Vybrané (1)
 • Mezinárodní šetření
Témata (1)
 • Vzdělávání, kultura a sport (1)
Česká klíčová slova (7)
 • ČŠI (1)
 • Česká školní inspekce (1)
 • vzdělávání (1)
 • ZŠ (1)
 • základní škola (1)
 • Zobrazit další
Související geografická území (1)
 • Česká republika (1)
Klasifikace dle prvku z RÚIAN (1)
 • Stát (1)
Typ souboru (3)
 • XML (1)
 • JSON (1)
 • CSV (1)
Periodicita aktualizace (1)
 • roční (1)
Od:
Do:
Nalezeno 1 datových sad.

Mezinárodní šetření PIRLS 2016

Datová sada obsahuje národní data (za Českou republiku) z mezinárodního šetření PIRLS 2016 zaměřeného na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníku základní školy. Do PIRLS 2016 bylo zapojeno 50 států a ekonomik včetně České republiky, kde bylo šetření prováděno prostřednictvím České školní inspekce. PIRLS je zkratkou pro Progress in International Reading Literacy Study. Šetření organizuje Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání. Datová sada je tvořena záznamy obsahujícími odpovědi žáků na otázky v žákovském dotazníku a pro každého žáka pak také jemu odpovídajícími testovými hodnotami. Každý záznam odpovídá datům vztahujícímu se k jednotlivému žákovi. Rozlišeny (avšak pseudonymizovány) jsou jednotlivé zúčastněné školy a třídy. Hodnoty ve sloupcích ASBG01 až ASBR20F a ASXG12F až ASXR24E odpovídají otázkám žákovského dotazníku PIRLS 2016. V názvech sloupců je od páté pozice obsaženo číslo otázky v žákovském dotazníku (např. ASBG01, ASBG07A). Pokud je v názvu sloupce na třetí pozici X (např. ASXG12F), jedná se o národní položku použitou pouze v české verzi dotazníku. Hodnoty ve sloupcích ASRREA01 až ASRIBM05 odpovídají žákovským testovým hodnotám (dosažené skóre). Analyticky je třeba pracovat vždy s pěti hodnotami pro každou oblast.

XML JSON CSV