Dokumentace datové sady

Název datové sady: Mezinárodní šetření PIRLS 2016


Popis datové sady:

Datová sada obsahuje národní data (za Českou republiku) z mezinárodního šetření PIRLS 2016 zaměřeného na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníku základní školy. Do PIRLS 2016 bylo zapojeno 50 států a ekonomik včetně České republiky, kde bylo šetření prováděno prostřednictvím České školní inspekce. PIRLS je zkratkou pro Progress in International Reading Literacy Study. Šetření organizuje Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání. Datová sada je tvořena záznamy obsahujícími odpovědi žáků na otázky v žákovském dotazníku a pro každého žáka pak také jemu odpovídajícími testovými hodnotami. Každý záznam odpovídá datům vztahujícímu se k jednotlivému žákovi. Rozlišeny (avšak pseudonymizovány) jsou jednotlivé zúčastněné školy a třídy. Hodnoty ve sloupcích ASBG01 až ASBR20F a ASXG12F až ASXR24E odpovídají otázkám žákovského dotazníku PIRLS 2016. V názvech sloupců je od páté pozice obsaženo číslo otázky v žákovském dotazníku (např. ASBG01, ASBG07A). Pokud je v názvu sloupce na třetí pozici X (např. ASXG12F), jedná se o národní položku použitou pouze v české verzi dotazníku. Hodnoty ve sloupcích ASRREA01 až ASRIBM05 odpovídají žákovským testovým hodnotám (dosažené skóre). Analyticky je třeba pracovat vždy s pěti hodnotami pro každou oblast.

Význam sloupců

Sloupec
Význam
Poznámka
IDSCHOOL
SCHOOL ID
ID školy přiřazeno pro potřeby šetření PIRLS 2016
IDCLASS
CLASS ID
ID třídy obsahuje na prvních třech pozicích ID školy
ASBG01
GEN\SEX OF STUDENT
otázka žákovského dotazníku
ASBG02A
GEN\DATE OF BIRTH\MONTH
otázka žákovského dotazníku
ASBG02B
GEN\DATE OF BIRTH\YEAR
otázka žákovského dotazníku
ASBG03
GEN\OFTEN SPEAK <LANG OF TEST> AT HOME
otázka žákovského dotazníku
ASBG04
GEN\AMOUNT OF BOOKS IN YOUR HOME
otázka žákovského dotazníku
ASBG05A
GEN\HOME POSSESS\COMPUTER OR TABLET
otázka žákovského dotazníku
ASBG05B
GEN\HOME POSSESS\STUDY DESK
otázka žákovského dotazníku
ASBG05C
GEN\HOME POSSESS\OWN ROOM
otázka žákovského dotazníku
ASBG05D
GEN\HOME POSSESS\INTERNET CONNECTION
otázka žákovského dotazníku
ASBG06
GEN\ABOUT HOW OFTEN ABSENT FROM SCHOOL
otázka žákovského dotazníku
ASBG07A
GEN\HOW OFTEN FEEL THIS WAY\TIRED
otázka žákovského dotazníku
ASBG07B
GEN\HOW OFTEN FEEL THIS WAY\HUNGRY
otázka žákovského dotazníku
ASBG08
GEN\HOW OFTEN BREAKFAST ON SCHOOL DAYS
otázka žákovského dotazníku
ASBG09A
GEN\USE COMPUTER TABLET\HOME
otázka žákovského dotazníku
ASBG09B
GEN\USE COMPUTER TABLET\SCHOOL
otázka žákovského dotazníku
ASBG09C
GEN\USE COMPUTER TABLET\OTHER
otázka žákovského dotazníku
ASBG10A
GEN\USE COMPUTER TABLET SCHOOLWORK\READING
otázka žákovského dotazníku
ASBG10B
GEN\USE COMPUTER TABLET SCHOOLWORK\PREPARING
otázka žákovského dotazníku
ASBG11A
GEN\USE COMPUTER TABLET ACTIVITIES\GAMES
otázka žákovského dotazníku
ASBG11B
GEN\USE COMPUTER TABLET ACTIVITIES\VIDEOS
otázka žákovského dotazníku
ASBG11C
GEN\USE COMPUTER TABLET ACTIVITIES\CHATTING
otázka žákovského dotazníku
ASBG11D
GEN\USE COMPUTER TABLET ACTIVITIES\INTERNET
otázka žákovského dotazníku
ASBG12A
GEN\AGREE\BEING IN SCHOOL
otázka žákovského dotazníku
ASBG12B
GEN\AGREE\SAFE AT SCHOOL
otázka žákovského dotazníku
ASBG12C
GEN\AGREE\BELONG AT SCHOOL
otázka žákovského dotazníku
ASBG12D
GEN\AGREE\TEACHERS ARE FAIR
otázka žákovského dotazníku
ASBG12E
GEN\AGREE\PROUD TO GO TO SCHOOL
otázka žákovského dotazníku
ASBG13A
GEN\HOW OFTEN\MADE FUN OF
otázka žákovského dotazníku
ASBG13B
GEN\HOW OFTEN\LEFT OUT OF GAMES
otázka žákovského dotazníku
ASBG13C
GEN\HOW OFTEN\SPREADING LIES ABOUT ME
otázka žákovského dotazníku
ASBG13D
GEN\HOW OFTEN\STEALING STH FROM ME
otázka žákovského dotazníku
ASBG13E
GEN\HOW OFTEN\HIT OR HURT ME
otázka žákovského dotazníku
ASBG13F
GEN\HOW OFTEN\FORCE TO DO STH
otázka žákovského dotazníku
ASBG13G
GEN\HOW OFTEN\EMBARRASSING INFO
otázka žákovského dotazníku
ASBG13H
GEN\HOW OFTEN\THREATENED ME
otázka žákovského dotazníku
ASBR14A
READ\AGREE\LIKE WHAT I READ IN SCHOOL
otázka žákovského dotazníku
ASBR14B
READ\AGREE\INTERESTING THINGS TO READ
otázka žákovského dotazníku
ASBR14C
READ\AGREE\KNOW WHAT TEACHER EXPECT
otázka žákovského dotazníku
ASBR14D
READ\AGREE\TEACHER IS EASY TO UNDERSTAND
otázka žákovského dotazníku
ASBR14E
READ\AGREE\INTERESTED WHAT TEACHER SAYS
otázka žákovského dotazníku
ASBR14F
READ\AGREE\TEACHER ENCOURAGES
otázka žákovského dotazníku
ASBR14G
READ\AGREE\TEACHER LETS ME SHOW
otázka žákovského dotazníku
ASBR14H
READ\AGREE\VARIETY OF THINGS TO HELP
otázka žákovského dotazníku
ASBR14I
READ\AGREE\TEACHER TELLS HOW DO BETTER
otázka žákovského dotazníku
ASBR15A
READ\HOW OFTEN\READ SILENT
otázka žákovského dotazníku
ASBR15B
READ\HOW OFTEN\SELFCHOSEN BOOK
otázka žákovského dotazníku
ASBR15C
READ\HOW OFTEN\TALK ABOUT WHAT READ
otázka žákovského dotazníku
ASBR16
READ\HOW OFTEN BORROW BOOKS SCHOOL LIBRA
otázka žákovského dotazníku
ASBR17
READ\TIME SPEND READING OUTSIDE SCHOOL
otázka žákovského dotazníku
ASBR18A
READ\HOW OFTEN\READ FOR FUN
otázka žákovského dotazníku
ASBR18B
READ\HOW OFTEN\READ STH TO LEARN
otázka žákovského dotazníku
ASBR19A
READ\AGREE\TALKING ABOUT WHAT I READ
otázka žákovského dotazníku
ASBR19B
READ\AGREE\HAPPY ABOUT BOOK AS A PRESENT
otázka žákovského dotazníku
ASBR19C
READ\AGREE\READING IS BORING
otázka žákovského dotazníku
ASBR19D
READ\AGREE\MORE TIME FOR READING
otázka žákovského dotazníku
ASBR19E
READ\AGREE\ENJOY READING
otázka žákovského dotazníku
ASBR19F
READ\AGREE\LEARN A LOT FROM READING
otázka žákovského dotazníku
ASBR19G
READ\AGREE\LIKE READ THINGS MAKE THINK
otázka žákovského dotazníku
ASBR19H
READ\AGREE\BOOK HELPS IMAGE OTHER WORLDS
otázka žákovského dotazníku
ASBR20A
READ\AGREE\DO WELL IN READING
otázka žákovského dotazníku
ASBR20B
READ\AGREE\READING IS EASY
otázka žákovského dotazníku
ASBR20C
READ\AGREE\TROUBLE DIFFICULT WORDS
otázka žákovského dotazníku
ASBR20D
READ\AGREE\READ HARDER THAN FOR OTHERS
otázka žákovského dotazníku
ASBR20E
READ\AGREE\READ HARDER THAN OTHER THINGS
otázka žákovského dotazníku
ASBR20F
READ\AGREE\NOT GOOD AT READING
otázka žákovského dotazníku
TOTWGT
TOTAL STUDENT WEIGHT
Proměnná obsahující hodnoty vah pro jednotlivé případy
ASRREA01
PLAUSIBLE VALUE: OVERALL READING PV1
dosažené testové skóre žáka; CELKOVÁ škála čtenářské gramotnosti
ASRREA02
PLAUSIBLE VALUE: OVERALL READING PV2
dosažené testové skóre žáka; CELKOVÁ škála čtenářské gramotnosti
ASRREA03
PLAUSIBLE VALUE: OVERALL READING PV3
dosažené testové skóre žáka; CELKOVÁ škála čtenářské gramotnosti
ASRREA04
PLAUSIBLE VALUE: OVERALL READING PV4
dosažené testové skóre žáka; CELKOVÁ škála čtenářské gramotnosti
ASRREA05
PLAUSIBLE VALUE: OVERALL READING PV5
dosažené testové skóre žáka; CELKOVÁ škála čtenářské gramotnosti
ASRLIT01
PLAUSIBLE VALUE: LITERARY PURPOSE PV1
dosažené testové skóre žáka; dílčí škála Literární texty
ASRLIT02
PLAUSIBLE VALUE: LITERARY PURPOSE PV2
dosažené testové skóre žáka; dílčí škála Literární texty
ASRLIT03
PLAUSIBLE VALUE: LITERARY PURPOSE PV3
dosažené testové skóre žáka; dílčí škála Literární texty
ASRLIT04
PLAUSIBLE VALUE: LITERARY PURPOSE PV4
dosažené testové skóre žáka; dílčí škála Literární texty
ASRLIT05
PLAUSIBLE VALUE: LITERARY PURPOSE PV5
dosažené testové skóre žáka; dílčí škála Literární texty
ASRINF01
PLAUSIBLE VALUE: INFORMATIONAL PURPOS PV1
dosažené testové skóre žáka; dílčí škála Informační texty
ASRINF02
PLAUSIBLE VALUE: INFORMATIONAL PURPOS PV2
dosažené testové skóre žáka; dílčí škála Informační texty
ASRINF03
PLAUSIBLE VALUE: INFORMATIONAL PURPOS PV3
dosažené testové skóre žáka; dílčí škála Informační texty
ASRINF04
PLAUSIBLE VALUE: INFORMATIONAL PURPOS PV4
dosažené testové skóre žáka; dílčí škála Informační texty
ASRINF05
PLAUSIBLE VALUE: INFORMATIONAL PURPOS PV5
dosažené testové skóre žáka; dílčí škála Informační texty
ASRIIE01
PLAUSIBLE VALUE: INTERPRETING PROCESS PV1
dosažené testové skóre žáka; dílčí škála interpretace a posuzování
ASRIIE02
PLAUSIBLE VALUE: INTERPRETING PROCESS PV2
dosažené testové skóre žáka; dílčí škála interpretace a posuzování
ASRIIE03
PLAUSIBLE VALUE: INTERPRETING PROCESS PV3
dosažené testové skóre žáka; dílčí škála interpretace a posuzování
ASRIIE04
PLAUSIBLE VALUE: INTERPRETING PROCESS PV4
dosažené testové skóre žáka; dílčí škála interpretace a posuzování
ASRIIE05
PLAUSIBLE VALUE: INTERPRETING PROCESS PV5
dosažené testové skóre žáka; dílčí škála interpretace a posuzování
ASRRSI01
PLAUSIBLE VALUE: STRAIGHTFORWARD PROC PV1
dosažené testové skóre žáka; dílčí škála vyhledávání a vyvozování
ASRRSI02
PLAUSIBLE VALUE: STRAIGHTFORWARD PROC PV2
dosažené testové skóre žáka; dílčí škála vyhledávání a vyvozování
ASRRSI03
PLAUSIBLE VALUE: STRAIGHTFORWARD PROC PV3
dosažené testové skóre žáka; dílčí škála vyhledávání a vyvozování
ASRRSI04
PLAUSIBLE VALUE: STRAIGHTFORWARD PROC PV4
dosažené testové skóre žáka; dílčí škála vyhledávání a vyvozování
ASRRSI05
PLAUSIBLE VALUE: STRAIGHTFORWARD PROC PV5
dosažené testové skóre žáka; dílčí škála vyhledávání a vyvozování
ASRIBM01
INT. READING SCALE BENCHMARK REACHED
dosažené testové skóre žáka; dosažená úroveň čtenářské gramotnosti
ASRIBM02
INT. READING SCALE BENCHMARK REACHED
dosažené testové skóre žáka; dosažená úroveň čtenářské gramotnosti
ASRIBM03
INT. READING SCALE BENCHMARK REACHED
dosažené testové skóre žáka; dosažená úroveň čtenářské gramotnosti
ASRIBM04
INT. READING SCALE BENCHMARK REACHED
dosažené testové skóre žáka; dosažená úroveň čtenářské gramotnosti
ASRIBM05
INT. READING SCALE BENCHMARK REACHED
dosažené testové skóre žáka; dosažená úroveň čtenářské gramotnosti
ASXG12F
GEN\AGREE\I LEARN A LOT IN SCHOOL
otázka žákovského dotazníku
ASXR19I
READ\AGREE\I READ ONLY IF I HAVE TO
otázka žákovského dotazníku
ASXR19J
READ\AGREE\MY PARENTS LIKE IT WHEN I READ
otázka žákovského dotazníku
ASXR19K
READ\AGREE\LIKE TO READ BUT HAVE NO INTERESTING BOOKS
otázka žákovského dotazníku
ASXR21
READ\BOOKS IN ELECTRONIC FORMAT
otázka žákovského dotazníku
ASXR22A
READ\HOW OFTEN PARENTS READ BOOKS\MOTHER
otázka žákovského dotazníku
ASXR22B
READ\HOW OFTEN PARENTS READ BOOKS\FATHER
otázka žákovského dotazníku
ASXR23A
READ\GRADES WITHIN REPORT\CZECH LANGUAGE
otázka žákovského dotazníku; použit číselník „vysvědčení“
ASXR23B
READ\GRADES WITHIN REPORT\FOREIGN LANGUAGE
otázka žákovského dotazníku; použit číselník „vysvědčení“
ASXR23C
READ\GRADES WITHIN REPORT\MATHEMATICS
otázka žákovského dotazníku; použit číselník „vysvědčení“
ASXR23D
READ\GRADES WITHIN REPORT\SCIENCE
otázka žákovského dotazníku; použit číselník „vysvědčení“
ASXR23E
READ\GRADES WITHIN REPORT\HOMELAND STUDY
otázka žákovského dotazníku; použit číselník „vysvědčení“
ASXR24A
READ\TAKE PART IN ACTIVITIES\SEE A PLAY
otázka žákovského dotazníku
ASXR24B
READ\TAKE PART IN ACTIVITIES\VISIT MUSEUM OR GALLERY
otázka žákovského dotazníku
ASXR24C
READ\TAKE PART IN ACTIVITIES\OPERA, BALLET OR CLASSICAL CONCERT
otázka žákovského dotazníku
ASXR24D
READ\TAKE PART IN ACTIVITIES\WENT TO PICTURES OR MOVIES
otázka žákovského dotazníku
ASXR24E
READ\TAKE PART IN ACTIVITIES\HOLIDAY TRIP
otázka žákovského dotazníku