Dokumentace datové sady

Název datové sady: Dotazník pro ředitele ZŠ 2017-2018


Popis datové sady:

Datová sada obsahuje odpovědi na otázky položené ředitelům základních škol prostřednictvím elektronického dotazníku zaslaného před zahájením inspekční činnosti ve školách ve školním roce 2017/2018. Odpovědi ředitelů škol slouží pro předběžnou orientaci a přípravu inspekčních týmů na inspekční návštěvu školy. V případě, že některé otázky zůstanou bez odpovědi ředitele, inspekční tým zjistí potřebné informace v průběhu inspekční činnosti. Některé otázky dotazníku jsou generovány jen v případě určitého typu odpovědi na některou z předcházejících otázek. Otázky jsou zaměřeny na tři oblasti – ředitel školy, podmínky školy pro vzdělávání (materiální, personální, klima), žáci (přijímání ke vzdělávání, podpora žáků, hodnocení). Z důvodu zamezení identifikace konkrétních škol a jejich ředitelů jsou data anonymizována (nejsou uvedeny identifikátory jednotlivých škol). Datovou sadu představuje CSV soubor, v němž ve sloupcích jsou odpovědi na jednotlivé otázky, každý řádek pak odpovídá jedné základní škole. Odpovědi jsou v příslušném sloupci uvedeny buď celým číslem, číselným kódem, nebo textovým zněním odpovědi.

Význam sloupců

Sloupec
Význam
Poznámka
Zrizovatel
Označení (typ) zřizovatele dle číselníku
textový řetězec
Q224647_230058
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: třídní učitel
0=ne, 1=ano
Q224647_230059
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: výchovný poradce
0=ne, 1=ano
Q224647_230060
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: školní metodik prevence
0=ne, 1=ano
Q224647_230061
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: koordinátor ŠVP
0=ne, 1=ano
Q224647_230062
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: koordinátor ICT
0=ne, 1=ano
Q224647_230063
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: metodik ICT
0=ne, 1=ano
Q224647_230067
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: koordinátor inkluze
0=ne, 1=ano
Q224647_230064
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: koordinátor průřezových témat
0=ne, 1=ano
Q224647_230066
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: vedoucí metodického orgánu (metodické sdružení, předmětová komise)
0=ne, 1=ano
Q224647_230065
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: ekonomické činnosti (škola nemá ekonoma/hospodářku)
0=ne, 1=ano
Q224647_230068
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: jiná pozice
0=ne, 1=ano
Q224372
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaká je délka Vaší praxe ve výkonu činnosti ředitele celkem?
odpověď číslem
Q224374
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaká je délka Vaší pedagogické praxe celkem?
odpověď číslem
Q224360_211786
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Účastnilo se vedení školy (ředitel školy, zástupce) v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, studia ke splnění kvalifikačních předpokladů
0=ne, 1=ano
Q224360_211787
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Účastnilo se vedení školy (ředitel školy, zástupce) v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
0=ne, 1=ano
Q224360_211788
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Účastnilo se vedení školy (ředitel školy, zástupce) v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, studia k prohlubování odborné kvalifikace (kurzy a semináře DVPP)
0=ne, 1=ano
Q224360_211789
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Účastnilo se vedení školy (ředitel školy, zástupce) v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ne, žádného DVPP se vedení školy nezúčastnilo
0=ne, 1=ano
Q224361_211790
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: vedení pedagogického procesu (pedagogické vedení školy)
0=ne, 1=ano
Q224361_211791
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: organizační řízení školy
0=ne, 1=ano
Q224361_211792
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: ekonomická a finanční oblast
0=ne, 1=ano
Q224361_211793
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: legislativní oblast (právní předpisy)
0=ne, 1=ano
Q224361_211794
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: manažerské dovednosti
0=ne, 1=ano
Q224361_211795
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: výuka (vědomosti a znalosti předmětech o vyučovaných předmětech, metody a formy výuky a vedení třídy)
0=ne, 1=ano
Q224361_229917
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (metody, formy, podpora)
0=ne, 1=ano
Q224361_229918
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: společné vzdělávání (právní aspekty, úprava ŠVP apod.)
0=ne, 1=ano
Q224361_211798
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: prevence a projevy rizikového chování dětí a žáků
0=ne, 1=ano
Q224361_211799
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: bezpečnost a ochrana zdraví
0=ne, 1=ano
Q224361_211800
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: dovednosti v oblasti ICT
0=ne, 1=ano
Q224361_211801
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: dovednosti v oblasti cizích jazyků
0=ne, 1=ano
Q224361_211802
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: výuka v multikulturním nebo vícejazyčném prostředí
0=ne, 1=ano
Q224361_211803
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: zájmové a neformální vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q224361_211804
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: jiné
0=ne, 1=ano
Q224362_211805
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: pedagogické vedení školy, vedení pedagogického procesu
0=ne, 1=ano
Q224362_211806
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: organizační řízení školy
0=ne, 1=ano
Q224362_211807
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: ekonomická a finanční oblast
0=ne, 1=ano
Q224362_211808
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: legislativní oblast (právní předpisy)
0=ne, 1=ano
Q224362_211809
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: manažerské dovednosti
0=ne, 1=ano
Q224362_211810
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: výuka (vědomosti a znalosti v oblasti předmětů, které vyučuji, metody a formy výuky, postupy řízení třídy)
0=ne, 1=ano
Q224362_211811
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: řešení problémů disciplíny a (rizikového) chování žáků
0=ne, 1=ano
Q224362_229919
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (metody, formy, podpora)
0=ne, 1=ano
Q224362_229920
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: společné vzdělávání (právní aspekty, úprava ŠVP apod.)
0=ne, 1=ano
Q224362_211814
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: výuka v multikulturním nebo vícejazyčném prostředí
0=ne, 1=ano
Q224362_230076
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: dovednosti v oblasti ICT
0=ne, 1=ano
Q224362_230077
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: dovednosti v oblasti cizích jazyků
0=ne, 1=ano
Q224362_211818
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: v jiné
0=ne, 1=ano
Q224362_211819
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: v žádné
0=ne, 1=ano
Q224363_211822
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: administrativa
0=ne, 1=ano
Q224363_230073
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: rozpočet školy
0=ne, 1=ano
Q224363_211824
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: psychická náročnost povolání
0=ne, 1=ano
Q224363_211825
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: časová náročnost jednotlivých činností
0=ne, 1=ano
Q224363_211826
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: vysoká míra zodpovědnosti
0=ne, 1=ano
Q224363_211827
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: vysoká míra přímé vyučovací činnosti ředitele školy
0=ne, 1=ano
Q224363_211828
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: vztahy se zákonnými zástupci, přístup zákonných zástupců
0=ne, 1=ano
Q224363_211829
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: nedostatečné vnímání prestiže učitelského povolání společností
0=ne, 1=ano
Q224363_211830
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: nedostatečná podpora ze strany zřizovatele
0=ne, 1=ano
Q224363_211831
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: nedostatečná podpora ze strany školského systému
0=ne, 1=ano
Q224363_230071
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: legislativa
0=ne, 1=ano
Q224363_230072
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: platové ohodnocení
0=ne, 1=ano
Q224363_211834
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: nedostatečná spoluúčast dalších pracovníků na vedení školy
0=ne, 1=ano
Q224363_211835
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: jiné
0=ne, 1=ano
Q224363_211836
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: žádné překážky nevnímám
0=ne, 1=ano
Q224345
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Ve škole je k dispozici dostatek vyhovujících vyučovacích pomůcek.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224346
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Ve škole převládá spokojenost s pracovním zázemím pedagogických pracovníků (kabinety, sborovna).
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224347
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Ve škole převažuje celková spokojenost s materiálně-technickým vybavením školy.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224348
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Prostory, v nichž se pohybují žáci, jsou přehledné a je snadné udržovat nad nimi dohled.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224349
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: V průběhu roku je dostatek příležitostí pro vzájemnou spolupráci učitelů a zákonných zástupců.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224350
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Vedení a učitelé si vzájemně poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224351
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé navrhují vedení školy možné změny vedoucí ke zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224352
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé mohou bez obav rozporovat kroky vedení, pokud s nimi nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224353
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Neshody vzniklé mezi učiteli a vedením školy jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění jejich spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224354
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi vedením a učiteli názorové rozdíly, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224355
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé si vzájemně poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224356
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé podněcují vzájemnou spolupráci za účelem dalšího rozvoje výchovně-vzdělávacího procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224357
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé mohou bez obav rozporovat kroky kolegů, pokud s nimi nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224358
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Neshody vzniklé mezi učiteli jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění jejich spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224359
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi učiteli názorové rozdíly, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q224364
Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Má Vaše škola vytvořenou strategii naplňování rovných příležitostí či inkluze?
1=ano, 2=ne
Q224365
Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Obsahuje rozpočet školy oblasti, které přímo podporují rozvoj rovných příležitostí ve škole?
1=ano, 2=ne
Q224366
Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Jak dlouho jsou tyto oblasti obsaženy v rozpočtu?
1=1 rok, 2=2 roky, 3=3 roky, 4=déle než 3 roky
Q224367_211849
Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Upřesněte, o jaké oblasti se jedná.; Odpověď: alokace na DVPP v oblastech, které podporují inkluzi (heterogenita, postoje a předsudky, didaktika rozmanitých kolektivů, formativního hodnocení atd.)
0=ne, 1=ano
Q224367_211850
Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Upřesněte, o jaké oblasti se jedná.; Odpověď: alokace na stavebně-technické a organizační úpravy a vybavení pro účely integrace
0=ne, 1=ano
Q224367_211851
Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Upřesněte, o jaké oblasti se jedná.; Odpověď: alokace na pomůcky a aktivity pro děti a žáky s potřebou individuální podpory
0=ne, 1=ano
Q224367_221795
Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Upřesněte, o jaké oblasti se jedná.; Odpověď: alokace na podpůrná opatření
0=ne, 1=ano
Q224367_211853
Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Upřesněte, o jaké oblasti se jedná.; Odpověď: alokace na personální zajištění jako např. asistenti, psycholog, logoped, speciální pedagog
0=ne, 1=ano
Q224367_211854
Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Upřesněte, o jaké oblasti se jedná.; Odpověď: jiné oblasti
0=ne, 1=ano
Q224575
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Uveďte prosím počet asistentů pedagoga ve Vaší škole (fyzické osoby).
odpověď číslem
Q225366
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Z toho počet asistentů pedagoga ve Vaší škole (fyzické osoby) podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.
odpověď číslem
Q224576
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Počet sdílených asistentů pedagoga (fyzické osoby).
odpověď číslem
Q224577_229929
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistenta pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: třídního učitele
0=ne, 1=ano
Q224577_229930
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistenta pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: ostatních učitelů
0=ne, 1=ano
Q224577_229931
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistenta pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: výchovného poradce
0=ne, 1=ano
Q224577_229932
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistenta pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: školního psychologa
0=ne, 1=ano
Q224577_229933
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistenta pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: školního speciálního pedagoga
0=ne, 1=ano
Q224577_229934
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistenta pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: dalšího vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q224577_229935
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistenta pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: realizuji sám/sama
0=ne, 1=ano
Q224577_229936
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistenta pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: jiným způsobem
0=ne, 1=ano
Q224577_229937
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistenta pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: nerealizuji
0=ne, 1=ano
Q224578
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Zabýváte se Ve škole cíleně problematikou týmové spolupráce mezi vyučujícími a asistentem pedagoga?
1=ano, 2=pouze v případě řešení konkrétních problémů, 3=ne
Q224579_229941
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ověřuji v rámci:; Odpověď: hospitační činnosti, kde práce asistenta pedagoga je jednou ze sledovaných a hodnocených položek
0=ne, 1=ano
Q224579_229942
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ověřuji v rámci:; Odpověď: hospitační činností (bez zjevného záměru, na základě pozorování)
0=ne, 1=ano
Q224579_229943
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ověřuji v rámci:; Odpověď: práce předmětových komisí
0=ne, 1=ano
Q224579_229944
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ověřuji v rámci:; Odpověď: práce školního poradenského pracoviště
0=ne, 1=ano
Q224579_229945
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ověřuji v rámci:; Odpověď: spolupráce se školských poradenských zařízením, které asistenta pedagoga doporučilo
0=ne, 1=ano
Q224579_229946
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ověřuji v rámci:; Odpověď: jiným způsobem
0=ne, 1=ano
Q224579_229947
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ověřuji v rámci:; Odpověď: neověřuji
0=ne, 1=ano
Q224406_212076
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek ZŠ?; Odpověď: budova/budovy
0=ne, 1=ano
Q224406_212077
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek ZŠ?; Odpověď: běžné učebny
0=ne, 1=ano
Q224406_212078
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek ZŠ?; Odpověď: odborné učebny, laboratoře
0=ne, 1=ano
Q224406_212079
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek ZŠ?; Odpověď: společné prostory (chodby, šatny, ostatní místnosti)
0=ne, 1=ano
Q224406_212080
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek ZŠ?; Odpověď: tělocvična, hřiště, sportoviště užívaná školou
0=ne, 1=ano
Q224406_212081
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek ZŠ?; Odpověď: dvůr, školní zahrada
0=ne, 1=ano
Q224406_212082
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek ZŠ?; Odpověď: ICT
0=ne, 1=ano
Q224406_212083
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek ZŠ?; Odpověď: bezbariérové prostředí (přístup do budovy, madla na WC, vodicí lišty apod.)
0=ne, 1=ano
Q224406_212084
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek ZŠ?; Odpověď: sociální zařízení
0=ne, 1=ano
Q224406_212085
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek ZŠ?; Odpověď: zázemí učitelů (kabinety, sborovna)
0=ne, 1=ano
Q224406_212086
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek ZŠ?; Odpověď: prostory školní družiny/školního klubu
0=ne, 1=ano
Q224406_212087
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek ZŠ?; Odpověď: vyučovací pomůcky
0=ne, 1=ano
Q224406_212088
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek ZŠ?; Odpověď: jiné oblasti
0=ne, 1=ano
Q224406_212089
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek ZŠ?; Odpověď: není potřeba investovat do žádných oblastí
0=ne, 1=ano
Q224407
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Počet celkem
odpověď číslem
Q224408
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Účast ve studiu ke splnění kvalifikačních předpokladů
odpověď číslem
Q224409
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Účast alespoň v jedné formě dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
odpověď číslem
Q224410
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Uveďte podíl učitelů v ZŠ podle délky působení ve škole. - méně než 3 roky
25 % a méně, 26 až 50 %, 51 až 75 %, více než 75 %
Q224411
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Uveďte podíl učitelů v ZŠ podle délky působení ve škole. - 3–5 let
25 % a méně, 26 až 50 %, 51 až 75 %, více než 75 %
Q224412
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Uveďte podíl učitelů v ZŠ podle délky působení ve škole. - 6–10 let
25 % a méně, 26 až 50 %, 51 až 75 %, více než 75 %
Q224413
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Uveďte podíl učitelů v ZŠ podle délky působení ve škole. - více než 10 let
25 % a méně, 26 až 50 %, 51 až 75 %, více než 75 %
Q224414
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Uveďte počet pedagogických pracovníků, kteří mohou vykonávat na základě výjimek novely zákona o PP (s účinností od 1. 1. 2015) přímou pedagogickou činnost, aniž by splnili požadavek odborné kvalifikace.
odpověď číslem
Q224415
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Jaký podíl výuky je vyučován aprobovanými pedagogickými pracovníky – v procentech?
odpověď číslem
Q224416
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů nebo jim poskytuje zpětnou vazbu? - ředitel školy
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q224417
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů nebo jim poskytuje zpětnou vazbu? - zástupce ředitele školy
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q224418
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů nebo jim poskytuje zpětnou vazbu? - vedoucí metodického orgánu (např. předseda předmětové komise, metodického sdružení)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q224419
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů nebo jim poskytuje zpětnou vazbu? - učitelé (např. vzájemné hospitace)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q224420
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů nebo jim poskytuje zpětnou vazbu? - zákonní zástupci
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q224421_212095
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: individuální práce v hodinách
0=ne, 1=ano
Q224421_212096
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: diferencovaná práce v hodinách
0=ne, 1=ano
Q224421_212097
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: podpůrná opatření ve výuce (např. oznámení testu, zkoušení, povolení určitých pomůcek)
0=ne, 1=ano
Q224421_212098
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: spolupráce se školním poradenským pracovištěm (výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog)
0=ne, 1=ano
Q224421_212099
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), diagnostika
0=ne, 1=ano
Q224421_212100
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: zvýšená spolupráce se zákonnými zástupci
0=ne, 1=ano
Q224421_212101
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: konzultace
0=ne, 1=ano
Q224421_212102
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: individuální doučování
0=ne, 1=ano
Q224421_212103
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: skupinové doučování
0=ne, 1=ano
Q224421_212104
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: koncepce domácí přípravy
0=ne, 1=ano
Q224421_212105
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: nebylo potřeba (škola nemá neúspěšné žáky)
0=ne, 1=ano
Q224434_212125
Kategorie: Přijímání dětí do 1. ročníku; Otázka: Jakou formou probíhá zápis do 1. ročníku ve Vaší škole?; Odpověď: řízeným rozhovorem
0=ne, 1=ano
Q224434_212126
Kategorie: Přijímání dětí do 1. ročníku; Otázka: Jakou formou probíhá zápis do 1. ročníku ve Vaší škole?; Odpověď: hrou
0=ne, 1=ano
Q224434_212127
Kategorie: Přijímání dětí do 1. ročníku; Otázka: Jakou formou probíhá zápis do 1. ročníku ve Vaší škole?; Odpověď: plněním zadaných úkolů (aktivity zaměřené na zhodnocení dovedností)
0=ne, 1=ano
Q224434_212128
Kategorie: Přijímání dětí do 1. ročníku; Otázka: Jakou formou probíhá zápis do 1. ročníku ve Vaší škole?; Odpověď: dítě není při zápisu přítomno
0=ne, 1=ano
Q224434_212129
Kategorie: Přijímání dětí do 1. ročníku; Otázka: Jakou formou probíhá zápis do 1. ročníku ve Vaší škole?; Odpověď: jinou formou
0=ne, 1=ano
Q224434_212130
Kategorie: Přijímání dětí do 1. ročníku; Otázka: Jakou formou probíhá zápis do 1. ročníku ve Vaší škole?; Odpověď: zápis neprobíhá / škola nemá 1. ročník
0=ne, 1=ano
Q224435
Kategorie: Přijímání dětí do 1. ročníku; Otázka: Odhadněte, jak dlouho v průměru trvá zápis jednoho dítěte (v minutách).
odpověď číslem
Q224436_212132
Kategorie: Přijímání dětí do 1. ročníku; Otázka: Mechanismy přijímání dětí do 1. ročníku – kritéria; Odpověď: žádné
0=ne, 1=ano
Q224436_212133
Kategorie: Přijímání dětí do 1. ročníku; Otázka: Mechanismy přijímání dětí do 1. ročníku – kritéria; Odpověď: přijímací proces podle kognitivní úrovně dětí
0=ne, 1=ano
Q224436_212134
Kategorie: Přijímání dětí do 1. ročníku; Otázka: Mechanismy přijímání dětí do 1. ročníku – kritéria; Odpověď: přijímací proces podle zájmového zaměření dětí
0=ne, 1=ano
Q224436_212135
Kategorie: Přijímání dětí do 1. ročníku; Otázka: Mechanismy přijímání dětí do 1. ročníku – kritéria; Odpověď: jiné
0=ne, 1=ano
Q224436_212136
Kategorie: Přijímání dětí do 1. ročníku; Otázka: Mechanismy přijímání dětí do 1. ročníku – kritéria; Odpověď: škola nemá 1. ročník
0=ne, 1=ano
Q224437
Kategorie: Přijímání dětí do 1. ročníku; Otázka: Počet dětí ze spádové oblasti, které škola odmítla za poslední 3 roky.
žádné, 1 až 3, 4 a více
Q224441_212174
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte dětem před nástupem do ZŠ?; Odpověď: společné návštěvy školy dětí z MŠ
0=ne, 1=ano
Q224441_212175
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte dětem před nástupem do ZŠ?; Odpověď: společné aktivity pro žáky ZŠ a děti v předškolním věku (např. kroužky, výlety, kulturní a sportovní akce)
0=ne, 1=ano
Q224441_212176
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte dětem před nástupem do ZŠ?; Odpověď: aktivity pro zákonné zástupce dětí v předškolním věku (den otevřených dveří, schůzky, besedy)
0=ne, 1=ano
Q224441_212177
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte dětem před nástupem do ZŠ?; Odpověď: edukativně stimulační skupiny pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
0=ne, 1=ano
Q224441_212178
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte dětem před nástupem do ZŠ?; Odpověď: jiný vlastní program pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
0=ne, 1=ano
Q224441_212179
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte dětem před nástupem do ZŠ?; Odpověď: žádné z uvedených
0=ne, 1=ano
Q224441_212180
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte dětem před nástupem do ZŠ?; Odpověď: žádné – škola má pouze 2. stupeň
0=ne, 1=ano
Q224442_212190
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků v rámci adaptace na školní prostředí?; Odpověď: adaptační/seznamovací pobyt
0=ne, 1=ano
Q224442_212191
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků v rámci adaptace na školní prostředí?; Odpověď: přiřazení „patrona“ (např. žáka z vyššího ročníku)
0=ne, 1=ano
Q224442_212192
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků v rámci adaptace na školní prostředí?; Odpověď: individuální konzultace pro zákonné zástupce
0=ne, 1=ano
Q224442_212193
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků v rámci adaptace na školní prostředí?; Odpověď: mimoškolní aktivity a kroužky
0=ne, 1=ano
Q224442_212194
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků v rámci adaptace na školní prostředí?; Odpověď: jiné aktivity
0=ne, 1=ano
Q224442_212195
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků v rámci adaptace na školní prostředí?; Odpověď: pro žáky 1. ročníku nejsou nabízeny specifické aktivity
0=ne, 1=ano
Q224442_212196
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků v rámci adaptace na školní prostředí?; Odpověď: žádné – škola má pouze 2. stupeň
0=ne, 1=ano
Q224443_212201
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěná logopedická péče ve Vaší škole?; Odpověď: škola využívá služeb interního PP v ZŠ (logoped, logopedický asistent, logopedický preventista)
0=ne, 1=ano
Q224443_212202
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěná logopedická péče ve Vaší škole?; Odpověď: škola využívá služeb externího pracovníka docházejícího do ZŠ
0=ne, 1=ano
Q224443_212203
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěná logopedická péče ve Vaší škole?; Odpověď: škola doporučuje žáky s poruchou řeči k diagnostice a odborné péči mimo ZŠ
0=ne, 1=ano
Q224443_212204
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěná logopedická péče ve Vaší škole?; Odpověď: nebylo potřeba
0=ne, 1=ano
Q224443_212205
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěná logopedická péče ve Vaší škole?; Odpověď: není zajištěna
0=ne, 1=ano
Q224444
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Kolik žáků je v logopedické péči ve Vaší základní škole v tomto školním roce?
odpověď číslem
Q224445_212213
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěná psychologická péče ve Vaší škole?; Odpověď: škola využívá služeb interního školního psychologa
0=ne, 1=ano
Q224445_212214
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěná psychologická péče ve Vaší škole?; Odpověď: škola využívá služeb externího psychologa docházejícího do ZŠ
0=ne, 1=ano
Q224445_212215
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěná psychologická péče ve Vaší škole?; Odpověď: škola doporučuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami k diagnostice a odborné péči mimo ZŠ
0=ne, 1=ano
Q224445_212216
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěná psychologická péče ve Vaší škole?; Odpověď: nebylo potřeba
0=ne, 1=ano
Q224445_212217
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěná psychologická péče ve Vaší škole?; Odpověď: není zajištěna
0=ne, 1=ano
Q224644
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Realizuje Vaše škola adaptační aktivity pro žáky 6. ročníku (adaptace na 2. stupeň ZŠ)?
ano, ne, škola nemá 2. stupeň
Q224446_221252
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: poradenská pomoc školy a školského poradenského zařízení
0=ne, 1=ano
Q224446_221253
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: úprava organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče
0=ne, 1=ano
Q224446_221254
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: úprava podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q224446_221255
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, využívání podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů
0=ne, 1=ano
Q224446_221256
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: úprava očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími programy
0=ne, 1=ano
Q224446_221257
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
0=ne, 1=ano
Q224446_221258
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: využití asistenta pedagoga
0=ne, 1=ano
Q224446_221259
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: využití dalšího pedag. pracovníka, tlumočníka čes. znak. jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob poskytujících žákovi podporu
0=ne, 1=ano
Q224446_221260
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených
0=ne, 1=ano
Q224446_221261
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: škola nemá žáky se SVP
0=ne, 1=ano
Q224447_212272
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: rozšířená výuka některých předmětů nebo skupin předmětů
0=ne, 1=ano
Q224447_212273
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: úpravy organizace vzdělávání (např. individuální vzdělávací plán)
0=ne, 1=ano
Q224447_212274
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání (např. individualizovaná, projektová výuka)
0=ne, 1=ano
Q224447_212275
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: didaktické pomůcky
0=ne, 1=ano
Q224447_212276
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: pedagogicko-psychologické služby
0=ne, 1=ano
Q224447_212277
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: podpora účasti na soutěžích a olympiádách
0=ne, 1=ano
Q224447_212278
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: stipendia
0=ne, 1=ano
Q224447_212279
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: podpora účasti na zahraničních akcích a pobytech
0=ne, 1=ano
Q224447_212280
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: škola nemá mimořádně nadané žáky
0=ne, 1=ano
Q224448_212285
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: individuální přístup v hodině
0=ne, 1=ano
Q224448_212286
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: diferenciace úkolů ve výuce
0=ne, 1=ano
Q224448_212287
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: rozšířená výuka některých předmětů nebo skupin předmětů
0=ne, 1=ano
Q224448_212288
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: podpora účasti na soutěžích a olympiádách
0=ne, 1=ano
Q224448_212289
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: zapojení do projektů
0=ne, 1=ano
Q224448_212290
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: nadstandardní nabídka zájmových aktivit
0=ne, 1=ano
Q224448_212291
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: jiným způsobem
0=ne, 1=ano
Q224448_212292
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: škola nemá nadané žáky
0=ne, 1=ano
Q224449
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Považujete komunikaci s některými zákonnými zástupci žáků za problematickou?
ano, ne
Q224450
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Odhadněte, s jakou částí zákonných zástupců je komunikace problematická.
pouze ve výjimečných případech, s méně než polovinou zákonných zástupců, s více než polovinou zákonných zástupců, s převážnou většinou zákonných zástupců
Q224451_212309
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: třídní schůzky
0=ne, 1=ano
Q224451_212310
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: konzultace učitel – zákonný zástupce – žák
0=ne, 1=ano
Q224451_212311
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: konzultace pro zákonné zástupce (podle potřeby, konzultační hodiny)
0=ne, 1=ano
Q224451_212312
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: neformální setkávání
0=ne, 1=ano
Q224451_212313
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: sdružení/klub zákonných zástupců/rodičů při škole
0=ne, 1=ano
Q224451_212314
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: pravidelné zapojení zákonných zástupců do aktivit školy
0=ne, 1=ano
Q224451_212315
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: informace na webových stránkách
0=ne, 1=ano
Q224451_212316
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: informační elektronický systém školy
0=ne, 1=ano
Q224451_212317
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: komunikace přes e-mail
0=ne, 1=ano
Q224451_212318
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: telefonická komunikace
0=ne, 1=ano
Q224451_212319
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: písemná komunikace (žákovská knížka, oběžníky, dopisy aj.)
0=ne, 1=ano
Q224451_212320
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: nástěnka, vývěska
0=ne, 1=ano
Q224451_212321
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: elektronická žákovská knížka
0=ne, 1=ano
Q224451_212322
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: jiný způsob
0=ne, 1=ano
Q224452
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jakým způsobem probíhá hodnocení ve Vaší škole a jakého podílu žáků se týká? - slovním hodnocením
žádných žáků, méně než čtvrtiny žáků, čtvrtiny až poloviny žáků, poloviny až tří čtvrtin žáků, více než tří čtvrtin žáků, všech žáků
Q224453
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jakým způsobem probíhá hodnocení ve Vaší škole a jakého podílu žáků se týká? - známkou
žádných žáků, méně než čtvrtiny žáků, čtvrtiny až poloviny žáků, poloviny až tří čtvrtin žáků, více než tří čtvrtin žáků, všech žáků
Q224454_212329
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké formy hodnocení škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: individuální hodnocení učitele (zkoušení, písemky, testy)
0=ne, 1=ano
Q224454_212330
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké formy hodnocení škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: mapa pokroku žáků
0=ne, 1=ano
Q224454_212331
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké formy hodnocení škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: hodnocení žákovského portfolia
0=ne, 1=ano
Q224454_212332
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké formy hodnocení škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: vlastní školní srovnávací testy
0=ne, 1=ano
Q224454_230039
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké formy hodnocení škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: komerční testování (např. Scio, Kalibro)
0=ne, 1=ano
Q224454_230040
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké formy hodnocení škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: externí hodnocení národní (InspIS SET)
0=ne, 1=ano
Q224454_212334
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké formy hodnocení škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: externí hodnocení mezinárodní (PISA, TIMSS apod.)
0=ne, 1=ano
Q224454_212335
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké formy hodnocení škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: jiné nástroje
0=ne, 1=ano
Q224455
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Škola sleduje a vyhodnocuje úspěšnost absolventů v dalším vzdělávání a vyhodnocuje závěry pro svoji činnost.
ano, ne
Q224456_212336
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jakými formami zjišťujete úspěšnost absolventů v dalším vzdělávání?; Odpověď: dotazník absolventům (v elektronické nebo písemné podobě)
0=ne, 1=ano
Q224456_212337
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jakými formami zjišťujete úspěšnost absolventů v dalším vzdělávání?; Odpověď: sběr informací ze škol
0=ne, 1=ano
Q224456_212338
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jakými formami zjišťujete úspěšnost absolventů v dalším vzdělávání?; Odpověď: setkání absolventů
0=ne, 1=ano
Q224456_230054
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jakými formami zjišťujete úspěšnost absolventů v dalším vzdělávání?; Odpověď: návštěva absolventů ve škole
0=ne, 1=ano
Q224456_212339
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jakými formami zjišťujete úspěšnost absolventů v dalším vzdělávání?; Odpověď: jinými formami
0=ne, 1=ano