Dokumentace datové sady

Název datové sady: Dotazník pro učitele MŠ 2017-2018


Popis datové sady:

Datová sada obsahuje odpovědi na otázky položené učitelům mateřských škol prostřednictvím elektronického dotazníku v průběhu inspekční činnosti ve školách ve školním roce 2017/2018. Odpovědi učitelů škol slouží jako doplňující informace k inspekčním zjištěním získaným z hospitací, z analýzy dokumentace školy a dalších zdrojů. V případě, že některé otázky zůstanou bez odpovědi učitele, inspekční tým zjistí potřebné informace z rozhovorů s učiteli v průběhu inspekční činnosti. Některé otázky dotazníku jsou generovány jen v případě určitého typu odpovědi na některou z předcházejících otázek. Otázky jsou zaměřeny na šest oblastí – další vzdělávání učitelů, podpora učitelům školou, spolupráce s asistentem pedagoga, školní prostředí a klima, komunikace se zákonnými zástupci dětí, údaje o učiteli. Z důvodu zamezení identifikace konkrétních škol, popř. samotných učitelů jsou data anonymizována (nejsou uvedeny identifikátory jednotlivých škol). U každého záznamu je však uvedena příslušnost školy ke kraji a typ zřizovatele. Datovou sadu představuje CSV soubor, v němž ve sloupcích jsou odpovědi na jednotlivé otázky, každý řádek pak odpovídá jednomu učiteli mateřské školy. Odpovědi jsou v příslušném sloupci uvedeny buď celým číslem, číselným kódem, nebo textovým zněním odpovědi.

Význam sloupců

Sloupec
Význam
Poznámka
Zrizovatel
Označení (typ) zřizovatele dle číselníku
textový řetězec
Kraj
Označení kraje dle číselníku
textový řetězec
Q224022_211044
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, studia ke splnění kvalifikačních předpokladů
0=ne, 1=ano
Q224022_211045
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
0=ne, 1=ano
Q224022_211046
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, studia k prohlubování odborné kvalifikace (kurzy a semináře DVPP)
0=ne, 1=ano
Q224022_211047
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ne, žádného DVPP jsem se nezúčastnil/a
0=ne, 1=ano
Q224023_229429
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: vědomosti a znalosti v oblastech, které vyučuji
0=ne, 1=ano
Q224023_229430
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: metody a formy vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q224023_229431
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: podpora rozvoje gramotností a klíčových kompetencí
0=ne, 1=ano
Q224023_229432
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: chování dětí a vedení třídy
0=ne, 1=ano
Q224023_229433
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: prevence a projevy rizikového chování dětí
0=ne, 1=ano
Q224023_229434
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: bezpečnost a ochrana zdraví
0=ne, 1=ano
Q224023_229435
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (metody, formy, podpora)
0=ne, 1=ano
Q224023_229436
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: společné vzdělávání (právní aspekty, úprava ŠVP apod.)
0=ne, 1=ano
Q224023_229438
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: výuka v multikulturním nebo vícejazyčném prostředí
0=ne, 1=ano
Q224023_229439
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: dovednosti v oblasti ICT
0=ne, 1=ano
Q224023_229440
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: dovednosti v oblasti cizích jazyků
0=ne, 1=ano
Q224023_229441
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: vedení školy, manažerské dovednosti
0=ne, 1=ano
Q224023_229442
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: zájmové a neformální vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q224023_229443
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: jiná oblast
0=ne, 1=ano
Q224127_229450
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Absolvoval/a jste v posledních 2 letech další vzdělávání v některé z uvedených oblastí SVP?; Odpověď: DVPP zaměřené na obecnou problematiku SVP
0=ne, 1=ano
Q224127_229451
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Absolvoval/a jste v posledních 2 letech další vzdělávání v některé z uvedených oblastí SVP?; Odpověď: DVPP zaměřené na konkrétní SVP
0=ne, 1=ano
Q224127_229452
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Absolvoval/a jste v posledních 2 letech další vzdělávání v některé z uvedených oblastí SVP?; Odpověď: DVPP zaměřené na tvorbu a práci s PLPP/IVP
0=ne, 1=ano
Q224127_229453
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Absolvoval/a jste v posledních 2 letech další vzdělávání v některé z uvedených oblastí SVP?; Odpověď: DVPP zaměřené na aplikaci podpůrných opatření
0=ne, 1=ano
Q224127_229454
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Absolvoval/a jste v posledních 2 letech další vzdělávání v některé z uvedených oblastí SVP?; Odpověď: DVPP zaměřené na hodnocení dítěte se SVP
0=ne, 1=ano
Q224127_229455
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Absolvoval/a jste v posledních 2 letech další vzdělávání v některé z uvedených oblastí SVP?; Odpověď: DVPP zaměřené na práci s třídním kolektivem s dítětem se SVP
0=ne, 1=ano
Q224127_229456
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Absolvoval/a jste v posledních 2 letech další vzdělávání v některé z uvedených oblastí SVP?; Odpověď: DVPP zaměřené na spolupráci s asistentem pedagoga
0=ne, 1=ano
Q224129
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U absolvovaných vzdělávání DVPP označte, zda byla podle Vašeho názoru dostačující. ; Podotázka: Obecná problematika SVP
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224130
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U absolvovaných vzdělávání DVPP označte, zda byla podle Vašeho názoru dostačující. ; Podotázka: Zaměřené na konkrétní SVP
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224132
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U absolvovaných vzdělávání DVPP označte, zda byla podle Vašeho názoru dostačující. ; Podotázka: Zaměřené na tvorbu a práci s PLPP/IVP
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224133
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U absolvovaných vzdělávání DVPP označte, zda byla podle Vašeho názoru dostačující. ; Podotázka: Zaměřené na aplikaci podpůrných opatření
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224134
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U absolvovaných vzdělávání DVPP označte, zda byla podle Vašeho názoru dostačující. ; Podotázka: Zaměřené na hodnocení dítěte se SVP
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224136
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U absolvovaných vzdělávání DVPP označte, zda byla podle Vašeho názoru dostačující. ; Podotázka: Zaměřené na práci s třídním kolektivem s dítětem se SVP
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224137
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U absolvovaných vzdělávání DVPP označte, zda byla podle Vašeho názoru dostačující. ; Podotázka: Zaměřené na spolupráci s asistentem pedagoga
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224139
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U oblastí, které jste neabsolvoval/a, uveďte, nakolik byste je považoval/a za přínosné ; Podotázka: Zaměřené na obecnou problematika SVP
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224140
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U oblastí, které jste neabsolvoval/a, uveďte, nakolik byste je považoval/a za přínosné ; Podotázka: Zaměřené na konkrétní SVP
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224141
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U oblastí, které jste neabsolvoval/a, uveďte, nakolik byste je považoval/a za přínosné ; Podotázka: Zaměřené na tvorbu a práci s PLPP/IVP
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224143
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U oblastí, které jste neabsolvoval/a, uveďte, nakolik byste je považoval/a za přínosné ; Podotázka: Zaměřené na aplikaci podpůrných opatření
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224144
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U oblastí, které jste neabsolvoval/a, uveďte, nakolik byste je považoval/a za přínosné ; Podotázka: Zaměřené na hodnocení dítěte se SVP
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224146
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U oblastí, které jste neabsolvoval/a, uveďte, nakolik byste je považoval/a za přínosné ; Podotázka: Zaměřené na práci s třídním kolektivem s dítětem se SVP
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224147
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U oblastí, které jste neabsolvoval/a, uveďte, nakolik byste je považoval/a za přínosné ; Podotázka: Zaměřené na spolupráci s asistentem pedagoga
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224149
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Máte možnost ovlivnit četnost a zaměření svého dalšího vzdělávání?
ano, ne
Q224025
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Působíte v současnosti jako mentor / uvádějící učitel pro jednoho učitele / více učitelů?
ano, ne
Q224026
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Máte v současnosti přiděleného mentora / uvádějícího učitele?
ano, ne
Q224027
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu? - ředitel školy
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q224028
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu? - zástupce ředitele školy
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q224029
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu? - učitelé (např. vzájemné hospitace)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q224030
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu? - zákonní zástupci
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q224031
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: ; Podotázka: Je pro Vás četnost hodnocení a poskytované zpětné vazby dostatečná?
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224032
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: ; Podotázka: Jak velký pozitivní dopad mělo hodnocení či zpětná vazba na Vaši práci?
velký pozitivní dopad, malý pozitivní dopad, žádný pozitivní dopad
Q224033_229511
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: výměna informací o dětech (výsledky vzdělávání, chování)
0=ne, 1=ano
Q224033_229512
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: výměna informací o metodách a formách vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q224033_229513
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: výměna různých materiálů ke vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q224033_229514
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: spolupráce na projektu/projektech
0=ne, 1=ano
Q224033_229515
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: vzájemné hospitace
0=ne, 1=ano
Q224033_229516
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: mimoškolní aktivity (např. soutěže, zájmové činnosti)
0=ne, 1=ano
Q224033_229517
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: spolupráce s učiteli dalších škol
0=ne, 1=ano
Q224033_229518
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: v jiných
0=ne, 1=ano
Q224033_229519
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: žádné z uvedených
0=ne, 1=ano
Q224034_211073
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: administrativa
0=ne, 1=ano
Q224034_211074
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečné vnímání prestiže učitelského povolání společností
0=ne, 1=ano
Q224034_230087
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: platové ohodnocení
0=ne, 1=ano
Q224034_211076
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: psychická náročnost povolání
0=ne, 1=ano
Q224034_211077
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: časová náročnost jednotlivých činností
0=ne, 1=ano
Q224034_211078
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nekázeň dětí
0=ne, 1=ano
Q224034_211079
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečná motivace dětí
0=ne, 1=ano
Q224034_211080
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: vysoký počet dětí ve třídách
0=ne, 1=ano
Q224034_211081
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: vztahy se zákonnými zástupci, přístup zákonných zástupců
0=ne, 1=ano
Q224034_211082
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: vysoká míra zodpovědnosti
0=ne, 1=ano
Q224034_211083
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečná podpora ze strany vedení školy
0=ne, 1=ano
Q224034_211084
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: jiné
0=ne, 1=ano
Q224034_211085
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: žádné překážky nevnímám
0=ne, 1=ano
Q224035_229520
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: prohloubení vědomostí a znalostí v oblasti předškolního vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q224035_229521
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: metody a formy vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q224035_229522
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: podpora rozvoje gramotností a klíčových kompetencí
0=ne, 1=ano
Q224035_229523
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: chování dětí a vedení třídy
0=ne, 1=ano
Q224035_229524
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: prevence a projevy rizikového chování dětí
0=ne, 1=ano
Q224035_229525
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (metody, formy, podpora)
0=ne, 1=ano
Q224035_229526
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: společné vzdělávání (právní aspekty, úprava ŠVP apod.)
0=ne, 1=ano
Q224035_230085
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: dovednosti v oblasti ICT
0=ne, 1=ano
Q224035_230086
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: dovednosti v oblasti cizích jazyků
0=ne, 1=ano
Q224035_229529
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: výuka v multikulturním nebo vícejazyčném prostředí
0=ne, 1=ano
Q224035_229530
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: zájmové a neformální vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q224035_229531
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: administrativní činnosti
0=ne, 1=ano
Q224035_229532
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: legislativa
0=ne, 1=ano
Q224035_229533
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: materiální podpora – pomůcky apod.
0=ne, 1=ano
Q224035_229534
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: v jiné
0=ne, 1=ano
Q224035_229535
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: v žádné z uvedených
0=ne, 1=ano
Q224181
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Spolupracujete při vzdělávání s asistentem pedagoga?
ano, ne
Q224184
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Označte prosím v níže uvedené nabídce využívaný způsob zapojení asistenta pedagoga do přípravy vzdělávání.
Připravuji sám/sama vzdělávací obsah bez spolupráce s asistentem pedagoga., V rámci přípravy vzdělávání probírám s asistentem pedagoga jeho průběh, určuji mu jeho úkoly., Přípravu na vzdělávání dítěte (dětí) se SVP nechávám plně v kompetenci asistenta, pouze mu sděluji probírané téma, příp. rámcový průběh vzdělávání., Přípravu vzdělávání dítěte (dětí) se SVP nechávám plně v kompetenci asistenta pedagoga.
Q224187
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Označte prosím v níže uvedené nabídce obvyklý průběh vzdělávání.
Vzdělávání dítěte (děti) se SVP je zcela v kompetenci asistenta pedagoga, já se věnuji ostatním dětem., Při vzdělávacích činnostech pracuji střídavě s dítětem (dětmi) se SVP a s ostatními dětmi ve třídě., Při vzdělávacích činnostech vzdělávám dítě (děti) se SVP jen já, role asistenta pedagoga je jen pomocná.
Q224194
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP; Podotázka: Vysvětlení nových jevů, poznatků či postupů
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q224195
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP; Podotázka: Opakované vysvětlování nových jevů, poznatků či postupů
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q224198
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP; Podotázka: Procvičování činností
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q224200
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP; Podotázka: Podpora aktivizace dítěte
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q224202
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP; Podotázka: Podpora při vypracovávání úkolů
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q224204
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP; Podotázka: Kontrola porozumění úkolům
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q224206
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP; Podotázka: Podpora pozornosti
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q224207
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP; Podotázka: Hodnocení dítěte
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q224210
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma nepřímé podpory dítěte se SVP; Podotázka: Příprava pomůcek pro vzdělávání dítěte (nikoliv jeho vlastních pomůcek)
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q224211
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma nepřímé podpory dítěte se SVP; Podotázka: Sebeobslužné činnosti dítěte (stravování, oblékání, WC)
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q224212
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma nepřímé podpory dítěte se SVP; Podotázka: Komunikace s rodiči dítěte
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q224213
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: ; Podotázka: Do jaké míry je podle Vašeho názoru činnost asistenta pedagoga pro dítě (děti) se SVP přínosná?
1=velmi, 2=do určité míry, 3=jen málo, 4=vůbec ne
Q224215
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: ; Podotázka: Do jaké míry je podle Vašeho názoru činnost asistenta pedagoga pro ostatní děti přínosná?
1=velmi, 2=do určité míry, 3=jen málo, 4=vůbec ne
Q224217
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Zvyšuje činnost asistenta pedagoga riziko závislosti dítěte na dalších osobách?
ano, ne
Q224218
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Je podle Vašeho názoru asistent pedagoga dostatečně připraven na činnost s dítětem (dětmi) se SVP?
ano, ne
Q224220
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Umíte si představit situaci, že ve třídě, ve které spolupracujete s asistentem pedagoga, byste měl/a pracovat bez podpory asistenta pedagoga?
ano, ne
Q224227
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Ve škole je k dispozici dostatek vyhovujících vyučovacích pomůcek.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224228
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Ve škole převládá spokojenost s pracovním zázemím pedagogických pracovníků (kabinety, sborovna).
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224229
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Ve škole převažuje celková spokojenost s materiálně-technickým vybavením školy.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224230
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Prostory, v nichž se pohybují děti, jsou přehledné a je snadné udržovat nad nimi dohled.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224232
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: V průběhu roku je dostatek příležitostí pro vzájemnou spolupráci učitelů a zákonných zástupců.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224235
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Vedení a učitelé si vzájemně poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224236
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé navrhují vedení školy možné změny vedoucí ke zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224237
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé mohou bez obav rozporovat kroky vedení, pokud s nimi nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224238
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Neshody vzniklé mezi učiteli a vedením školy jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění jejich spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224240
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi vedením a učiteli názorové rozdíly, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224245
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé si vzájemně poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224247
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé podněcují vzájemnou spolupráci za účelem dalšího rozvoje výchovně-vzdělávacího procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224249
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé mohou bez obav rozporovat kroky kolegů, pokud s nimi nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224251
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Neshody vzniklé mezi učiteli jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224252
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi učiteli názorové rozdíly, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224221
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Považujete komunikaci s některými zákonnými zástupci dětí, které vzděláváte, za problematickou?
ano, ne
Q224223
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Odhadněte, s jakou částí zákonných zástupců je komunikace problematická.
1=pouze ve výjimečných případech, 2=s méně než polovinou zákonných zástupců, 3=s více než polovinou zákonných zástupců, 4=s převážnou většinou zákonných zástupců
Q224225_229646
Kategorie: Prevence školní neúspěšnosti; Otázka: Jaké metody a formy práce podporující přechod do ZŠ uplatňujete?; Odpověď: postupný přechod od hry k učení
0=ne, 1=ano
Q224225_229647
Kategorie: Prevence školní neúspěšnosti; Otázka: Jaké metody a formy práce podporující přechod do ZŠ uplatňujete?; Odpověď: pravidelné aktivity pro přípravu na školní docházku
0=ne, 1=ano
Q224225_229648
Kategorie: Prevence školní neúspěšnosti; Otázka: Jaké metody a formy práce podporující přechod do ZŠ uplatňujete?; Odpověď: práce s didaktickým materiálem, literaturou, výukovými programy
0=ne, 1=ano
Q224225_229649
Kategorie: Prevence školní neúspěšnosti; Otázka: Jaké metody a formy práce podporující přechod do ZŠ uplatňujete?; Odpověď: rozvoj komunikačních dovedností
0=ne, 1=ano
Q224225_229650
Kategorie: Prevence školní neúspěšnosti; Otázka: Jaké metody a formy práce podporující přechod do ZŠ uplatňujete?; Odpověď: grafomotorická cvičení, nácvik správného držení psacího náčiní a prevenci grafomotorických obtíží
0=ne, 1=ano
Q224225_229651
Kategorie: Prevence školní neúspěšnosti; Otázka: Jaké metody a formy práce podporující přechod do ZŠ uplatňujete?; Odpověď: podpora samostatnosti
0=ne, 1=ano
Q224225_229652
Kategorie: Prevence školní neúspěšnosti; Otázka: Jaké metody a formy práce podporující přechod do ZŠ uplatňujete?; Odpověď: logopedická prevence
0=ne, 1=ano
Q224225_229653
Kategorie: Prevence školní neúspěšnosti; Otázka: Jaké metody a formy práce podporující přechod do ZŠ uplatňujete?; Odpověď: spolupráce se ZŠ
0=ne, 1=ano
Q224225_229654
Kategorie: Prevence školní neúspěšnosti; Otázka: Jaké metody a formy práce podporující přechod do ZŠ uplatňujete?; Odpověď: jiné
0=ne, 1=ano
Q224253
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jakým způsobem jste získal/a odbornou kvalifikaci pro vzdělávání dětí v mateřské škole?
VŠ, VOŠ, SŠ s maturitou, studuji VŠ, studuji SŠ s maturitou, studuji VOŠ, jiné
Q224255
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaká je délka Vaší učitelské praxe celkem?
odpověď číslem