Dokumentace datové sady

Název datové sady: Hospitační záznam MŠ 2017-2018


Popis datové sady:

Datová sada obsahuje záznamy z jednotlivých hospitací v mateřských školách zaznamenaných prostřednictvím elektronických formulářů v průběhu inspekční činnosti v mateřských školách ve školním roce 2017/2018. Některé otázky formuláře jsou generovány jen v případě určitého typu odpovědi na některou z předcházejících otázek. Hospitační záznamy se využívají mimo jiné jako jeden z nástrojů pro hodnocení průběhu vzdělávání na úrovni dané mateřské školy. Položky formuláře jsou zaměřeny na pět oblastí – základní informace o hospitaci, informace o dětech, informace o pedagogovi, informace o organizaci a průběhu vzdělávání, informace o podpůrných opatřeních dětem. Z důvodu zamezení identifikace konkrétních škol jsou data anonymizována (nejsou uvedeny identifikátory jednotlivých škol). U každého záznamu je uvedena příslušnost školy ke kraji a typ zřizovatele. Datovou sadu představuje CSV soubor, v němž ve sloupcích jsou odpovědi k jednotlivým položkám formuláře, každý řádek představuje jednu hospitovanou vzdělávací jednotku. Odpovědi jsou v příslušném sloupci uvedeny buď celým číslem, číselným kódem, nebo textovým zněním odpovědi.

Význam sloupců

Sloupec
Význam
Poznámka
Zrizovatel
Označení (typ) zřizovatele dle číselníku
textový řetězec
Kraj
Označení kraje dle číselníku
textový řetězec
Q223056
Kategorie: Základní údaje o hospitaci; Otázka: Typy sledovaných činností
dopolední činnosti, pobyt venku, odpolední činnosti, jiné
Q223057
Kategorie: Základní údaje o hospitaci; Otázka: Ročník
děti ve věku 2 – 3 let (nebo děti mladší 3 let), 3 – 4 leté, 4 – 5 leté, 5 – 6 leté, smíšené, smíšené včetně dětí od 2 let věku
Q223058
Kategorie: Základní údaje o hospitaci; Otázka: Hospitovaná třída/skupina je zřízena dle § 16 pro děti se SVP
ne, ano – pro děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, děti s autismem, souběžným postižením více vadami, ano – pro děti s lehkým mentálním postižením, ano – pro děti s tělesným, sluchovým, zrakovým postižením, s vadami řeči, ano – pro ostatní skupiny SVP
Q223060
Kategorie: Základní údaje o hospitaci; Otázka: Počet zapsaných dětí ve třídě
odpověď číslem
Q223061
Kategorie: Základní údaje o hospitaci; Otázka: Z toho počet přítomných dětí
odpověď číslem
Q223062
Kategorie: Základní údaje o hospitaci; Otázka: Počet přítomných dětí mladších tří let
odpověď číslem
Q223063
Kategorie: Základní údaje o hospitaci; Otázka: Počet zapsaných dětí se SVP s potřebou podpůrných opatření
odpověď číslem
Q223064
Kategorie: Základní údaje o hospitaci; Otázka: Z toho počet přítomných dětí se SVP s potřebou podpůrných opatření
odpověď číslem
Q223065
Kategorie: Základní údaje o hospitaci; Otázka: Počet přítomných nadaných dětí (podle sdělení učitelky)
odpověď číslem
Q223066
Kategorie: Základní údaje o hospitaci; Otázka: Počet přítomných dětí s odlišným mateřským jazykem
odpověď číslem
Q223067
Kategorie: Pedagog; Otázka: Odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících
ano, ne
Q223068_227961
Kategorie: Pedagog; Otázka: Funkční zařazení pedagoga; Odpověď: ředitel
0=ne, 1=ano
Q223068_227962
Kategorie: Pedagog; Otázka: Funkční zařazení pedagoga; Odpověď: zástupce ředitel
0=ne, 1=ano
Q223068_227963
Kategorie: Pedagog; Otázka: Funkční zařazení pedagoga; Odpověď: učitel
0=ne, 1=ano
Q223068_227964
Kategorie: Pedagog; Otázka: Funkční zařazení pedagoga; Odpověď: jiné
0=ne, 1=ano
Q223069_227965
Kategorie: Pedagog; Otázka: Pedagogická podpora pro děti mladší tří let ; Odpověď: souběžné působení kvalifikovaného pedagoga
0=ne, 1=ano
Q223069_227966
Kategorie: Pedagog; Otázka: Pedagogická podpora pro děti mladší tří let ; Odpověď: souběžné působení nekvalifikovaného pedagoga
0=ne, 1=ano
Q223069_227967
Kategorie: Pedagog; Otázka: Pedagogická podpora pro děti mladší tří let ; Odpověď: kvalifikovaný školní asistent
0=ne, 1=ano
Q223069_227968
Kategorie: Pedagog; Otázka: Pedagogická podpora pro děti mladší tří let ; Odpověď: nekvalifikovaný školní asistent
0=ne, 1=ano
Q223069_227969
Kategorie: Pedagog; Otázka: Pedagogická podpora pro děti mladší tří let ; Odpověď: kvalifikovaná chůva
0=ne, 1=ano
Q223069_227970
Kategorie: Pedagog; Otázka: Pedagogická podpora pro děti mladší tří let ; Odpověď: nekvalifikovaná chůva
0=ne, 1=ano
Q223069_227971
Kategorie: Pedagog; Otázka: Pedagogická podpora pro děti mladší tří let ; Odpověď: kvalifikovaná zdravotní sestra
0=ne, 1=ano
Q223069_227972
Kategorie: Pedagog; Otázka: Pedagogická podpora pro děti mladší tří let ; Odpověď: nekvalifikovaná zdravotní sestra
0=ne, 1=ano
Q223069_227973
Kategorie: Pedagog; Otázka: Pedagogická podpora pro děti mladší tří let ; Odpověď: jiné
0=ne, 1=ano
Q223070_227974
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Obsah vzdělávání; Odpověď: Cíle vzdělávání vycházely především z očekávaných dovedností uvedených v TVP nebo ve ŠVP.
0=ne, 1=ano
Q223070_227975
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Obsah vzdělávání; Odpověď: Cíle vzdělávání vycházely především z pedagogické diagnostiky přítomných dětí.
0=ne, 1=ano
Q223070_227976
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Obsah vzdělávání; Odpověď: Cíle vzdělávání vycházely především z aktuálních podmínek a situací.
0=ne, 1=ano
Q223070_227977
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Obsah vzdělávání; Odpověď: Cíle vzdělávání dětí stejného věku měly pro některé děti rozdílnou úroveň.
0=ne, 1=ano
Q223070_227978
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Obsah vzdělávání; Odpověď: Děti byly seznámeny s cílem většiny činností.
0=ne, 1=ano
Q223070_227979
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Obsah vzdělávání; Odpověď: Vzdělávací nabídka směřovala k naplnění zvolených cílů.
0=ne, 1=ano
Q223070_227980
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Obsah vzdělávání; Odpověď: Cíle vzdělávání byly nevhodně zvoleny.
0=ne, 1=ano
Q223070_227981
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Obsah vzdělávání; Odpověď: Vzdělávání cíleně podporovalo socioemocionální rozvoj dětí.
0=ne, 1=ano
Q223070_227982
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Obsah vzdělávání; Odpověď: Vzdělávání obsahovalo vhodné příklady využití znalostí a dovedností v reálné situaci.
0=ne, 1=ano
Q223071_227984
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody; Odpověď: Vzdělávání bylo dobře organizačně promyšleno.
0=ne, 1=ano
Q223071_227985
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody; Odpověď: Vzdělávání bylo jednotvárné.
0=ne, 1=ano
Q223071_227986
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody; Odpověď: Vzdělávání bylo individualizované, vycházelo z individuálních možností, schopností a zájmů dětí.
0=ne, 1=ano
Q223071_227987
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody; Odpověď: Děti měly dostatek prostoru a vhodné vzdělávací nabídky pro rozvoj tvořivosti.
0=ne, 1=ano
Q223071_227988
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody; Odpověď: Řízené činnosti vykazovaly znaky prožitkového učení (spontaneita, objevnost, aktivita a tvořivost, komunikativnost, konkrétnost, celostnost).
0=ne, 1=ano
Q223071_227989
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody; Odpověď: Nedostatečný prostor pro spontánní činnosti.
0=ne, 1=ano
Q223071_227990
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody; Odpověď: Spontánní a řízené činnosti byly vzájemně provázané.
0=ne, 1=ano
Q223071_227991
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody; Odpověď: Při řízených činnostech se účelně střídaly odlišné vzdělávací metody.
0=ne, 1=ano
Q223071_227992
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody; Odpověď: Pedagog podporoval rozvoj divergentního myšlení – hledání různých řešení problémů a situací.
0=ne, 1=ano
Q223071_227993
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody; Odpověď: Pedagog vytvářel příležitosti pro komunikaci mezi dětmi.
0=ne, 1=ano
Q223071_227994
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody; Odpověď: Pedagog uplatňoval nemanipulativní styl komunikace.
0=ne, 1=ano
Q223071_227995
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody; Odpověď: Pedagog dobře koordinovat svou činnost s dalšími pracovníky.
0=ne, 1=ano
Q223072_227997
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Děti; Odpověď: Téměř všechny děti byly vzdělávací nabídkou zaujaty.
0=ne, 1=ano
Q223072_227998
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Děti; Odpověď: Během vzdělávání děti mezi sebou spolupracovaly.
0=ne, 1=ano
Q223072_227999
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Děti; Odpověď: Vzdělávací nabídka pro dvouleté děti byla vhodná.
0=ne, 1=ano
Q223072_228000
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Děti; Odpověď: Během vzdělávání bylo některé dítě nebo více jednotlivých dětí pasivní.
0=ne, 1=ano
Q223072_228001
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Děti; Odpověď: Děti vyjadřovaly svoje názory, nápady a myšlenky.
0=ne, 1=ano
Q223072_228002
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Děti; Odpověď: Mezi dětmi navzájem a mezi dětmi a pedagogem panovala příjemná atmosféra.
0=ne, 1=ano
Q223072_228003
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Děti; Odpověď: Děti se chovaly podle společně stanovených pravidel soužití. (Nejde o herní, hygienická či bezpečnostní pravidla.)
0=ne, 1=ano
Q223072_228004
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Děti; Odpověď: Děti účelně využívaly informační technologie.
0=ne, 1=ano
Q223073_228006
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Hodnocení; Odpověď: Pedagog poskytoval srozumitelnou zpětnou vazbu (popis toho, jak se dítě chovalo, co dělalo, v čem se posunulo apod.).
0=ne, 1=ano
Q223073_228007
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Hodnocení; Odpověď: Převládalo stručné hodnocení okamžitých výkonů (např. „dobře“ x „špatně“).
0=ne, 1=ano
Q223073_228008
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Hodnocení; Odpověď: Oceňování projevů a výkonů jednotlivých dětí bylo vhodné vzhledem k jejich možnostem.
0=ne, 1=ano
Q223073_228009
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Hodnocení; Odpověď: Děti přirozeně hodnotily svou činnost nebo činnosti ostatních na odpovídající úrovni.
0=ne, 1=ano
Q223073_228010
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Hodnocení; Odpověď: Pedagog zhodnotil vzdělávací činnosti jen formálně nebo je nezhodnotil vůbec.
0=ne, 1=ano
Q223074
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizační formy vzdělávání; Podotázka: frontální vzdělávání
nevyskytla se, okrajově, výrazný výskyt, dominantní výskyt
Q223075
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizační formy vzdělávání; Podotázka: v menších skupinách
nevyskytla se, okrajově, výrazný výskyt, dominantní výskyt
Q223076
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizační formy vzdělávání; Podotázka: skupinové (kooperativní) vzdělávání
nevyskytla se, okrajově, výrazný výskyt, dominantní výskyt
Q223077
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizační formy vzdělávání; Podotázka: práce ve dvojicích
nevyskytla se, okrajově, výrazný výskyt, dominantní výskyt
Q223078
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizační formy vzdělávání; Podotázka: samostatná práce
nevyskytla se, okrajově, výrazný výskyt, dominantní výskyt
Q223079
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Účelnost využití organizačních forem; Podotázka: frontální vzdělávání
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q223080
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Účelnost využití organizačních forem; Podotázka: v menších skupinách
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q223081
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Účelnost využití organizačních forem; Podotázka: skupinové (kooperativní) vzdělávání
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q223082
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Účelnost využití organizačních forem; Podotázka: práce ve dvojicích
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q223083
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Účelnost využití organizačních forem; Podotázka: samostatná práce
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q223084_228015
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro děti se SVP ; Odpověď: úprava organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q223084_228016
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro děti se SVP ; Odpověď: použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek
0=ne, 1=ano
Q223084_228017
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro děti se SVP ; Odpověď: využití komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů
0=ne, 1=ano
Q223084_228018
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro děti se SVP ; Odpověď: vzdělávání podle plánu pedagogické podpory
0=ne, 1=ano
Q223084_228019
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro děti se SVP ; Odpověď: vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
0=ne, 1=ano
Q223084_228020
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro děti se SVP ; Odpověď: využití asistenta pedagoga
0=ne, 1=ano
Q223084_228021
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro děti se SVP ; Odpověď: využití dalšího pedagogického pracovníka
0=ne, 1=ano
Q223084_228022
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro děti se SVP ; Odpověď: využití tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící
0=ne, 1=ano
Q223084_228023
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro děti se SVP ; Odpověď: využití dalších osob poskytujících dítěti podporu podle zvláštních právních předpisů
0=ne, 1=ano
Q223084_228024
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro děti se SVP ; Odpověď: poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených
0=ne, 1=ano
Q223084_228025
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro děti se SVP ; Odpověď: podpůrná opatření nebyla při vzdělávání využita
0=ne, 1=ano
Q223932_229327
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Ve třídě působí asistent pedagoga; Odpověď: z důvodu zdravotního postižení dítěte (dětí)
0=ne, 1=ano
Q223932_229328
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Ve třídě působí asistent pedagoga; Odpověď: z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek dítěte (dětí)
0=ne, 1=ano
Q223932_229329
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Ve třídě působí asistent pedagoga; Odpověď: sdílený asistent
0=ne, 1=ano
Q223933_229330
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě s lehkým mentálním postižením
0=ne, 1=ano
Q223933_229331
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě se středně těžkým mentálním postižením
0=ne, 1=ano
Q223933_229332
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě s těžkým mentálním postižením
0=ne, 1=ano
Q223933_229333
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě se zrakovým postižením
0=ne, 1=ano
Q223933_229334
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě se sluchovým postižením
0=ne, 1=ano
Q223933_229335
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě s tělesným postižením
0=ne, 1=ano
Q223933_229336
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě s poruchou autistického spektra (dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom apod.)
0=ne, 1=ano
Q223933_229337
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě s narušenou komunikační schopností
0=ne, 1=ano
Q223933_229338
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě se specifickými vývojovými poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie apod.)
0=ne, 1=ano
Q223933_229339
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě se specifickými poruchami chování a pozornosti (např. ADHD, ADD)
0=ne, 1=ano
Q223933_229340
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě s více vadami (kombinované postižení)
0=ne, 1=ano
Q223933_229341
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě s psychiatrickým onemocněním
0=ne, 1=ano
Q223934_229342
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě cizinec
0=ne, 1=ano
Q223934_229343
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě – příslušník národnostní či etnické menšiny
0=ne, 1=ano
Q223934_229344
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě žijící v sociálně vyloučené lokalitě
0=ne, 1=ano
Q223934_229345
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě v pěstounské péči nebo ústavní výchově
0=ne, 1=ano
Q223934_229346
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka
0=ne, 1=ano
Q223934_229347
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě s nedostatečnou podporou vzdělávání v rodinném prostředí
0=ne, 1=ano
Q223934_229348
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě z rodiny, jejíž socioekonomická situace negativně ovlivňuje vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q223934_229349
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě, jehož zákonní zástupci dlouhodobě nespolupracují se školou
0=ne, 1=ano
Q223934_229350
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě s potřebou podpory z jiného důvodu
0=ne, 1=ano
Q223935
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Průběh vzdělávání
Vzdělávání dítěte (dětí) se SVP je zcela v kompetenci asistenta pedagoga, učitel se věnuje ostatním dětem, Při vzdělávacích činnostech pracují asistent pedagoga a učitel střídavě dítětem (dětmi) se SVP a s ostatními dětmi ve třídě, Při vzdělávacích činnostech vzdělává dítě (děti) se SVP jen učitel, role asistenta pedagoga je jen pomocná.
Q223936
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP; Podotázka: Vysvětlení nových jevů, poznatků či postupů
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q223937
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP; Podotázka: Opakované vysvětlování nových jevů, poznatků či postupů
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q223938
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP; Podotázka: Procvičování činností
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q223939
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP; Podotázka: Podpora aktivizace dítěte
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q223940
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP; Podotázka: Podpora při vypracovávání úkolů
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q223941
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP; Podotázka: Kontrola porozumění úkolům
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q223942
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP; Podotázka: Podpora pozornosti
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q223943
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP; Podotázka: Podpora očekávaného chování dítěte, podpora sociálních dovedností
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q223944
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP; Podotázka: Pomoc při manipulaci s předměty a s pomůckami
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q223945
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP; Podotázka: Pomoc při orientaci v prostoru třídy, při cvičení apod.
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q223946
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP; Podotázka: Hodnocení dítěte
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q223947_229354
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Které z uvedených činností zajišťoval v hodině asistent pedagoga?; Odpověď: přímá pedagogická práce s dítětem (dětmi) se SVP v kmenové třídě
0=ne, 1=ano
Q223947_229355
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Které z uvedených činností zajišťoval v hodině asistent pedagoga?; Odpověď: přímá pedagogická práce s dítětem (dětmi) se SVP mimo kmenovou třídu
0=ne, 1=ano
Q223947_229356
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Které z uvedených činností zajišťoval v hodině asistent pedagoga?; Odpověď: přímá pedagogická práce s ostatními dětmi
0=ne, 1=ano
Q223947_229357
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Které z uvedených činností zajišťoval v hodině asistent pedagoga?; Odpověď: příprava pomůcek (pro dítě se SVP)
0=ne, 1=ano
Q223947_229358
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Které z uvedených činností zajišťoval v hodině asistent pedagoga?; Odpověď: pomoc dítěti (dětem) se SVP při pohybu, sebeobsluze, a úkonech ošetřovatelského rázu
0=ne, 1=ano
Q223948
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu probíhala přímá práce asistenta pedagoga s dítětem (dětmi) se SVP mimo kmenovou třídu?
z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví dítěte (dětí) se SVP, z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví ostatních dětí, jiný důvod
Q223949
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Bylo (byly) dítě (děti) se SVP s asistentem pedagoga ve třídě prostorově odděleno(y) od ostatních dětí?
ano, ne
Q223950_229362
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu bylo (byly) dítě (děti) s asistentem pedagoga odděleno(y) od ostatních dětí?; Odpověď: z důvodu ochrany bezpečnosti dítěte (dětí) se SVP
0=ne, 1=ano
Q223950_229363
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu bylo (byly) dítě (děti) s asistentem pedagoga odděleno(y) od ostatních dětí?; Odpověď: z důvodu ochrany bezpečnosti ostatních dětí
0=ne, 1=ano
Q223950_229364
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu bylo (byly) dítě (děti) s asistentem pedagoga odděleno(y) od ostatních dětí?; Odpověď: z důvodu udržení pozornosti a soustředění dítěte se SVP
0=ne, 1=ano
Q223950_229365
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu bylo (byly) dítě (děti) s asistentem pedagoga odděleno(y) od ostatních dětí?; Odpověď: z důvodu rušení výuky ostatních dětí
0=ne, 1=ano
Q223950_229366
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu bylo (byly) dítě (děti) s asistentem pedagoga odděleno(y) od ostatních dětí?; Odpověď: jiný důvod
0=ne, 1=ano
Q223951
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Učitel vedl odborně správně asistenta pedagoga při výběru vhodných pedagogických postupů a metod, nástrojů a pomůcek.
ano, ne, nebylo možné posoudit
Q223952
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: V rámci hospitované hodiny se činnost asistenta pedagoga pro dítě (děti) se SVP jevila jako:
rozhodně přínosná, spíše přínosná, spíše nepřínosná, rozhodně nepřínosná
Q223954
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: V rámci hospitované hodiny se činnost asistenta pedagoga pro ostatní děti jevila jako:
rozhodně přínosná, spíše přínosná, spíše nepřínosná, rozhodně nepřínosná
Q223085
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vhodná podpora nadaných dětí (bez ohledu na doporučení ŠPZ); Odpověď:
ano, ne