Dokumentace datové sady

Název datové sady: Hospitační záznam MŠ 2016-2017


Popis datové sady:

Datová sada obsahuje záznamy z jednotlivých hospitací v mateřských školách zaznamenaných prostřednictvím elektronických formulářů v průběhu inspekční činnosti v mateřských školách ve školním roce 2016/2017. Některé otázky formuláře jsou generovány jen v případě určitého typu odpovědi na některou z předcházejících otázek. Hospitační záznamy se využívají mimo jiné jako jeden z nástrojů pro hodnocení průběhu vzdělávání na úrovni dané mateřské školy. Položky formuláře jsou zaměřeny na pět oblastí – základní informace o hospitaci, informace o dětech, informace o pedagogovi, informace o organizaci a průběhu vzdělávání, informace o podpůrných opatřeních dětem. Z důvodu zamezení identifikace konkrétních škol jsou data anonymizována (nejsou uvedeny identifikátory jednotlivých škol). U každého záznamu je uvedena příslušnost školy ke kraji a typ zřizovatele. Datovou sadu představuje CSV soubor, v němž ve sloupcích jsou odpovědi k jednotlivým položkám formuláře, každý řádek představuje jednu hospitovanou vzdělávací jednotku. Odpovědi jsou v příslušném sloupci uvedeny buď celým číslem, číselným kódem, nebo textovým zněním odpovědi.

Význam sloupců

Sloupec
Význam
Poznámka
Zrizovatel
Označení (typ) zřizovatele dle číselníku
textový řetězec
Kraj
Označení kraje dle číselníku
textový řetězec
Q217416_221388
Kategorie: Základní údaje o hospitaci; Otázka: Typy sledovaných činností; Odpověď: spontánní
0=ne, 1=ano
Q217416_221387
Kategorie: Základní údaje o hospitaci; Otázka: Typy sledovaných činností; Odpověď: řízené
0=ne, 1=ano
Q217416_221389
Kategorie: Základní údaje o hospitaci; Otázka: Typy sledovaných činností; Odpověď: pobyt venku
0=ne, 1=ano
Q217416_221390
Kategorie: Základní údaje o hospitaci; Otázka: Typy sledovaných činností; Odpověď: odpolední činnosti
0=ne, 1=ano
Q217416_221391
Kategorie: Základní údaje o hospitaci; Otázka: Typy sledovaných činností; Odpověď: jiné
0=ne, 1=ano
Q216741
Kategorie: Základní údaje o hospitaci; Otázka: Vzdělávání probíhalo v integrovaných blocích
1=ano, 2=ne
Q216742
Kategorie: Základní údaje o hospitaci; Otázka: Ročník
MŠ - 1.,MŠ - 2.,MŠ - 3.,MŠ - spojené
Q216743
Kategorie: Základní údaje o hospitaci; Otázka: Hospitovaná třída/skupina je zřízena pro děti se SVP
ne, ano – pro děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, děti s autismem, souběžným postižením více vadami, ano - pro děti s lehkým mentálním postiženímano - pro děti s tělesným, sluchovým, zrakovým postižením, s vadami řeči, ano - pro ostatní skupiny SVP - jaké
Q216745
Kategorie: Děti; Otázka: Počet zapsaných dětí ve třídě
odpověď číslem
Q216746
Kategorie: Děti; Otázka: Z toho počet přítomných dětí
odpověď číslem
Q216747
Kategorie: Děti; Otázka: Počet zapsaných dětí se SVP
odpověď číslem
Q216748
Kategorie: Děti; Otázka: Z toho počet přítomných dětí se SVP
odpověď číslem
Q216749
Kategorie: Děti; Otázka: Počet přítomných nadaných dětí
odpověď číslem
Q216750
Kategorie: Děti; Otázka: Počet přítomných dětí s odlišným mateřským jazykem
odpověď číslem
Q216751
Kategorie: Pedagog; Otázka: Odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících
1=ano, 2=ne
Q216752_220918
Kategorie: Pedagog; Otázka: Funkční zařazení pedagoga; Odpověď: ředitel
0=ne, 1=ano
Q216752_220919
Kategorie: Pedagog; Otázka: Funkční zařazení pedagoga; Odpověď: zástupce ředitele
0=ne, 1=ano
Q216752_220920
Kategorie: Pedagog; Otázka: Funkční zařazení pedagoga; Odpověď: učitel
0=ne, 1=ano
Q216755
Kategorie: Obsah vzdělávání; Otázka: Stanovení vzdělávacího cíle
1=ano, 2=ne
Q216756_220921
Kategorie: Obsah vzdělávání; Otázka: Vhodnost cíle; Odpověď: vzhledem k schopnostem a znalostem dětí
0=ne, 1=ano
Q216756_220922
Kategorie: Obsah vzdělávání; Otázka: Vhodnost cíle; Odpověď: vzhledem k ŠVP
0=ne, 1=ano
Q216756_220923
Kategorie: Obsah vzdělávání; Otázka: Vhodnost cíle; Odpověď: ne
0=ne, 1=ano
Q216757
Kategorie: Obsah vzdělávání; Otázka: Vzdělávací cíl byl splněn
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216758_220924
Kategorie: Obsah vzdělávání; Otázka: Složky obsahu cíle; Odpověď: vědomostní složka
0=ne, 1=ano
Q216758_220925
Kategorie: Obsah vzdělávání; Otázka: Složky obsahu cíle; Odpověď: dovednostní složka
0=ne, 1=ano
Q216758_220926
Kategorie: Obsah vzdělávání; Otázka: Složky obsahu cíle; Odpověď: postojová složka
0=ne, 1=ano
Q216759
Kategorie: Obsah vzdělávání; Otázka: Při vzdělávání využita souvislost obsahu s reálnými situacemi každodenního života
výrazně, částečně, jen okrajově, vůbec
Q216760
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: Vzdělávání je dobře organizačně a pedagogicky zvládnuté
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216761
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: Přínos vzdělávání pro děti
vysoký, střední, nízký, žádný
Q216762
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: Aktivita a zájem dětí o vzdělávání
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216763
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: Dostatek prostoru pro iniciativu a aktivitu dětí
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216764
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: Využití učení hrou
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216765
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: Využití situačního a prožitkového učení
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216766
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: Dostatečně pestré formy rozvoje hrubé motoriky
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216767
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: Dostatečně účelné formy rozvoje jemné motoriky
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216768
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: Dostatek prostoru pro spontánní aktivity
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216769
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: Spontánní a řízené aktivity jsou vzájemně vyvážené
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216770
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: Spontánní a řízené aktivity jsou vzájemně provázané
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216771
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: Časový prostor pro spontánní sociální učení
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216772
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: frontální vzdělávání
1=nevyskytla se, 2=okrajově, 3=výrazný výskyt,4=dominantní výskyt
Q216773
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: v menších skupinách
1=nevyskytla se, 2=okrajově, 3=výrazný výskyt,4=dominantní výskyt
Q216774
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: skupinové vzdělávání (kooperativní)
1=nevyskytla se, 2=okrajově, 3=výrazný výskyt,4=dominantní výskyt
Q216775
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: práce ve dvojici
1=nevyskytla se, 2=okrajově, 3=výrazný výskyt,4=dominantní výskyt
Q216776
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: samostatná práce dětí
1=nevyskytla se, 2=okrajově, 3=výrazný výskyt,4=dominantní výskyt
Q216777
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: Účelnost využití organizačních forem; Podotázka: frontální vzdělávání
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216778
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: Účelnost využití organizačních forem; Podotázka: v menších skupinách
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216779
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: Účelnost využití organizačních forem; Podotázka: skupinové vzdělávání (kooperativní)
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216780
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: Účelnost využití organizačních forem; Podotázka: práce ve dvojici
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216781
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: Účelnost využití organizačních forem; Podotázka: samostatná práce dětí
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216782
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: Využité metody; Podotázka: transmisivní vzdělávání
1=nevyskytla se, 2=okrajově, 3=výrazný výskyt,4=dominantní výskyt
Q216783
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: Využité metody; Podotázka: komunikativní vzdělávání
1=nevyskytla se, 2=okrajově, 3=výrazný výskyt,4=dominantní výskyt
Q216784
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: Využité metody; Podotázka: práce s textem
1=nevyskytla se, 2=okrajově, 3=výrazný výskyt,4=dominantní výskyt
Q216785
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: Využité metody; Podotázka: projektové vzdělávání
1=nevyskytla se, 2=okrajově, 3=výrazný výskyt,4=dominantní výskyt
Q216786
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: Využité metody; Podotázka: problémové učení
1=nevyskytla se, 2=okrajově, 3=výrazný výskyt,4=dominantní výskyt
Q216787
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: Využité metody; Podotázka: aktivizující metody
1=nevyskytla se, 2=okrajově, 3=výrazný výskyt,4=dominantní výskyt
Q216788
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: Využité metody; Podotázka: názorně demonstrační metody
1=nevyskytla se, 2=okrajově, 3=výrazný výskyt,4=dominantní výskyt
Q216789
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: Využité metody; Podotázka: dovednostně praktické metody
1=nevyskytla se, 2=okrajově, 3=výrazný výskyt,4=dominantní výskyt
Q216790
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: Účelnost využitých metod vzdělávání; Podotázka: transmisivní vzdělávání
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216791
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: Účelnost využitých metod vzdělávání; Podotázka: komunikativní vzdělávání
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216792
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: Účelnost využitých metod vzdělávání; Podotázka: práce s textem
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216793
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: Účelnost využitých metod vzdělávání; Podotázka: projektové vzdělávání
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216794
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: Účelnost využitých metod vzdělávání; Podotázka: problémové učení
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216795
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: Účelnost využitých metod vzdělávání; Podotázka: aktivizující metody
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216796
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: Účelnost využitých metod vzdělávání; Podotázka: názorně demonstrační metody
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216797
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání většiny dětí; Otázka: Účelnost využitých metod vzdělávání; Podotázka: dovednostně praktické metody
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216798
Kategorie: Pomůcky a podmínky; Otázka: Účelnost využití učebních pomůcek vzhledem k cíli
rozhodně ano, spíše ano, spíše ne, rozhodně ne, učební pomůcky nebyly využity
Q216802_220940
Kategorie: Pomůcky a podmínky; Otázka: Využití didaktické techniky v hodině; Odpověď: účelné využití didaktické techniky vyučujícím
0=ne, 1=ano
Q216802_220941
Kategorie: Pomůcky a podmínky; Otázka: Využití didaktické techniky v hodině; Odpověď: účelné využití didaktické techniky některými dětmi
0=ne, 1=ano
Q216802_220942
Kategorie: Pomůcky a podmínky; Otázka: Využití didaktické techniky v hodině; Odpověď: účelné využití didaktické techniky všemi dětmi
0=ne, 1=ano
Q216802_220943
Kategorie: Pomůcky a podmínky; Otázka: Využití didaktické techniky v hodině; Odpověď: didaktická technika nebyla účelně využita
0=ne, 1=ano
Q216802_220944
Kategorie: Pomůcky a podmínky; Otázka: Využití didaktické techniky v hodině; Odpověď: didaktická technika nebyla k dispozici
0=ne, 1=ano
Q216802_220945
Kategorie: Pomůcky a podmínky; Otázka: Využití didaktické techniky v hodině; Odpověď: didaktická technika byla k dispozici, ale její využití nebylo vzhledem k cíli zapotřebí
0=ne, 1=ano
Q216803
Kategorie: Komunikace a atmosféra; Otázka: Individuální přístup k dětem
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216804
Kategorie: Komunikace a atmosféra; Otázka: Vyučující klade na děti věkově přiměřené a srozumitelné požadavky
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216805
Kategorie: Komunikace a atmosféra; Otázka: Vzdělávání rozvíjelo vzájemnou spolupráci a pozitivní vztahy
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216806
Kategorie: Komunikace a atmosféra; Otázka: Pedagog vytváří příležitosti pro komunikaci mezi dětmi
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216807
Kategorie: Komunikace a atmosféra; Otázka: Ve třídě panuje klima podporující vzdělávání
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216808
Kategorie: Komunikace a atmosféra; Otázka: Spontánní negativní projevy dítěte jsou řešeny adekvátně
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216809
Kategorie: Komunikace a atmosféra; Otázka: Vyučující uplatňuje nemanipulativní styl řízení
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216810
Kategorie: Komunikace a atmosféra; Otázka: Aktivity posilovaly u většiny dětí pozitivní sebepojetí a sebevědomí
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216811
Kategorie: Hodnocení; Otázka: Srozumitelná zpětná vazba k práci dětí
kvalitní, ještě dostačující, zcela nekvalitní, žádná
Q216812
Kategorie: Hodnocení; Otázka: Projevy a výkony jednotlivých dětí jsou oceňovány vzhledem k jejich možnostem
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216813
Kategorie: Hodnocení; Otázka: Využití sebehodnocení dětí
výrazné, jen okrajové, vůbec
Q216814
Kategorie: Hodnocení; Otázka: Využití vzájemného hodnocení dětí
výrazné, jen okrajové, vůbec
Q216815_220956
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro děti se SVP; Odpověď: úprava organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q216815_220957
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro děti se SVP; Odpověď: použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek
0=ne, 1=ano
Q216815_221828
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro děti se SVP; Odpověď: využití komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů
0=ne, 1=ano
Q216815_220961
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro děti se SVP; Odpověď: vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
0=ne, 1=ano
Q216815_221829
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro děti se SVP; Odpověď: využití asistenta pedagoga
0=ne, 1=ano
Q216815_221833
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro děti se SVP; Odpověď: využití dalšího pedagogického pracovníka
0=ne, 1=ano
Q216815_221830
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro děti se SVP; Odpověď: využití tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící
0=ne, 1=ano
Q216815_221831
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro děti se SVP; Odpověď: využití dalších osob poskytujících dítěti podporu podle zvláštních právních předpisů
0=ne, 1=ano
Q216815_221832
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro děti se SVP; Odpověď: poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených
0=ne, 1=ano
Q216815_220962
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro děti se SVP; Odpověď: podpůrná opatření nebyla při vzdělávání využita
0=ne, 1=ano
Q216816
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vhodná podpora nadaných dětí
1=ano, 2=ne