Dokumentace datové sady

Název datové sady: Dotazník pro učitele SŠ 2017-2018


Popis datové sady:

Datová sada obsahuje odpovědi na otázky položené učitelům středních škol prostřednictvím elektronického dotazníku v průběhu inspekční činnosti ve školách ve školním roce 2017/2018. Odpovědi učitelů slouží jako doplňující informace k inspekčním zjištěním získaným z hospitací, z analýzy dokumentace školy a dalších zdrojů. V případě, že některé otázky zůstanou bez odpovědi učitele, inspekční tým zjistí potřebné informace z rozhovorů s učiteli v průběhu inspekční činnosti. Některé otázky dotazníku jsou generovány jen v případě určitého typu odpovědi na některou z předcházejících otázek. Otázky jsou zaměřeny na sedm oblastí – další vzdělávání učitelů, podpora učitelům ze strany vedení školy, spolupráce s asistentem pedagoga, školní prostředí a klima, komunikace se zákonnými zástupci žáků, opatření ke snížení školní neúspěšnosti, údaje o učiteli. Z důvodu zamezení identifikace konkrétních škol, popř. samotných učitelů jsou data anonymizována (nejsou uvedeny identifikátory jednotlivých škol). U každého záznamu je však uvedena příslušnost školy ke kraji a typ zřizovatele. Datovou sadu představuje CSV soubor, v němž ve sloupcích jsou odpovědi na jednotlivé otázky, každý řádek pak odpovídá jednomu učiteli střední školy. Odpovědi jsou v příslušném sloupci uvedeny buď celým číslem, číselným kódem, nebo textovým zněním odpovědi.

Význam sloupců

Sloupec
Význam
Poznámka
Zrizovatel
Označení (typ) zřizovatele dle číselníku
textový řetězec
Kraj
Označení kraje dle číselníku
textový řetězec
Q224154_229480
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, studia ke splnění kvalifikačních předpokladů
0=ne, 1=ano
Q224154_229481
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
0=ne, 1=ano
Q224154_229482
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, studia k prohlubování odborné kvalifikace (kurzy a semináře DVPP)
0=ne, 1=ano
Q224154_229483
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ne, žádného DVPP jsem se nezúčastnil/a
0=ne, 1=ano
Q224159_229488
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: vědomosti a znalosti v předmětech, které vyučuji
0=ne, 1=ano
Q224159_229489
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: metody a formy výuky
0=ne, 1=ano
Q224159_229490
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: podpora rozvoje gramotností a klíčových kompetencí
0=ne, 1=ano
Q224159_229491
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: chování žáků a vedení třídy
0=ne, 1=ano
Q224159_229492
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: prevence a projevy rizikového chování žáků
0=ne, 1=ano
Q224159_229493
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: bezpečnost a ochrana zdraví
0=ne, 1=ano
Q224159_229494
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (metody, formy, podpora)
0=ne, 1=ano
Q224159_229495
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: společné vzdělávání (právní aspekty, úprava ŠVP apod.)
0=ne, 1=ano
Q224159_229496
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: výuka v multikulturním nebo vícejazyčném prostředí
0=ne, 1=ano
Q224159_229497
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: dovednosti v oblasti ICT
0=ne, 1=ano
Q224159_229498
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: dovednosti v oblasti cizích jazyků
0=ne, 1=ano
Q224159_229499
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: vedení školy, manažerské dovednosti
0=ne, 1=ano
Q224159_229500
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: zájmové a neformální vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q224159_229501
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: výchovné poradenství (vč. kariérového)
0=ne, 1=ano
Q224159_229502
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: jiná oblast
0=ne, 1=ano
Q224161_229504
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Absolvoval/a jste v posledních 2 letech další vzdělávání v některé z uvedených oblastí SVP?; Odpověď: DVPP zaměřené na obecnou problematiku SVP
0=ne, 1=ano
Q224161_229505
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Absolvoval/a jste v posledních 2 letech další vzdělávání v některé z uvedených oblastí SVP?; Odpověď: DVPP zaměřené na konkrétní SVP
0=ne, 1=ano
Q224161_229506
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Absolvoval/a jste v posledních 2 letech další vzdělávání v některé z uvedených oblastí SVP?; Odpověď: DVPP zaměřené na tvorbu a práci s PLPP/IVP
0=ne, 1=ano
Q224161_229507
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Absolvoval/a jste v posledních 2 letech další vzdělávání v některé z uvedených oblastí SVP?; Odpověď: DVPP zaměřené na aplikaci podpůrných opatření
0=ne, 1=ano
Q224161_229508
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Absolvoval/a jste v posledních 2 letech další vzdělávání v některé z uvedených oblastí SVP?; Odpověď: DVPP zaměřené na hodnocení žáka se SVP
0=ne, 1=ano
Q224161_229509
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Absolvoval/a jste v posledních 2 letech další vzdělávání v některé z uvedených oblastí SVP?; Odpověď: DVPP Zaměřené na práci s třídním kolektivem se žákem se SVP
0=ne, 1=ano
Q224161_229510
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Absolvoval/a jste v posledních 2 letech další vzdělávání v některé z uvedených oblastí SVP?; Odpověď: DVPP zaměřené na spolupráci s asistentem pedagoga
0=ne, 1=ano
Q224162
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U absolvovaných vzdělávání DVPP označte, zda byla podle Vašeho názoru dostačující. ; Podotázka: Zaměřené na obecnou problematiku SVP
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224163
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U absolvovaných vzdělávání DVPP označte, zda byla podle Vašeho názoru dostačující. ; Podotázka: Zaměřené na konkrétní SVP
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224164
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U absolvovaných vzdělávání DVPP označte, zda byla podle Vašeho názoru dostačující. ; Podotázka: Zaměřené na tvorbu a práci s PLPP/IVP
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224165
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U absolvovaných vzdělávání DVPP označte, zda byla podle Vašeho názoru dostačující. ; Podotázka: Zaměřené na aplikaci podpůrných opatření
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224166
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U absolvovaných vzdělávání DVPP označte, zda byla podle Vašeho názoru dostačující. ; Podotázka: Zaměřené na hodnocení žáka se SVP
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224167
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U absolvovaných vzdělávání DVPP označte, zda byla podle Vašeho názoru dostačující. ; Podotázka: Zaměřené na práci se třídním kolektivem se žákem se SVP
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224168
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U absolvovaných vzdělávání DVPP označte, zda byla podle Vašeho názoru dostačující. ; Podotázka: Zaměřené na spolupráci s asistentem pedagoga
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224169
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U oblastí, které jste neabsolvoval/a, uveďte, nakolik byste je považoval/a za přínosné.; Podotázka: Zaměřené na obecnou problematiku SVP
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224170
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U oblastí, které jste neabsolvoval/a, uveďte, nakolik byste je považoval/a za přínosné.; Podotázka: Zaměřené na konkrétní SVP
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224171
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U oblastí, které jste neabsolvoval/a, uveďte, nakolik byste je považoval/a za přínosné.; Podotázka: Zaměřené na tvorbu a práci s PLPP/IVP
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224172
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U oblastí, které jste neabsolvoval/a, uveďte, nakolik byste je považoval/a za přínosné.; Podotázka: Zaměřené na aplikaci podpůrných opatření
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224173
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U oblastí, které jste neabsolvoval/a, uveďte, nakolik byste je považoval/a za přínosné.; Podotázka: Zaměřené na hodnocení žáka se SVP
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224174
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U oblastí, které jste neabsolvoval/a, uveďte, nakolik byste je považoval/a za přínosné.; Podotázka: Zaměřené na práci s třídním kolektivem se žákem se SVP
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224175
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U oblastí, které jste neabsolvoval/a, uveďte, nakolik byste je považoval/a za přínosné.; Podotázka: Zaměřené na spolupráci s asistentem pedagoga
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224176
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Máte možnost ovlivnit četnost a zaměření svého dalšího vzdělávání?
ano, ne
Q224177
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Působíte v současnosti jako mentor / uvádějící učitel pro jednoho učitele / více učitelů?
ano, ne
Q224178
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Shoduje se Vaše aprobace (nebo vyučované předměty) s předměty učitele/učitelů, pro které/ho jste mentorem / uvádějícím učitelem?
ano, ne
Q224179
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Máte v současnosti přiděleného mentora / uvádějícího učitele?
ano, ne
Q224180
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Shoduje se Vaše aprobace (nebo vyučované předměty) s předměty učitele, který je Vaším mentorem / uvádějícím učitelem?
ano, ne
Q224182
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu?; Podotázka: ředitel školy
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou ročně, 4=nikdy
Q224183
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu?; Podotázka: zástupce ředitele školy
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou ročně, 4=nikdy
Q224185
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu?; Podotázka: vedoucí metodického orgánu (např. předseda předmětové komise, metodického sdružení)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou ročně, 4=nikdy
Q224186
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu?; Podotázka: učitelé (např. vzájemné hospitace)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou ročně, 4=nikdy
Q224188
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu?; Podotázka: žáci (např. evaluační dotazníky)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou ročně, 4=nikdy
Q224189
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu?; Podotázka: zákonní zástupci
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou ročně, 4=nikdy
Q224190
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Je pro Vás četnost hodnocení a poskytované zpětné vazby dostatečná?
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224191
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jak velký pozitivní dopad mělo hodnocení či zpětná vazba na Vaši práci?
1=velký pozitivní dopad, 2=malý pozitivní dopad, 3=žádný pozitivní dopad
Q224196_229573
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: výměna informací o žácích (výsledky, chování)
0=ne, 1=ano
Q224196_229574
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: výměna informací o metodách a formách výuky
0=ne, 1=ano
Q224196_229575
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: výměna různých materiálů k výuce
0=ne, 1=ano
Q224196_229576
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: spolupráce v rámci předmětových komisí / metodických orgánů
0=ne, 1=ano
Q224196_229577
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: spolupráce na projektu/projektech
0=ne, 1=ano
Q224196_229578
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: vzájemné hospitace
0=ne, 1=ano
Q224196_229579
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: mimoškolní aktivity (např. soutěže, zájmové činnosti)
0=ne, 1=ano
Q224196_229580
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: spolupráce s učiteli dalších škol
0=ne, 1=ano
Q224196_229581
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: v jiných
0=ne, 1=ano
Q224196_229582
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: v žádné z uvedených
0=ne, 1=ano
Q224209_229583
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: administrativa
0=ne, 1=ano
Q224209_229584
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečné vnímání prestiže učitelského povolání společností
0=ne, 1=ano
Q224209_230081
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: platové ohodnocení
0=ne, 1=ano
Q224209_229586
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: psychická náročnost povolání
0=ne, 1=ano
Q224209_229587
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: časová náročnost jednotlivých činností
0=ne, 1=ano
Q224209_229588
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nekázeň žáků
0=ne, 1=ano
Q224209_229589
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečná motivace žáků
0=ne, 1=ano
Q224209_229590
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: vysoký počet žáků ve třídách
0=ne, 1=ano
Q224209_229591
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: vztahy se zákonnými zástupci a přístup zákonných zástupců
0=ne, 1=ano
Q224209_229592
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: vysoká míra zodpovědnosti
0=ne, 1=ano
Q224209_229593
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečná podpora ze strany vedení školy
0=ne, 1=ano
Q224209_230623
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: jiné
0=ne, 1=ano
Q224209_229595
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: žádné překážky nevnímám
0=ne, 1=ano
Q224219_229609
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: prohloubení vědomostí a znalostí v předmětech, které vyučuji
0=ne, 1=ano
Q224219_229610
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: metody a formy výuky
0=ne, 1=ano
Q224219_229611
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: podpora rozvoje gramotností a klíčových kompetencí
0=ne, 1=ano
Q224219_229612
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: chování žáků a vedení třídy
0=ne, 1=ano
Q224219_229613
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: prevence a projevy rizikového chování žáků
0=ne, 1=ano
Q224219_229614
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (metody, formy, podpora)
0=ne, 1=ano
Q224219_229615
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: společné vzdělávání (právní aspekty, úprava ŠVP apod.)
0=ne, 1=ano
Q224219_229616
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: výuka v multikulturním nebo vícejazyčném prostředí
0=ne, 1=ano
Q224219_230079
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: dovednosti v oblasti ICT
0=ne, 1=ano
Q224219_230080
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: dovednosti v oblasti cizích jazyků
0=ne, 1=ano
Q224219_229619
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: zájmové a neformální vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q224219_229620
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: administrativní činnosti
0=ne, 1=ano
Q224219_229621
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: legislativa
0=ne, 1=ano
Q224219_229622
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: materiální podpora – pomůcky apod.
0=ne, 1=ano
Q224219_229623
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: v jiné
0=ne, 1=ano
Q224219_229624
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: v žádné z uvedených
0=ne, 1=ano
Q224224
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Spolupracujete v některých vyučovacích hodinách s asistentem pedagoga?
ano, ne
Q224226
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Označte prosím v níže uvedené nabídce využívaný způsob zapojení asistenta pedagoga do přípravy vyučovací hodiny.
1=Připravuji sám/sama vzdělávací obsah na konkrétní vyučovací hodinu bez spolupráce s asistentem pedagoga. 2=V rámci přípravy vyučovací hodiny probírám s asistentem pedagoga její průběh, určuji mu jeho úkoly. 3=Přípravu na vzdělávání žáka (žáků) se SVP nechávám plně v kompetenci asistenta pedagoga, pouze mu sděluji probírané téma, příp. rámcový průběh hodiny. 4=Přípravu vzdělávání žáka (žáků) se SVP nechávám plně v kompetenci asistenta pedagoga.
Q224258
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Označte prosím v níže uvedené nabídce obvyklý průběh vyučovací hodiny.
1=Vzdělávání žáka (žáků) se SVP je zcela v kompetenci asistenta pedagoga, já se věnuji ostatním žákům. 2=Ve vyučované hodině pracuji střídavě se žákem (žáky) se SVP a s ostatními žáky ve třídě. 3=Ve vyučovací hodině vzdělávám žáka (žáky) se SVP jen já, role asistenta pedagoga je jen pomocná.
Q224262
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Výklad nové látky
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q224264
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Dovysvětleni nové látky
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q224265
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Procvičování učiva
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q224267
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Podpora aktivizace žáka
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q224269
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Podpora při vypracovávání úkolů
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q224270
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Kontrola porozumění úkolům
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q224271
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Podpora pozornosti
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q224273
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Hodnocení žáka
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q224278
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma nepřímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Příprava (úprava) učebních textů pro výuku žáka (nikoli jeho vlastních učebnic)
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q224279
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma nepřímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Příprava učebních pomůcek pro výuku žáka (nikoli jeho vlastních pomůcek)
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q224280
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma nepřímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Sebeobslužné činnosti žáka (stravování, oblékání, WC)
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q224281
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma nepřímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Komunikace s rodiči žáka
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q224282
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: ; Podotázka: Do jaké míry je podle Vašeho názoru činnost asistenta pedagoga pro žáka (žáky) se SVP přínosná?
1=velmi, 2=do určité míry, 3=jen málo, 4=vůbec ne
Q224284
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: ; Podotázka: Do jaké míry je podle Vašeho názoru činnost asistenta pedagoga pro ostatní žáky přínosná?
1=velmi, 2=do určité míry, 3=jen málo, 4=vůbec ne
Q224286
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Zvyšuje činnost asistenta pedagoga riziko závislosti žáka na dalších osobách?
ano, ne
Q224287
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Je podle Vašeho názoru asistent pedagoga dostatečně připraven na činnost se žákem (žáky) se SVP?
ano, ne
Q224288
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Umíte si představit situaci, že ve třídě (třídách), ve které (kterých) spolupracujete s asistentem pedagoga, byste měl/a pracovat bez podpory asistenta pedagoga?
1=ano, 2=pouze v některých, 3=ne
Q224289
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky:; Podotázka: Ve škole je k dispozici dostatek vyhovujících vyučovacích pomůcek.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224290
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky:; Podotázka: Ve škole převládá spokojenost s pracovním zázemím pedagogických pracovníků (kabinety, sborovna).
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224291
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky:; Podotázka: Ve škole převažuje celková spokojenost s materiálně-technickým vybavením školy.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224292
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky:; Podotázka: Prostory, v nichž se pohybují žáci, jsou přehledné a je snadné udržovat nad nimi dohled.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224293
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky:; Podotázka: V průběhu roku je dostatek příležitostí pro vzájemnou spolupráci učitelů a zákonných zástupců.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224294
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Vedení a učitelé si vzájemně poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224295
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé navrhují vedení školy možné změny vedoucí ke zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224296
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé mohou bez obav rozporovat kroky vedení, pokud s nimi nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224297
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Neshody vzniklé mezi učiteli a vedením školy jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění jejich spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224298
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi vedením a učiteli názorové rozdíly, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224299
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé si vzájemně poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224300
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé podněcují vzájemnou spolupráci za účelem dalšího rozvoje výchovně-vzdělávacího procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224301
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé mohou bez obav rozporovat kroky kolegů, pokud s nimi nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224302
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Neshody vzniklé mezi učiteli jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění jejich spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224303
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi učiteli názorové rozdíly, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224304
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci poskytují učitelům zpětnou vazbu k výchovně-vzdělávacímu procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224305
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci aktivně spolupracují za účelem dalšího rozvoje výchovně-vzdělávacího procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224306
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci mohou bez obav rozporovat kroky učitelů, pokud s nimi nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224307
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Neshody vzniklé mezi učiteli a žáky jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224308
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi učiteli a žáky názorové rozdíly, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224309
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci si poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224310
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci si při řešení společných úkolů vzájemně pomáhají.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224311
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci rozporují kroky spolužáků, se kterými nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224312
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Neshody vzniklé mezi žáky jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění jejich spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224313
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi žáky názorové rozdíly, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224314
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Považujete komunikaci s některými zákonnými zástupci žáků, které vyučujete, za problematickou?
ano, ne
Q224315
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Odhadněte, s jakou částí zákonných zástupců je komunikace problematická.
1=pouze ve výjimečných případech, 2=s méně než polovinou zákonných zástupců, 3=s více než polovinou zákonných zástupců, 4=s převážnou většinou zákonných zástupců
Q224316_229735
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: individuální přístup v hodinách
0=ne, 1=ano
Q224316_229736
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: diferencovaná práce v hodinách
0=ne, 1=ano
Q224316_229737
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: podpůrná opatření ve výuce (např. oznámení testu, zkoušení, povolení určitých pomůcek)
0=ne, 1=ano
Q224316_229738
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: spolupráce se školním poradenským pracovištěm (výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog)
0=ne, 1=ano
Q224316_229739
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), diagnostika
0=ne, 1=ano
Q224316_229740
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: zvýšená spolupráce se zákonnými zástupci
0=ne, 1=ano
Q224316_229741
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: konzultace
0=ne, 1=ano
Q224316_229742
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: individuální doučování
0=ne, 1=ano
Q224316_229743
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: skupinové doučování
0=ne, 1=ano
Q224316_229744
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: koncepce domácí přípravy
0=ne, 1=ano
Q224316_229745
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: nebylo potřeba (ve třídách nebo předmětech, které vyučuji, nejsou neúspěšní žáci)
0=ne, 1=ano
Q224319_229753
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Český jazyk
0=ne, 1=ano
Q224319_229754
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: cizí jazyk
0=ne, 1=ano
Q224319_229755
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Matematika
0=ne, 1=ano
Q224319_229756
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Fyzika
0=ne, 1=ano
Q224319_229757
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Chemie
0=ne, 1=ano
Q224319_229758
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Biologie
0=ne, 1=ano
Q224319_229759
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: jiný přírodovědný předmět
0=ne, 1=ano
Q224319_229760
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Informační a komunikační technologie
0=ne, 1=ano
Q224319_229761
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Dějepis
0=ne, 1=ano
Q224319_229762
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Zeměpis
0=ne, 1=ano
Q224319_229763
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Výchova k občanství
0=ne, 1=ano
Q224319_229764
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: jiný společensko-vědní předmět
0=ne, 1=ano
Q224319_229765
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Tělesná výchova
0=ne, 1=ano
Q224319_229766
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Výtvarná výchova
0=ne, 1=ano
Q224319_229767
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Hudební výchova
0=ne, 1=ano
Q224319_229768
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Výchova ke zdraví
0=ne, 1=ano
Q224319_229769
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: jiný výchovný předmět
0=ne, 1=ano
Q224319_229770
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: odborný teoretický předmět
0=ne, 1=ano
Q224319_229771
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: praktické vyučování, odborný výcvik
0=ne, 1=ano
Q224320_229772
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Český jazyk
0=ne, 1=ano
Q224320_229773
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: cizí jazyk (AJ, NJ, FJ, RJ apod.)
0=ne, 1=ano
Q224320_229774
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Matematika
0=ne, 1=ano
Q224320_229775
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Fyzika
0=ne, 1=ano
Q224320_229776
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Chemie
0=ne, 1=ano
Q224320_229777
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Přírodopis/Biologie
0=ne, 1=ano
Q224320_229778
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: jiný přírodovědný předmět
0=ne, 1=ano
Q224320_229779
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Informační a komunikační technologie
0=ne, 1=ano
Q224320_229780
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Dějepis/Historie
0=ne, 1=ano
Q224320_229781
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Zeměpis/Geografie
0=ne, 1=ano
Q224320_229782
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Občanská výchova
0=ne, 1=ano
Q224320_229783
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: jiný společensko-vědní předmět
0=ne, 1=ano
Q224320_229784
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Hudební výchova
0=ne, 1=ano
Q224320_229785
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Výtvarná výchova
0=ne, 1=ano
Q224320_229786
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Tělesná výchova
0=ne, 1=ano
Q224320_229787
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: předmět speciálně pedagogické péče, speciální vyučovací předmět
0=ne, 1=ano
Q224320_229788
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: odborný předmět
0=ne, 1=ano
Q224320_229789
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: jiný
0=ne, 1=ano
Q224320_229790
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: žádný
0=ne, 1=ano
Q224322
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaká je délka Vaší učitelské praxe celkem?
odpověď číslem
Q224324
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Působíte na škole jako „odborník z praxe“?
ano, ne
Q224328
Kategorie: Obecné aspekty odborného vzdělávání; Otázka: Do jaké míry odpovídají materiální podmínky praktického vyučování podmínkám reálného moderního pracoviště?
1=rozhodně odpovídají, 2=spíše odpovídají, 3=spíše neodpovídají, 4=rozhodně neodpovídají
Q224329
Kategorie: Obecné aspekty odborného vzdělávání; Otázka: Jaký podíl z rozsahu praktického vyučování tráví žáci v průměru na pracovištích zaměstnavatelů?
odpověď číslem
Q224332
Kategorie: Obecné aspekty odborného vzdělávání; Otázka: Je stanovený časový rozsah praktického vyučování dle Vašeho názoru dostatečný?; Podotázka: maturitní obory
1=ano, 2=ne, měl by být vyšší, 3=ne, měl by být nižší
Q224333
Kategorie: Obecné aspekty odborného vzdělávání; Otázka: Je stanovený časový rozsah praktického vyučování dle Vašeho názoru dostatečný?; Podotázka: učební obory
1=ano, 2=ne, měl by být vyšší, 3=ne, měl by být nižší