Dokumentace datové sady

Název datové sady: Dotazník pro učitele SŠ 2018-2019


Popis datové sady:

Datová sada obsahuje odpovědi na otázky položené učitelům středních škol prostřednictvím elektronického dotazníku v průběhu inspekční činnosti ve školách ve školním roce 2018/2019. Odpovědi učitelů slouží jako doplňující informace k inspekčním zjištěním získaným z hospitací, z analýzy dokumentace školy a dalších zdrojů. V případě, že některé otázky zůstanou bez odpovědi učitele, inspekční tým zjistí potřebné informace z rozhovorů s učiteli v průběhu inspekční činnosti. Některé otázky dotazníku jsou generovány jen v případě určitého typu odpovědi na některou z předcházejících otázek. Otázky jsou zaměřeny na sedm oblastí – další vzdělávání učitelů, podpora učitelům ze strany vedení školy, spolupráce s asistentem pedagoga, školní prostředí a klima, opatření ke snížení školní neúspěšnosti, údaje o učiteli, obecné aspekty odborného vzdělávání. Z důvodu zamezení identifikace konkrétních škol, popř. samotných učitelů jsou data anonymizována (nejsou uvedeny identifikátory jednotlivých škol). U každého Datovou sadu představuje CSV soubor, v němž ve sloupcích jsou odpovědi na jednotlivé otázky, každý řádek pak odpovídá jednomu učiteli střední školy. Odpovědi jsou v příslušném sloupci uvedeny buď celým číslem, číselným kódem, nebo textovým zněním odpovědi.

Význam sloupců

Sloupec
Význam
Poznámka
Zrizovatel
Označení (typ) zřizovatele dle číselníku
textový řetězec
Kraj
Označení kraje dle číselníku
textový řetězec
Q227260_232757
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy akreditovaného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)?; Odpověď: ano, studia ke splnění kvalifikačních předpokladů
0=ne, 1=ano
Q227260_232758
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy akreditovaného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)?; Odpověď: ano, studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
0=ne, 1=ano
Q227260_232759
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy akreditovaného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)?; Odpověď: ano, studia k prohlubování odborné kvalifikace (kurzy a semináře DVPP)
0=ne, 1=ano
Q227260_232760
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy akreditovaného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)?; Odpověď: ne, žádného DVPP jsem se nezúčastnil/a
0=ne, 1=ano
Q227264_232767
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: vědomosti a znalosti v předmětech, které vyučuji
0=ne, 1=ano
Q227264_232768
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: metody a formy výuky, pedagogické kompetence
0=ne, 1=ano
Q227264_232769
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: podpora rozvoje gramotností a klíčových kompetencí
0=ne, 1=ano
Q227264_232770
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: chování žáků a vedení třídy
0=ne, 1=ano
Q227264_232771
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: prevence a projevy rizikového chování žáků
0=ne, 1=ano
Q227264_232772
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: bezpečnost a ochrana zdraví
0=ne, 1=ano
Q227264_232773
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (metody, formy, podpora)
0=ne, 1=ano
Q227264_232774
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: společné vzdělávání (právní aspekty, úprava ŠVP apod.)
0=ne, 1=ano
Q227264_232775
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: výuka v multikulturním nebo vícejazyčném prostředí
0=ne, 1=ano
Q227264_232776
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: dovednosti v oblasti ICT
0=ne, 1=ano
Q227264_232777
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: dovednosti v oblasti cizích jazyků
0=ne, 1=ano
Q227264_232778
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: vedení školy, manažerské dovednosti
0=ne, 1=ano
Q227264_232779
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: kurzy zaměřené na koučing, osobní rozvoj
0=ne, 1=ano
Q227264_232780
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: zájmové a neformální vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q227264_232781
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: výchovné poradenství (vč. kariérového)
0=ne, 1=ano
Q227264_232782
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: spolupráce se zákonnými zástupci žáků
0=ne, 1=ano
Q227264_232783
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: jiná oblast
0=ne, 1=ano
Q227269_232784
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Absolvoval/a jste v posledních 2 letech DVPP v některé z uvedených oblastí speciálních vzdělávacích potřeb (SVP)?; Odpověď: DVPP zaměřené na obecnou problematiku speciálních vzdělávacích potřeb
0=ne, 1=ano
Q227269_232785
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Absolvoval/a jste v posledních 2 letech DVPP v některé z uvedených oblastí speciálních vzdělávacích potřeb (SVP)?; Odpověď: DVPP zaměřené na konkrétní speciální vzdělávací potřebu
0=ne, 1=ano
Q227269_232786
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Absolvoval/a jste v posledních 2 letech DVPP v některé z uvedených oblastí speciálních vzdělávacích potřeb (SVP)?; Odpověď: DVPP zaměřené na tvorbu a práci s plánem pedagogické podpory či individuálním vzdělávacím plánem
0=ne, 1=ano
Q227269_232787
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Absolvoval/a jste v posledních 2 letech DVPP v některé z uvedených oblastí speciálních vzdělávacích potřeb (SVP)?; Odpověď: DVPP zaměřené na aplikaci podpůrných opatření
0=ne, 1=ano
Q227269_232788
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Absolvoval/a jste v posledních 2 letech DVPP v některé z uvedených oblastí speciálních vzdělávacích potřeb (SVP)?; Odpověď: DVPP zaměřené na hodnocení žáka s plánem pedagogické podpory či individuálním vzdělávacím plánem
0=ne, 1=ano
Q227269_232789
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Absolvoval/a jste v posledních 2 letech DVPP v některé z uvedených oblastí speciálních vzdělávacích potřeb (SVP)?; Odpověď: DVPP zaměřené na práci s třídním kolektivem se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami
0=ne, 1=ano
Q227269_232790
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Absolvoval/a jste v posledních 2 letech DVPP v některé z uvedených oblastí speciálních vzdělávacích potřeb (SVP)?; Odpověď: DVPP zaměřené na spolupráci s asistentem pedagoga
0=ne, 1=ano
Q227271
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U jednotlivých absolvovaných vzdělávacích akcí v rámci DVPP označte, za jak přínosné je považujete.; Podotázka: DVPP zaměřené na obecnou problematiku SVP žáků
1=rozhodně přínosné, 2=spíše přínosné, 3=spíše nepřínosné, 4=rozhodně nepřínosné
Q227274
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U jednotlivých absolvovaných vzdělávacích akcí v rámci DVPP označte, za jak přínosné je považujete.; Podotázka: DVPP zaměřené na konkrétní SVP žáků
1=rozhodně přínosné, 2=spíše přínosné, 3=spíše nepřínosné, 4=rozhodně nepřínosné
Q227277
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U jednotlivých absolvovaných vzdělávacích akcí v rámci DVPP označte, za jak přínosné je považujete.; Podotázka: DVPP zaměřené na tvorbu a práci s PLPP/IVP
1=rozhodně přínosné, 2=spíše přínosné, 3=spíše nepřínosné, 4=rozhodně nepřínosné
Q227278
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U jednotlivých absolvovaných vzdělávacích akcí v rámci DVPP označte, za jak přínosné je považujete.; Podotázka: DVPP zaměřené na aplikaci podpůrných opatření
1=rozhodně přínosné, 2=spíše přínosné, 3=spíše nepřínosné, 4=rozhodně nepřínosné
Q227281
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U jednotlivých absolvovaných vzdělávacích akcí v rámci DVPP označte, za jak přínosné je považujete.; Podotázka: DVPP zaměřené na hodnocení žáka se SVP
1=rozhodně přínosné, 2=spíše přínosné, 3=spíše nepřínosné, 4=rozhodně nepřínosné
Q227284
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U jednotlivých absolvovaných vzdělávacích akcí v rámci DVPP označte, za jak přínosné je považujete.; Podotázka: DVPP zaměřené na práci se třídním kolektivem se žákem se SVP
1=rozhodně přínosné, 2=spíše přínosné, 3=spíše nepřínosné, 4=rozhodně nepřínosné
Q227287
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U jednotlivých absolvovaných vzdělávacích akcí v rámci DVPP označte, za jak přínosné je považujete.; Podotázka: DVPP zaměřené na spolupráci s asistentem pedagoga
1=rozhodně přínosné, 2=spíše přínosné, 3=spíše nepřínosné, 4=rozhodně nepřínosné
Q227291
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U DVPP zaměřeného na oblasti, které jste neabsolvoval/a, uveďte, nakolik byste je považoval/a za užitečné pro Vaši pedagogickou práci.; Podotázka: DVPP zaměřené na obecnou problematiku SVP žáků
1=rozhodně užitečné, 2=spíše užitečné, 3=spíše neužitečné, 4=rozhodně neužitečné
Q227293
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U DVPP zaměřeného na oblasti, které jste neabsolvoval/a, uveďte, nakolik byste je považoval/a za užitečné pro Vaši pedagogickou práci.; Podotázka: DVPP zaměřené na konkrétní SVP žáků
1=rozhodně užitečné, 2=spíše užitečné, 3=spíše neužitečné, 4=rozhodně neužitečné
Q227295
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U DVPP zaměřeného na oblasti, které jste neabsolvoval/a, uveďte, nakolik byste je považoval/a za užitečné pro Vaši pedagogickou práci.; Podotázka: DVPP zaměřené na tvorbu a práci s PLPP/IVP
1=rozhodně užitečné, 2=spíše užitečné, 3=spíše neužitečné, 4=rozhodně neužitečné
Q227296
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U DVPP zaměřeného na oblasti, které jste neabsolvoval/a, uveďte, nakolik byste je považoval/a za užitečné pro Vaši pedagogickou práci.; Podotázka: DVPP zaměřené na aplikaci podpůrných opatření
1=rozhodně užitečné, 2=spíše užitečné, 3=spíše neužitečné, 4=rozhodně neužitečné
Q227297
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U DVPP zaměřeného na oblasti, které jste neabsolvoval/a, uveďte, nakolik byste je považoval/a za užitečné pro Vaši pedagogickou práci.; Podotázka: DVPP zaměřené na hodnocení žáka se SVP
1=rozhodně užitečné, 2=spíše užitečné, 3=spíše neužitečné, 4=rozhodně neužitečné
Q227298
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U DVPP zaměřeného na oblasti, které jste neabsolvoval/a, uveďte, nakolik byste je považoval/a za užitečné pro Vaši pedagogickou práci.; Podotázka: DVPP zaměřené na práci s třídním kolektivem se žákem se SVP
1=rozhodně užitečné, 2=spíše užitečné, 3=spíše neužitečné, 4=rozhodně neužitečné
Q227300
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U DVPP zaměřeného na oblasti, které jste neabsolvoval/a, uveďte, nakolik byste je považoval/a za užitečné pro Vaši pedagogickou práci.; Podotázka: DVPP zaměřené na spolupráci s asistentem pedagoga
1=rozhodně užitečné, 2=spíše užitečné, 3=spíše neužitečné, 4=rozhodně neužitečné
Q227301
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Máte možnost ovlivnit četnost účasti na vzdělávacích akcích v rámci DVPP a jejich zaměření?
ano, ne
Q227302
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu v oblasti kvality výuky? - ředitel školy
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou ročně, 4=nikdy
Q227303
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu v oblasti kvality výuky? - zástupce ředitele školy
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou ročně, 4=nikdy
Q227304
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu v oblasti kvality výuky? - vedoucí metodického orgánu (např. předseda předmětové komise, metodického sdružení)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou ročně, 4=nikdy
Q227305
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu v oblasti kvality výuky? - pracovník školního poradenského zařízení (školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence apod.)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou ročně, 4=nikdy
Q227306
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu v oblasti kvality výuky? - učitelé (např. vzájemné hospitace)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou ročně, 4=nikdy
Q227307
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu v oblasti kvality výuky? - žáci (např. evaluační dotazníky)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou ročně, 4=nikdy
Q227308
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu v oblasti kvality výuky? - zákonní zástupci (přítomnost rodičů v hodině např. v rámci dne otevřených dveří)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou ročně, 4=nikdy
Q227309
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu v oblasti kvality výuky? - externí odborník (pracovník pedagogické poradny, učitel z jiné školy, odborník z praxe apod.)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou ročně, 4=nikdy
Q227310
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Je pro Vás četnost poskytované zpětné vazby dostatečná?
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227311
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Je pro Vás kvalita poskytované zpětné vazby (rozbor hodiny, doporučení pro výuku) dostatečná?
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227312
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jak velký pozitivní dopad mělo hodnocení či zpětná vazba na Vaši práci?
velký pozitivní dopad, malý pozitivní dopad, žádný pozitivní dopad
Q227313_232816
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: výměna informací o žácích (výsledky, chování)
0=ne, 1=ano
Q227313_232817
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: výměna informací o metodách a formách výuky
0=ne, 1=ano
Q227313_232818
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: výměna různých materiálů k výuce
0=ne, 1=ano
Q227313_232819
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: společné plánování výuky
0=ne, 1=ano
Q227313_232820
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: společná výuka
0=ne, 1=ano
Q227313_232821
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: výměna zkušeností ke spolupráci se zákonnými zástupci žáků
0=ne, 1=ano
Q227313_232822
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: spolupráce v rámci předmětových komisí/metodických orgánů
0=ne, 1=ano
Q227313_232823
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: spolupráce na projektu/projektech
0=ne, 1=ano
Q227313_232824
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: hospitace u ostatních kolegů
0=ne, 1=ano
Q227313_232825
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: organizace mimoškolních aktivit (např. soutěže, zájmové činnosti)
0=ne, 1=ano
Q227313_232826
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: v jiných oblastech
0=ne, 1=ano
Q227313_232827
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: v žádné z uvedených
0=ne, 1=ano
Q227314_232828
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: administrativa
0=ne, 1=ano
Q227314_232829
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečné vnímání prestiže učitelského povolání společností
0=ne, 1=ano
Q227314_232830
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: platové ohodnocení
0=ne, 1=ano
Q227314_232831
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečné zázemí a vybavení školy
0=ne, 1=ano
Q227314_232832
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: špatný pracovní kolektiv
0=ne, 1=ano
Q227314_232833
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: psychická náročnost povolání
0=ne, 1=ano
Q227314_232834
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: časová náročnost jednotlivých činností
0=ne, 1=ano
Q227314_232835
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nadměrný objem učiva
0=ne, 1=ano
Q227314_232836
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nekázeň žáků
0=ne, 1=ano
Q227314_232837
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečná motivace žáků
0=ne, 1=ano
Q227314_232838
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatek schopností a nadání u žáků
0=ne, 1=ano
Q227314_232839
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: vysoký počet žáků ve třídách
0=ne, 1=ano
Q227314_232840
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: malá schopnost zaujmout a nadchnout žáky (z mé strany)
0=ne, 1=ano
Q227314_232841
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: vztahy se zákonnými zástupci a přístup zákonných zástupců žáků
0=ne, 1=ano
Q227314_232842
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: vysoká míra zodpovědnosti
0=ne, 1=ano
Q227314_232843
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečná podpora ze strany vedení školy
0=ne, 1=ano
Q227314_232844
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatek poradenské podpory ve škole
0=ne, 1=ano
Q227314_232845
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: špatná komunikace se zákonnými zástupci žáků
0=ne, 1=ano
Q227314_232846
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: tlak přijímacích, maturitních a závěrečných zkoušek
0=ne, 1=ano
Q227314_232847
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: jiné překážky
0=ne, 1=ano
Q227314_232848
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: žádné překážky nevnímám
0=ne, 1=ano
Q227315_232849
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: prohloubení vědomostí a znalostí v předmětech, které vyučuji
0=ne, 1=ano
Q227315_232850
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: inspirace v oblasti metod a forem výuky
0=ne, 1=ano
Q227315_232851
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: dostupnost nástrojů k podpoře rozvoje gramotností a klíčových kompetencí
0=ne, 1=ano
Q227315_232852
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: zlepšení chování žáků
0=ne, 1=ano
Q227315_232853
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: prohloubení dovedností v oblasti vedení žáků a vedení třídy
0=ne, 1=ano
Q227315_232854
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: prohloubení dovedností ke spolupráci se zákonnými zástupci žáků
0=ne, 1=ano
Q227315_232855
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: prohloubení dovedností ke spolupráci s asistentem pedagoga
0=ne, 1=ano
Q227315_232856
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: získání či prohloubení vědomostí k prevenci a projevům rizikového chování žáků
0=ne, 1=ano
Q227315_232857
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (metody, formy, podpora)
0=ne, 1=ano
Q227315_232858
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: společné vzdělávání (právní aspekty, úprava ŠVP apod.)
0=ne, 1=ano
Q227315_232859
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: prohloubení dovedností k výuce v multikulturním nebo vícejazyčném prostředí
0=ne, 1=ano
Q227315_232860
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: získání dalších dovedností v oblasti ICT
0=ne, 1=ano
Q227315_232861
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: získání dalších dovedností v oblasti cizích jazyků
0=ne, 1=ano
Q227315_232862
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: snížení rozsahu administrativních činností
0=ne, 1=ano
Q227315_232863
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: legislativa (úvazky, možnost dalšího vzdělávání apod.)
0=ne, 1=ano
Q227315_232864
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: zlepšení materiální podpory pro výuku – pomůcky apod.
0=ne, 1=ano
Q227315_232865
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: v jiné oblasti
0=ne, 1=ano
Q227315_232866
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: v žádné z uvedených oblastí nepociťuji potřebu podpory
0=ne, 1=ano
Q227359
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Spolupracujete v některých vyučovacích hodinách s asistentem pedagoga?
1=ano, pouze s jedním asistentem pedagoga, 2=ano, s více asistenty pedagoga, 3=ne
Q227360_232896
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: krátkodobý program formálního vzdělávání (kurz, seminář, workshop do celkové délky 16 hod.)
0=ne, 1=ano
Q227360_232897
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: dlouhodobý program formálního vzdělávání (kurz více než 16 hod.)
0=ne, 1=ano
Q227360_232898
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: hospitace u kolegů ve škole zaměřené na spolupráci s AP
0=ne, 1=ano
Q227360_232899
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: hospitace na jiných školách zaměřené na spolupráci s AP (včetně virtuálních hospitací)
0=ne, 1=ano
Q227360_232900
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: zpětná vazba – rozbor Vašich hodin zaměř. na spolupráci s AP kolegy v rámci školy (vedení školy, pracovník školního porad. pracoviště, jiný pedagog)
0=ne, 1=ano
Q227360_232901
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: zpětná vazba – rozbor Vašich hodin zaměřený na spolupráci s AP zajištěný externími odborníky (např. pracovníci PPP, SPC, jiní odborníci)
0=ne, 1=ano
Q227360_232902
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: jiná forma podpory
0=ne, 1=ano
Q227360_232903
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: žádných
0=ne, 1=ano
Q227361_232904
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: O jaké formy podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP), které jste neabsolvoval/a, byste měl/a zájem?; Odpověď: krátkodobý program formálního vzdělávání (kurz, seminář, workshop do celkové délky 16 hod.)
0=ne, 1=ano
Q227361_232905
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: O jaké formy podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP), které jste neabsolvoval/a, byste měl/a zájem?; Odpověď: dlouhodobý program formálního vzdělávání (kurz více než 16 hod.)
0=ne, 1=ano
Q227361_232906
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: O jaké formy podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP), které jste neabsolvoval/a, byste měl/a zájem?; Odpověď: hospitace u kolegů ve škole zaměřené na spolupráci s AP
0=ne, 1=ano
Q227361_232907
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: O jaké formy podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP), které jste neabsolvoval/a, byste měl/a zájem?; Odpověď: hospitace na jiných školách zaměřené na spolupráci s AP (včetně virtuálních hospitací)
0=ne, 1=ano
Q227361_232908
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: O jaké formy podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP), které jste neabsolvoval/a, byste měl/a zájem?; Odpověď: zpětná vazba – rozbor Vašich hodin zaměř. na spolupráci s AP kolegy v rámci školy (vedení školy, pracovník školního porad. pracoviště, jiný pedagog)
0=ne, 1=ano
Q227361_232909
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: O jaké formy podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP), které jste neabsolvoval/a, byste měl/a zájem?; Odpověď: zpětná vazba – rozbor Vašich hodin zaměřený na spolupráci s AP zajištěný externími odborníky (např. pracovníci PPP, SPC, jiní odborníci)
0=ne, 1=ano
Q227361_232910
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: O jaké formy podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP), které jste neabsolvoval/a, byste měl/a zájem?; Odpověď: jiná forma podpory
0=ne, 1=ano
Q227361_233889
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: O jaké formy podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP), které jste neabsolvoval/a, byste měl/a zájem?; Odpověď: o žádné
0=ne, 1=ano
Q227362
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jaká je podle Vaší zkušenosti různost kvality spolupráce s jednotlivými asistenty pedagoga (AP)?
1=se všemi AP se mi spolupracuje přibližně stejně dobře, 2=kvalita spolupráce s různými AP je odlišná, u všech AP je ale uspokojivá, 3=kvalita spolupráce s různými AP je odlišná, u některých AP už není uspokojivá
Q227363
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Označte prosím v níže uvedené nabídce převažující využívaný způsob zapojení asistenta pedagoga do přípravy vyučovací hodiny.
1=Připravuji sám/sama vzdělávací obsah na konkrétní vyučovací hodinu bez spolupráce s asistentem pedagoga., 2=V rámci přípravy vyučovací hodiny probírám s asistentem pedagoga její průběh, určuji mu jeho úkoly., 3=Přípravu na vzdělávání žáka (žáků) se SVP nechávám v kompetenci asistenta pedagoga, pouze mu sděluji probírané téma, příp. rámcový průběh hodiny., 4=Přípravu vzdělávání žáka (žáků) se SVP nechávám plně v kompetenci asistenta pedagoga.
Q227681
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Označte prosím v níže uvedené nabídce obvyklý průběh vyučovací hodiny.
1=Vzdělávání žáka (žáků) se SVP je zcela v kompetenci asistenta pedagoga, já se věnuji výhradně ostatním žákům., 2=Ve vyučované hodině pracuji střídavě se žákem (žáky) se SVP a s ostatními žáky ve třídě, asistent pedagoga se věnuje výhradně žákovi (žákům) se SVP., 3=Ve vyučované hodině pracuji střídavě se žákem (žáky) se SVP a s ost. žáky ve třídě, AP se věnuje jak žákovi (žákům) se SVP, tak ostatním žákům., 4=Ve vyučovací hodině vzdělávám žáka (žáky) se SVP i ostatní žáky jen já, role asistenta pedagoga je jen pomocná.
Q227683
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Výklad nové látky
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q227684
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Dovysvětleni nové látky
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q227685
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Procvičování učiva
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q227686
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Podpora aktivizace žáka
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q227687
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Podpora při vypracovávání úkolů
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q227688
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Kontrola porozumění úkolům
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q227689
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Podpora pozornosti
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q227690
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Hodnocení žáka
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q227692
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma nepřímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Příprava (úprava) učebních textů pro výuku žáka (nikoli jeho vlastních učebnic)
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q227693
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma nepřímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Příprava učebních pomůcek pro výuku žáka (nikoli jeho vlastních pomůcek)
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q227694
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma nepřímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Sebeobslužné činnosti žáka (stravování, oblékání, WC)
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q227695
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma nepřímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Komunikace se zákonnými zástupci žáka
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q227696
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: ; Podotázka: Do jaké míry je podle Vašeho názoru činnost asistenta pedagoga pro žáka (žáky) se SVP přínosná?
1=velmi, 2=do určité míry, 3=jen málo, 4=vůbec ne
Q227697_233160
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: přítomnost AP snižuje motivaci žáků se SVP k samostatnosti
0=ne, 1=ano
Q227697_233161
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: nedostatečná kvalifikace AP pro práci se žáky se SVP
0=ne, 1=ano
Q227697_233162
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: nedostatečné znalosti AP ve vyučovaných předmětech
0=ne, 1=ano
Q227697_233163
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: časté střídání AP, nestálost obsazení pozice
0=ne, 1=ano
Q227697_233164
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: ani přítomnost AP nedokáže kompenzovat znevýhodnění žáka
0=ne, 1=ano
Q227697_233165
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: negativní vliv na klima třídy, zvýraznění odlišnosti některých žáků
0=ne, 1=ano
Q227697_233166
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: neochota žáků spolupracovat s AP (např. z důvodu studu se před ostatními spolužáky, špatně navázaného vztahu s AP))
0=ne, 1=ano
Q227697_233167
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: přítomnost AP je zbytečná, výuku bych zvládal/a bez AP
0=ne, 1=ano
Q227697_233168
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: z jiného důvodu
0=ne, 1=ano
Q227698
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: ; Podotázka: Do jaké míry je podle Vašeho názoru činnost asistenta pedagoga pro ostatní žáky (žáky bez SVP) přínosná?
1=velmi, 2=do určité míry, 3=jen málo, 4=vůbec ne
Q227699_233173
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní žáky (žáky bez SVP) není přínosná?; Odpověď: nedostatečná odbornost AP ve vyučovaných předmětech
0=ne, 1=ano
Q227699_233174
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní žáky (žáky bez SVP) není přínosná?; Odpověď: komunikace AP se žáky ruší hodinu
0=ne, 1=ano
Q227699_233175
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní žáky (žáky bez SVP) není přínosná?; Odpověď: AP se věnuje jen žákům se SVP
0=ne, 1=ano
Q227699_233176
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní žáky (žáky bez SVP) není přínosná?; Odpověď: ostatní žáci odmítají pomoc AP
0=ne, 1=ano
Q227699_233177
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní žáky (žáky bez SVP) není přínosná?; Odpověď: negativní vliv na klima třídy (zvýraznění odlišností některých žáků, subjektivní vnímání nespravedlnosti žáky ve třídě
0=ne, 1=ano
Q227699_233178
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní žáky (žáky bez SVP) není přínosná?; Odpověď: nízký respekt AP mezi žáky
0=ne, 1=ano
Q227699_233179
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní žáky (žáky bez SVP) není přínosná?; Odpověď: ostatní žáci se na AP obracejí s činnostmi, které by jinak zvládali sami
0=ne, 1=ano
Q227699_233180
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní žáky (žáky bez SVP) není přínosná?; Odpověď: z jiného důvodu
0=ne, 1=ano
Q227700
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jsou podle Vašeho názoru asistenti pedagoga dostatečně připraveni na činnost se žákem (žáky) se SVP?
ano, ne
Q227701
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Pokud byste ve třídě (třídách), ve které (kterých) spolupracujete s asistentem pedagoga, měl/a pracovat bez podpory asistenta pedagoga, jak by se to podle Vašeho názoru projevilo na kvalitě vzdělávání?
1=nijak, kvalita vzdělávání všech žáků by zůstala stejná, 2=u žáků se SVP by došlo ke zhoršení kvality vzdělávání, u ostatních žáků by se kvalita vzdělávání nezměnila, 3=u žáků se SVP by se kvalita vzdělávání nezměnila, u ostatních žáků by došlo ke zhoršení kvality vzdělávání, 4=kvalita vzdělávání všech žáků by se zhoršila
Q227702
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky:; Podotázka: Ve škole je k dispozici dostatek vyhovujících vyučovacích pomůcek.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227703
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky:; Podotázka: Ve škole převládá spokojenost s pracovním zázemím pedagogických pracovníků (kabinety, sborovna).
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227704
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky:; Podotázka: Ve škole převažuje celková spokojenost s materiálně-technickým vybavením školy.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227705
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky:; Podotázka: Prostory, v nichž se pohybují žáci, jsou přehledné a je snadné udržovat nad nimi dohled.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227706
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky:; Podotázka: V průběhu roku je dostatek příležitostí pro vzájemnou spolupráci učitelů a zákonných zástupců.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227707
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Vedení a učitelé si vzájemně poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227708
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé navrhují vedení školy možné změny vedoucí ke zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227709
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé mohou bez obav rozporovat kroky vedení, pokud s nimi nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227710
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Neshody vzniklé mezi učiteli a vedením školy jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění jejich spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227711
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi vedením a učiteli názorové rozdíly, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227712
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé si vzájemně poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227713
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé podněcují vzájemnou spolupráci za účelem dalšího rozvoje výchovně-vzdělávacího procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227714
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé mohou bez obav rozporovat kroky kolegů, pokud s nimi nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227715
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Neshody vzniklé mezi učiteli jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění jejich spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227716
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi učiteli názorové rozdíly, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227717
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci poskytují učitelům zpětnou vazbu k výchovně-vzdělávacímu procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227718
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci aktivně spolupracují za účelem dalšího rozvoje výchovně-vzdělávacího procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227719
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci mohou bez obav rozporovat kroky učitelů, pokud s nimi nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227720
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Neshody vzniklé mezi učiteli a žáky jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227721
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi učiteli a žáky názorové rozdíly, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227722
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci si poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227723
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci si při řešení společných úkolů vzájemně pomáhají.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227724
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci rozporují kroky spolužáků, se kterými nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227725
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Neshody vzniklé mezi žáky jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění jejich spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227726
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi žáky názorové rozdíly, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227727_233187
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: individuální přístup v hodinách
0=ne, 1=ano
Q227727_233188
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: diferencovaná práce v hodinách
0=ne, 1=ano
Q227727_233189
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: podpůrná opatření ve výuce (např. oznámení testu, zkoušení, povolení určitých pomůcek)
0=ne, 1=ano
Q227727_233190
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: spolupráce se školním poradenským pracovištěm (výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog)
0=ne, 1=ano
Q227727_233191
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), diagnostika
0=ne, 1=ano
Q227727_233192
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: zvýšená spolupráce se zákonnými zástupci žáků
0=ne, 1=ano
Q227727_233193
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: konzultace
0=ne, 1=ano
Q227727_233194
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: individuální doučování
0=ne, 1=ano
Q227727_233195
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: skupinové doučování
0=ne, 1=ano
Q227727_233196
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: koncepce domácí přípravy
0=ne, 1=ano
Q227727_233197
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: nebylo potřeba (ve třídách nebo předmětech, které vyučuji, nejsou neúspěšní žáci)
0=ne, 1=ano
Q227728_233198
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Které tři podklady pro Vás mají nejvýraznější vliv na výslednou známku žáků na vysvědčení?; Odpověď: ústní zkoušení u tabule
0=ne, 1=ano
Q227728_233199
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Které tři podklady pro Vás mají nejvýraznější vliv na výslednou známku žáků na vysvědčení?; Odpověď: rozsáhlejší písemné práce v hodině
0=ne, 1=ano
Q227728_233200
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Které tři podklady pro Vás mají nejvýraznější vliv na výslednou známku žáků na vysvědčení?; Odpověď: krátká písemná opakování (pětiminutovky)
0=ne, 1=ano
Q227728_233201
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Které tři podklady pro Vás mají nejvýraznější vliv na výslednou známku žáků na vysvědčení?; Odpověď: zkoušení v lavici
0=ne, 1=ano
Q227728_233202
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Které tři podklady pro Vás mají nejvýraznější vliv na výslednou známku žáků na vysvědčení?; Odpověď: aktivita žáka v hodině
0=ne, 1=ano
Q227728_233203
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Které tři podklady pro Vás mají nejvýraznější vliv na výslednou známku žáků na vysvědčení?; Odpověď: hodnocení domácí práce
0=ne, 1=ano
Q227728_233204
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Které tři podklady pro Vás mají nejvýraznější vliv na výslednou známku žáků na vysvědčení?; Odpověď: hodnocení portfolia výkonů žáka
0=ne, 1=ano
Q227728_233205
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Které tři podklady pro Vás mají nejvýraznější vliv na výslednou známku žáků na vysvědčení?; Odpověď: jiné podklady
0=ne, 1=ano
Q227729_233206
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Český jazyk
0=ne, 1=ano
Q227729_233207
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: cizí jazyk
0=ne, 1=ano
Q227729_233208
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Matematika
0=ne, 1=ano
Q227729_233209
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Fyzika
0=ne, 1=ano
Q227729_233210
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Chemie
0=ne, 1=ano
Q227729_233211
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Biologie
0=ne, 1=ano
Q227729_233212
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: jiný přírodovědný předmět
0=ne, 1=ano
Q227729_233213
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Informační a komunikační technologie
0=ne, 1=ano
Q227729_233214
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Dějepis
0=ne, 1=ano
Q227729_233215
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Zeměpis
0=ne, 1=ano
Q227729_233216
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Výchova k občanství
0=ne, 1=ano
Q227729_233217
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: jiný společensko-vědní předmět
0=ne, 1=ano
Q227729_233218
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Tělesná výchova
0=ne, 1=ano
Q227729_233219
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Výtvarná výchova
0=ne, 1=ano
Q227729_233220
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Hudební výchova
0=ne, 1=ano
Q227729_233221
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Výchova ke zdraví
0=ne, 1=ano
Q227729_233222
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: jiný výchovný předmět
0=ne, 1=ano
Q227729_233223
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: odborný teoretický předmět
0=ne, 1=ano
Q227729_233224
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: praktické vyučování, odborný výcvik
0=ne, 1=ano
Q227730_233225
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Český jazyk
0=ne, 1=ano
Q227730_233226
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: cizí jazyk (AJ, NJ, FJ, RJ apod.)
0=ne, 1=ano
Q227730_233227
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Matematika
0=ne, 1=ano
Q227730_233228
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Fyzika
0=ne, 1=ano
Q227730_233229
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Chemie
0=ne, 1=ano
Q227730_233230
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Přírodopis/Biologie
0=ne, 1=ano
Q227730_233231
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: jiný přírodovědný předmět
0=ne, 1=ano
Q227730_233232
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Informační a komunikační technologie
0=ne, 1=ano
Q227730_233233
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Dějepis/Historie
0=ne, 1=ano
Q227730_233234
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Zeměpis/Geografie
0=ne, 1=ano
Q227730_233235
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Občanská výchova
0=ne, 1=ano
Q227730_233236
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: jiný společensko-vědní předmět
0=ne, 1=ano
Q227730_233237
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Hudební výchova
0=ne, 1=ano
Q227730_233238
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Výtvarná výchova
0=ne, 1=ano
Q227730_233239
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Tělesná výchova
0=ne, 1=ano
Q227730_233240
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: předmět speciálně pedagogické péče, speciální vyučovací předmět
0=ne, 1=ano
Q227730_233241
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: odborný předmět
0=ne, 1=ano
Q227730_233242
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: jiný předmět/obor
0=ne, 1=ano
Q227730_233243
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: žádný
0=ne, 1=ano
Q227732
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaká je délka Vaší učitelské praxe celkem?
odpověď číslem
Q227735
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Působíte na škole jako „odborník z praxe“?
ano, ne
Q227739
Kategorie: Obecné aspekty odborného vzdělávání; Otázka: Do jaké míry odpovídají materiální podmínky praktického vyučování podmínkám reálného moderního pracoviště?
rozhodně odpovídají, spíše odpovídají, spíše neodpovídají, rozhodně neodpovídají
Q227740
Kategorie: Obecné aspekty odborného vzdělávání; Otázka: Jaký podíl z rozsahu praktického vyučování tráví žáci v průměru na pracovištích zaměstnavatelů?
odpověď číslem
Q227743
Kategorie: Obecné aspekty odborného vzdělávání; Otázka: Je stanovený časový rozsah praktického vyučování dle Vašeho názoru dostatečný? - maturitní obory
ano, ne, měl by být vyšší, ne, měl by být nižší
Q227744
Kategorie: Obecné aspekty odborného vzdělávání; Otázka: Je stanovený časový rozsah praktického vyučování dle Vašeho názoru dostatečný? - učební obory
ano, ne, měl by být vyšší, ne, měl by být nižší