ano
Q229154_234770
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Které formy podpory jste realizovali pro začínající učitele v minulém školním roce?; Odpověď: začínající učitele nebylo potřeba podporovat
0=ne, 1=ano
Q235415
Kategorie: Žáci; Otázka: Jak byste ohodnotil úroveň následujících aspektů ve Vaší škole?; Podotázka: Nároky učitelů na výsledky žáků
1=velmi vysoká, 2=vysoká, 3=střední, 4=nízká, 5=velmi nízká
Q235416
Kategorie: Žáci; Otázka: Jak byste ohodnotil úroveň následujících aspektů ve Vaší škole?; Podotázka: Schopnost učitelů žáky inspirovat
1=velmi vysoká, 2=vysoká, 3=střední, 4=nízká, 5=velmi nízká
Q235417
Kategorie: Žáci; Otázka: Jak byste ohodnotil úroveň následujících aspektů ve Vaší škole?; Podotázka: Spolupráce učitelů s vedením školy (včetně předsedů předmětových komisí) při plánování výuky
1=velmi vysoká, 2=vysoká, 3=střední, 4=nízká, 5=velmi nízká
Q235418
Kategorie: Žáci; Otázka: Jak byste ohodnotil úroveň následujících aspektů ve Vaší škole?; Podotázka: Připravenost učitelů reagovat na individuální potřeby žáků
1=velmi vysoká, 2=vysoká, 3=střední, 4=nízká, 5=velmi nízká
Q227512_212406
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: individuální práce v hodinách
0=ne, 1=ano
Q227512_212407
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: diferencovaná práce v hodinách
0=ne, 1=ano
Q227512_212408
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: podpůrná opatření ve výuce (např. oznámení testu, zkoušení, povolení určitých pomůcek)
0=ne, 1=ano
Q227512_212409
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: spolupráce se školním poradenským pracovištěm (výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog)
0=ne, 1=ano
Q227512_212410
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), diagnostika
0=ne, 1=ano
Q227512_212411
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: zvýšená spolupráce se zákonnými zástupci žáků
0=ne, 1=ano
Q227512_212412
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: konzultace
0=ne, 1=ano
Q227512_212413
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: individuální doučování
0=ne, 1=ano
Q227512_212414
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: skupinové doučování
0=ne, 1=ano
Q227512_212415
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: koncepce domácí přípravy
0=ne, 1=ano
Q227512_212416
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: nebylo potřeba (škola nemá neúspěšné žáky)
0=ne, 1=ano
Q230716_236166
Kategorie: Žáci; Otázka: Kdo všechno průběžně pracuje se vzdělávacími výsledky žáků s cíli omezit riziko studijního neúspěchu, případně zlepšit nedobré výsledky?; Odpověď: vedení školy
0=ne, 1=ano
Q230716_236167
Kategorie: Žáci; Otázka: Kdo všechno průběžně pracuje se vzdělávacími výsledky žáků s cíli omezit riziko studijního neúspěchu, případně zlepšit nedobré výsledky?; Odpověď: předmětové komise
0=ne, 1=ano
Q230716_236168
Kategorie: Žáci; Otázka: Kdo všechno průběžně pracuje se vzdělávacími výsledky žáků s cíli omezit riziko studijního neúspěchu, případně zlepšit nedobré výsledky?; Odpověď: třídní učitelé
0=ne, 1=ano
Q230716_236169
Kategorie: Žáci; Otázka: Kdo všechno průběžně pracuje se vzdělávacími výsledky žáků s cíli omezit riziko studijního neúspěchu, případně zlepšit nedobré výsledky?; Odpověď: školní poradenské pracoviště
0=ne, 1=ano
Q230716_236170
Kategorie: Žáci; Otázka: Kdo všechno průběžně pracuje se vzdělávacími výsledky žáků s cíli omezit riziko studijního neúspěchu, případně zlepšit nedobré výsledky?; Odpověď: další osoby či útvary
0=ne, 1=ano
Q227525_212439
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům před nástupem do SŠ?; Odpověď: střední škola se prezentuje žákům v základních školách
0=ne, 1=ano
Q227525_212440
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům před nástupem do SŠ?; Odpověď: střední škola se prezentuje na veletrzích vzdělávání apod.
0=ne, 1=ano
Q227525_212441
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům před nástupem do SŠ?; Odpověď: žáci základní školy mají možnost návštěvy, prohlídky střední školy
0=ne, 1=ano
Q227525_212442
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům před nástupem do SŠ?; Odpověď: učitelé střední a základní školy vzájemně spolupracují
0=ne, 1=ano
Q227525_212443
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům před nástupem do SŠ?; Odpověď: střední škola realizuje se základní školou projekt/y
0=ne, 1=ano
Q227525_212444
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům před nástupem do SŠ?; Odpověď: spolupráce ve volnočasových aktivitách
0=ne, 1=ano
Q227525_212445
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům před nástupem do SŠ?; Odpověď: spolupráce v soutěžích
0=ne, 1=ano
Q227525_212446
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům před nástupem do SŠ?; Odpověď: spolupráce se základní školou probíhá jiným způsobem
0=ne, 1=ano
Q227525_236879
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům před nástupem do SŠ?; Odpověď: žádné z uvedených
0=ne, 1=ano
Q227526_212450
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků SŠ?; Odpověď: adaptační, seznamovací a zážitkové kurzy
0=ne, 1=ano
Q227526_212451
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků SŠ?; Odpověď: individuální konzultace pro žáky (zákonné zástupce)
0=ne, 1=ano
Q227526_212452
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků SŠ?; Odpověď: mimoškolní aktivity, kroužky
0=ne, 1=ano
Q227526_212453
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků SŠ?; Odpověď: prohlídka školy
0=ne, 1=ano
Q227526_212454
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků SŠ?; Odpověď: společné projekty
0=ne, 1=ano
Q227526_212455
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků SŠ?; Odpověď: vstupní srovnávací testy
0=ne, 1=ano
Q227526_236880
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků SŠ?; Odpověď: žádné z uvedených
0=ne, 1=ano
Q227527_212456
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: V jakých oblastech jsou žáci v ZŠ dobře připraveni ke střednímu vzdělávání?; Odpověď: komunikace
0=ne, 1=ano
Q227527_212457
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: V jakých oblastech jsou žáci v ZŠ dobře připraveni ke střednímu vzdělávání?; Odpověď: samostatnost
0=ne, 1=ano
Q227527_212458
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: V jakých oblastech jsou žáci v ZŠ dobře připraveni ke střednímu vzdělávání?; Odpověď: základní orientace v životních situacích
0=ne, 1=ano
Q227527_212459
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: V jakých oblastech jsou žáci v ZŠ dobře připraveni ke střednímu vzdělávání?; Odpověď: osvojené strategie učení
0=ne, 1=ano
Q227527_212460
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: V jakých oblastech jsou žáci v ZŠ dobře připraveni ke střednímu vzdělávání?; Odpověď: tvořivé a logické myšlení
0=ne, 1=ano
Q227527_212461
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: V jakých oblastech jsou žáci v ZŠ dobře připraveni ke střednímu vzdělávání?; Odpověď: schopnost řešení problémů
0=ne, 1=ano
Q227527_212462
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: V jakých oblastech jsou žáci v ZŠ dobře připraveni ke střednímu vzdělávání?; Odpověď: spolupráce a respekt k práci druhých
0=ne, 1=ano
Q227527_212463
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: V jakých oblastech jsou žáci v ZŠ dobře připraveni ke střednímu vzdělávání?; Odpověď: zodpovědnost
0=ne, 1=ano
Q227527_212464
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: V jakých oblastech jsou žáci v ZŠ dobře připraveni ke střednímu vzdělávání?; Odpověď: tolerance a ohleduplnost
0=ne, 1=ano
Q227527_212465
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: V jakých oblastech jsou žáci v ZŠ dobře připraveni ke střednímu vzdělávání?; Odpověď: pozitivní chování a jednání
0=ne, 1=ano
Q227527_212466
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: V jakých oblastech jsou žáci v ZŠ dobře připraveni ke střednímu vzdělávání?; Odpověď: uplatňování osvojených vědomostí a dovedností
0=ne, 1=ano
Q227527_236881
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: V jakých oblastech jsou žáci v ZŠ dobře připraveni ke střednímu vzdělávání?; Odpověď: v žádné z uvedených
0=ne, 1=ano
Q227528_212479
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké oblasti nejvíce negativně ovlivňují úspěšnou adaptaci žáků na SŠ?; Odpověď: domácí prostředí
0=ne, 1=ano
Q227528_212480
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké oblasti nejvíce negativně ovlivňují úspěšnou adaptaci žáků na SŠ?; Odpověď: domácí příprava
0=ne, 1=ano
Q227528_212481
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké oblasti nejvíce negativně ovlivňují úspěšnou adaptaci žáků na SŠ?; Odpověď: kázeň
0=ne, 1=ano
Q227528_212482
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké oblasti nejvíce negativně ovlivňují úspěšnou adaptaci žáků na SŠ?; Odpověď: nedostatečné znalosti ze ZŠ
0=ne, 1=ano
Q227528_212483
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké oblasti nejvíce negativně ovlivňují úspěšnou adaptaci žáků na SŠ?; Odpověď: nesamostatnost
0=ne, 1=ano
Q227528_212484
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké oblasti nejvíce negativně ovlivňují úspěšnou adaptaci žáků na SŠ?; Odpověď: nedostatečná motivace žáků
0=ne, 1=ano
Q227528_212485
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké oblasti nejvíce negativně ovlivňují úspěšnou adaptaci žáků na SŠ?; Odpověď: obecné společenské povědomí o vzdělání
0=ne, 1=ano
Q227529_212486
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěna psychologická péče ve Vaší škole?; Odpověď: škola využívá služeb interního školního psychologa
0=ne, 1=ano
Q227529_212487
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěna psychologická péče ve Vaší škole?; Odpověď: škola využívá služeb externího psychologa docházejícího do SŠ
0=ne, 1=ano
Q227529_212488
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěna psychologická péče ve Vaší škole?; Odpověď: škola doporučuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami k diagnostice a odborné péči mimo SŠ
0=ne, 1=ano
Q227529_212489
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěna psychologická péče ve Vaší škole?; Odpověď: nebylo potřeba
0=ne, 1=ano
Q227529_212490
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěna psychologická péče ve Vaší škole?; Odpověď: není zajištěna
0=ne, 1=ano
Q227530_212491
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: poradenská pomoc školy a školského poradenského zařízení
0=ne, 1=ano
Q227530_221399
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: úprava organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a šk. služeb, vč. zabezp. výuky předmětů spec. ped. péče a prodl. délky SV až o 2 roky
0=ne, 1=ano
Q227530_212493
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: úprava podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q227530_212494
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek
0=ne, 1=ano
Q227530_212495
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: úprava očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími programy
0=ne, 1=ano
Q227530_212496
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
0=ne, 1=ano
Q227530_212497
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: využití asistenta pedagoga
0=ne, 1=ano
Q227530_212498
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: využití dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící
0=ne, 1=ano
Q227530_212499
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených
0=ne, 1=ano
Q227530_221400
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: škola nemá žáky se SVP
0=ne, 1=ano
Q227531_212519
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky identifikované školským poradenským zařízením?; Odpověď: rozšířenou výuku některých předmětů nebo skupin předmětů
0=ne, 1=ano
Q227531_212520
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky identifikované školským poradenským zařízením?; Odpověď: úpravy organizace vzdělávání (např. individuální vzdělávací plán)
0=ne, 1=ano
Q227531_212521
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky identifikované školským poradenským zařízením?; Odpověď: speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání (např. individualizovaná, projektová výuka)
0=ne, 1=ano
Q227531_212522
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky identifikované školským poradenským zařízením?; Odpověď: didaktické materiály
0=ne, 1=ano
Q227531_212523
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky identifikované školským poradenským zařízením?; Odpověď: pedagogicko-psychologické služby
0=ne, 1=ano
Q227531_212524
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky identifikované školským poradenským zařízením?; Odpověď: podporu účasti na soutěžích a olympiádách
0=ne, 1=ano
Q227531_212525
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky identifikované školským poradenským zařízením?; Odpověď: stipendia
0=ne, 1=ano
Q227531_212526
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky identifikované školským poradenským zařízením?; Odpověď: podporu účasti na zahraničních akcích a pobytech
0=ne, 1=ano
Q227531_212527
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky identifikované školským poradenským zařízením?; Odpověď: spolupráce s VŠ
0=ne, 1=ano
Q227531_212528
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky identifikované školským poradenským zařízením?; Odpověď: škola nemá mimořádně nadané žáky
0=ne, 1=ano
Q227532_212529
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: individuální přístup v hodině
0=ne, 1=ano
Q227532_212530
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: diferenciace úkolů ve výuce
0=ne, 1=ano
Q227532_212531
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: rozšířená výuka některých předmětů nebo skupin předmětů
0=ne, 1=ano
Q227532_212532
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: podpora účasti na soutěžích a olympiádách
0=ne, 1=ano
Q227532_212533
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: zapojení do projektů
0=ne, 1=ano
Q227532_212534
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: nadstandardní nabídka zájmových aktivit
0=ne, 1=ano
Q227532_212535
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: spolupráce s VŠ
0=ne, 1=ano
Q227532_212536
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: jiným způsobem
0=ne, 1=ano
Q227532_233394
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: škola neidentifikuje nadané žáky
0=ne, 1=ano
Q227804
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Uveďte počet žáků, kteří se zúčastnili vyšší než školní úrovně předmětových olympiád a soutěží či nesoutěžních přehlídek za uzavřený školní rok.
odpověď číslem
Q227536
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jakým způsobem probíhá hodnocení ve Vaší škole a jakého podílu žáků se týká?; Podotázka: slovním hodnocením
žádných žáků, méně než čtvrtiny žáků, čtvrtiny až poloviny žáků, poloviny až tří čtvrtin žáků, více než tří čtvrtin žáků, všech žáků
Q227537
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jakým způsobem probíhá hodnocení ve Vaší škole a jakého podílu žáků se týká?; Podotázka: známkou
žádných žáků, méně než čtvrtiny žáků, čtvrtiny až poloviny žáků, poloviny až tří čtvrtin žáků, více než tří čtvrtin žáků, všech žáků
Q227538_212578
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké hodnoticí nástroje škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: individuální hodnocení učitele (zkoušení, písemky, testy)
0=ne, 1=ano
Q227538_212579
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké hodnoticí nástroje škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: mapa pokroku žáků
0=ne, 1=ano
Q227538_212580
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké hodnoticí nástroje škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: hodnocení žákovského portfolia
0=ne, 1=ano
Q227538_212581
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké hodnoticí nástroje škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: vlastní školní srovnávací testy
0=ne, 1=ano
Q227538_230069
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké hodnoticí nástroje škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: komerční testování (např. Scio, Kalibro)
0=ne, 1=ano
Q227538_233443
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké hodnoticí nástroje škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: informace z externího hodnocení národního (InspIS SET)
0=ne, 1=ano
Q227538_212584
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké hodnoticí nástroje škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: výsledky závěrečných/maturitních zkoušek
0=ne, 1=ano
Q227538_212585
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké hodnoticí nástroje škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: jiné nástroje
0=ne, 1=ano
Q227539
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Škola sleduje a vyhodnocuje úspěšnost absolventů v dalším vzdělávání a vyhodnocuje závěry pro svoji činnost.
ano, ne
Q227540_212593
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jakými formami zjišťujete úspěšnost absolventů v dalším vzdělávání?; Odpověď: dotazník absolventům (v elektronické nebo písemné podobě)
0=ne, 1=ano
Q227540_212594
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jakými formami zjišťujete úspěšnost absolventů v dalším vzdělávání?; Odpověď: sběr informací ze škol
0=ne, 1=ano
Q227540_212595
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jakými formami zjišťujete úspěšnost absolventů v dalším vzdělávání?; Odpověď: setkání absolventů
0=ne, 1=ano
Q227540_212596
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jakými formami zjišťujete úspěšnost absolventů v dalším vzdělávání?; Odpověď: jiné
0=ne, 1=ano
Q227541
Kategorie: Odborné vzdělávání (pouze pro SŠ s obory odborného vzdělávání); Otázka: Jaký podíl Vašich absolventů pracuje v oboru, který na Vaší škole ukončili?
0 – 10 %, 11 – 25 %, 26 – 50 %, 51 – 75 %, 76 – 100 %
Q227542
Kategorie: Odborné vzdělávání (pouze pro SŠ s obory odborného vzdělávání); Otázka: Pokud realizujete zahraniční stáže v rámci odborných aktivit školy, v čem vidíte jejich největší přínos?
v rozvoji jazykových dovedností žáků, v získávání zkušenosti žáků s jinými vzdělávacími a pracovními přístupy, ve využití podmínek, které Vaše škola nemá, v navazování kontaktů žáků se zahraničními vrstevníky, v získávání zkušenosti žáků se zahraničním prostředím obecně, v jiných aspektech, zahraniční stáže nerealizujeme
Q227543
Kategorie: Odborné vzdělávání (pouze pro SŠ s obory odborného vzdělávání); Otázka: Pokud Vaše škola spolupracuje se smluvními partnery - zaměstnavateli, v čem vidíte největší přínos této spolupráce?
v ověřování dosažených dovedností a znalostí v praxi, ve využití podmínek, které Vaše škola nemá, v navazování kontaktů žáků s možným budoucím zaměstnavatelem, v získávání zkušenosti žáků s konkrétními pracovními podmínkami, v jiných oblastech, s firmami a zaměstnavateli nespolupracujeme
Q227547
Kategorie: Odborné vzdělávání (pouze pro SŠ s obory odborného vzdělávání); Otázka: Do jaké míry odpovídají materiální podmínky praktického vyučování podmínkám reálného moderního pracoviště?
rozhodně odpovídají, spíše odpovídají, spíše neodpovídají, rozhodně neodpovídají
Q227548
Kategorie: Odborné vzdělávání (pouze pro SŠ s obory odborného vzdělávání); Otázka: Jaká je podle Vašeho názoru kvalita dostupného personálního zabezpečení praktického vyučování?
rozhodně odpovídající, spíše odpovídající, spíše neodpovídající, rozhodně neodpovídající
Q227550
Kategorie: Odborné vzdělávání (pouze pro SŠ s obory odborného vzdělávání); Otázka: Je stanovený časový rozsah praktického vyučování dle Vašeho názoru dostatečný?; Podotázka: maturitní obory
ano, ne, měl by být vyšší, ne, měl by být nižší
Q227551
Kategorie: Odborné vzdělávání (pouze pro SŠ s obory odborného vzdělávání); Otázka: Je stanovený časový rozsah praktického vyučování dle Vašeho názoru dostatečný?; Podotázka: učební obory
ano, ne, měl by být vyšší, ne, měl by být nižší