Vybrané (1)
 • inspekční zpráva
Témata (1)
 • Vzdělávání, kultura a sport (1)
Česká klíčová slova (15)
 • ČŠI (1)
 • Česká školní inspekce (1)
 • SŠ (1)
 • střední škola (1)
 • vzdělávání (1)
 • Zobrazit další
Související geografická území (1)
 • Česká republika (1)
Klasifikace dle prvku z RÚIAN (1)
 • Stát (1)
Typ souboru (3)
 • XML (1)
 • JSON (1)
 • CSV (1)
Periodicita aktualizace (1)
 • čtvrtletní (1)
Od:
Do:
Nalezeno 1 datových sad.

Inspekční zprávy

Datová sada obsahuje údaje o výstupech z inspekční činnosti (inspekčních zprávách) realizované v jednotlivých školách a školských zařízeních, zveřejněných na základě § 174 odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o informace z veřejného registru inspekčních zpráv dostupného na webových stránkách České školní inspekce (https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy) a také ve veřejném informačním systému o školách a školských zařízeních InspIS PORTÁL (https://portal.csicr.cz/). K inspekčním zprávám, které jsou v této sadě odkazovány (URL odkaz ke stažení zprávy) za období posledních 10 let od aktualizace sady, jsou připojeny informace o škole (základní identifikace), o období realizace související inspekční činnosti a dále pak URL odkaz na profil školy v systému InspIS PORTÁL. Datovou sadu představuje CSV soubor, oddělovačem sloupců je čárka. Každý záznam sady obsahuje níže popsané sloupce. Datová sada obsahuje časovou řadu údajů zpětně 10 let od aktuálního data. Periodicita aktualizace je čtvrtletní.

XML JSON CSV