Dokumentace datové sady

Název datové sady: Dotazník pro ředitele ZŠ 2020-2021


Popis datové sady:

Datová sada obsahuje odpovědi na otázky položené ředitelům základních škol prostřednictvím elektronického dotazníku zaslaného před zahájením inspekční činnosti ve školách ve školním roce 2020/2021. Odpovědi ředitelů škol slouží pro předběžnou orientaci a přípravu inspekčních týmů na inspekční návštěvu školy. V případě, že některé otázky zůstanou bez odpovědi ředitele, inspekční tým zjistí potřebné informace v průběhu inspekční činnosti. Některé otázky dotazníku jsou generovány jen v případě určitého typu odpovědi na některou z předcházejících otázek. Otázky jsou zaměřeny na tři oblasti – ředitel školy, podmínky školy pro vzdělávání (materiální, personální, klima), žáci (přijímání ke vzdělávání, podpora žáků, hodnocení). Z důvodu zamezení identifikace konkrétních škol a jejich ředitelů jsou data anonymizována (nejsou uvedeny identifikátory jednotlivých škol). Datovou sadu představuje CSV soubor, v němž ve sloupcích jsou odpovědi na jednotlivé otázky, každý řádek pak odpovídá jedné základní škole. Odpovědi jsou v příslušném sloupci uvedeny buď celým číslem, číselným kódem, nebo textovým zněním odpovědi.

Význam sloupců

Sloupec
Význam
Poznámka
Zrizovatel
Označení (typ) zřizovatele dle číselníku
textový řetězec
Q227364_230058
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: třídní učitel
0=ne, 1=ano
Q227364_230059
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: výchovný poradce
0=ne, 1=ano
Q227364_230060
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: školní metodik prevence
0=ne, 1=ano
Q227364_230061
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: koordinátor ŠVP
0=ne, 1=ano
Q227364_230062
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: koordinátor ICT
0=ne, 1=ano
Q227364_230063
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: metodik ICT
0=ne, 1=ano
Q227364_230067
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: koordinátor inkluze
0=ne, 1=ano
Q227364_230064
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: koordinátor průřezových témat
0=ne, 1=ano
Q227364_230066
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: vedoucí metodického orgánu (metodické sdružení, předmětová komise)
0=ne, 1=ano
Q227364_230065
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: ekonomické činnosti (škola nemá ekonoma/hospodářku)
0=ne, 1=ano
Q227364_233003
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: jiné
0=ne, 1=ano
Q227364_233004
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: žádné
0=ne, 1=ano
Q227367
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaká je délka Vaší pedagogické praxe celkem (zaokrouhleně na celé roky)?
odpověď číslem
Q227369_233010
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Účastnil jste se v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, studia v rámci DVPP ke splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon ředitele školy
0=ne, 1=ano
Q227369_233011
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Účastnil jste se v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, studia v rámci DVPP ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
0=ne, 1=ano
Q227369_233012
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Účastnil jste se v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, kurzů, seminářů apod. v rámci DVPP k prohlubování odborné kvalifikace
0=ne, 1=ano
Q227369_233013
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Účastnil jste se v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, ale mimo rámec DVPP (např. účast na konf. či seminářích s pedagogickou tématikou, setkávání s členy vedení jiných škol)
0=ne, 1=ano
Q227369_233014
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Účastnil jste se v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ne, žádné formy dalšího vzdělávání jsem se neúčastnil/a
0=ne, 1=ano
Q227370_233015
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: řízení pedagogického procesu (pedagogické vedení školy)
0=ne, 1=ano
Q227370_233016
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: organizační řízení školy
0=ne, 1=ano
Q227370_233017
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: ekonomická a finanční oblast
0=ne, 1=ano
Q227370_233018
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: legislativní oblast (právní předpisy)
0=ne, 1=ano
Q227370_233019
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: vlastní manažerské dovednosti (time management, řízení procesů)
0=ne, 1=ano
Q227370_233020
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: rozvoj lidských zdrojů (koučing, osobnostní rozvoj)
0=ne, 1=ano
Q227370_233021
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: personalistika (získávání pedagogických pracovníků)
0=ne, 1=ano
Q227370_233022
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: vědomosti a znalosti v předmětech, které vyučuji, v oblastech vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q227370_233023
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: metody a formy vzdělávání a výuky, pedagogické kompetence
0=ne, 1=ano
Q227370_233024
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: podpora rozvoje gramotností a klíčových kompetencí
0=ne, 1=ano
Q227370_236089
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: individualizace vzdělávání, pedagogická diagnostika
0=ne, 1=ano
Q227370_233025
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: chování dětí/žáků a vedení třídy
0=ne, 1=ano
Q227370_233028
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: prevence a projevy rizikového chování dětí/žáků
0=ne, 1=ano
Q227370_233029
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: bezpečnost a ochrana zdraví
0=ne, 1=ano
Q227370_233030
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: vzdělávání dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (metody, formy, podpora)
0=ne, 1=ano
Q227370_233031
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: společné vzdělávání (právní aspekty, úprava ŠVP apod.)
0=ne, 1=ano
Q227370_233032
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: výuka v multikulturním nebo vícejazyčném prostředí
0=ne, 1=ano
Q227370_233033
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: dovednosti v oblasti ICT
0=ne, 1=ano
Q227370_233034
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: dovednosti v oblasti cizích jazyků
0=ne, 1=ano
Q227370_233035
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: zájmové a neformální vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q227370_233036
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: výchovné poradenství (vč. kariérového)
0=ne, 1=ano
Q227370_233037
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: spolupráce se zákonnými zástupci dětí/žáků
0=ne, 1=ano
Q227370_233038
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: jiná oblast
0=ne, 1=ano
Q227378
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Vedení a učitelé si vzájemně poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227379
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé navrhují vedení školy možné změny vedoucí ke zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227380
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé mohou bez obav rozporovat kroky vedení, pokud s nimi nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227381
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Neshody vzniklé mezi učiteli a vedením školy jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění jejich spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227382
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi vedením a učiteli názorové rozdíly, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227383
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé si vzájemně poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227384
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé podněcují vzájemnou spolupráci za účelem dalšího rozvoje výchovně-vzdělávacího procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227385
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé mohou bez obav rozporovat kroky kolegů, pokud s nimi nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227386
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Neshody vzniklé mezi učiteli jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění jejich spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227387
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi učiteli názorové rozdíly, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227373
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Ve škole je k dispozici dostatek vyhovujících vyučovacích pomůcek.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227374
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Ve škole převládá spokojenost s pracovním zázemím pedagogických pracovníků (kabinety, sborovna).
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227375
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Ve škole převažuje celková spokojenost s materiálně-technickým vybavením školy.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227376
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Prostory, v nichž se pohybují děti/žáci, jsou přehledné a je snadné udržovat nad nimi dohled.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227377
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: V průběhu roku je dostatek příležitostí pro vzájemnou spolupráci učitelů a zákonných zástupců dětí/žáků.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227392
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Uveďte prosím počet asistentů pedagoga ve Vaší škole (fyzické osoby).
odpověď číslem
Q227678
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Odpovídají podle Vašeho názoru doporučení ŠPZ na asistenty pedagoga skutečným potřebám dětí/žáků se SVP? Tj. jsou podle Vašeho názoru či informací od učitelů přiděleni asistenti pedagoga právě těm dětem/žákům, kteří je nejvíce potřebují?
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227395_229929
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistentů pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: třídního učitele
0=ne, 1=ano
Q227395_229930
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistentů pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: ostatních učitelů
0=ne, 1=ano
Q227395_229931
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistentů pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: výchovného poradce
0=ne, 1=ano
Q227395_229932
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistentů pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: školního psychologa
0=ne, 1=ano
Q227395_229933
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistentů pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: školního speciálního pedagoga
0=ne, 1=ano
Q227395_229934
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistentů pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: dalšího vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q227395_229935
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistentů pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: realizuji sám/sama
0=ne, 1=ano
Q227395_229936
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistentů pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: jiným způsobem
0=ne, 1=ano
Q227395_229937
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistentů pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: nerealizuji
0=ne, 1=ano
Q227397_229941
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ve výuce ověřuji v rámci:; Odpověď: hospitační činnosti, kde práce asistenta pedagoga je jednou ze sledovaných a hodnocených položek
0=ne, 1=ano
Q227397_229942
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ve výuce ověřuji v rámci:; Odpověď: hospitační činností (bez zjevného záměru, na základě pozorování)
0=ne, 1=ano
Q227397_233130
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ve výuce ověřuji v rámci:; Odpověď: vlastní přímé pedagogické činnosti
0=ne, 1=ano
Q227397_233131
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ve výuce ověřuji v rámci:; Odpověď: rozhovorů s učiteli
0=ne, 1=ano
Q227397_229943
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ve výuce ověřuji v rámci:; Odpověď: práce předmětových komisí
0=ne, 1=ano
Q227397_229944
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ve výuce ověřuji v rámci:; Odpověď: práce školního poradenského pracoviště
0=ne, 1=ano
Q227397_229945
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ve výuce ověřuji v rámci:; Odpověď: spolupráce se školských poradenských zařízením, které asistenta pedagoga doporučilo
0=ne, 1=ano
Q227397_229946
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ve výuce ověřuji v rámci:; Odpověď: jiným způsobem
0=ne, 1=ano
Q227397_229947
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ve výuce ověřuji v rámci:; Odpověď: neověřuji
0=ne, 1=ano
Q227754_233140
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Na jakém principu sestavujete plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků?; Odpověď: na základě podnětů/požadavků pedagogů
0=ne, 1=ano
Q227754_233141
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Na jakém principu sestavujete plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků?; Odpověď: na základě podnětů/požadavků metodických orgánů školy
0=ne, 1=ano
Q227754_233142
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Na jakém principu sestavujete plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků?; Odpověď: na základě závěrů z hospitační činnosti
0=ne, 1=ano
Q227754_233143
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Na jakém principu sestavujete plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků?; Odpověď: na základě nabídky vzdělávacích akcí
0=ne, 1=ano
Q227754_233144
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Na jakém principu sestavujete plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků?; Odpověď: na základě proporcionální účasti všech pedagogů
0=ne, 1=ano
Q227754_233145
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Na jakém principu sestavujete plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků?; Odpověď: na základě proporcionálního zastoupení všech vzdělávacích oblastí / předmětů
0=ne, 1=ano
Q227754_233146
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Na jakém principu sestavujete plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků?; Odpověď: na jiném principu
0=ne, 1=ano
Q227755_233147
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Jakým způsobem ověřujete přínosy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro vzdělávací proces?; Odpověď: při hospitacích
0=ne, 1=ano
Q227755_233148
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Jakým způsobem ověřujete přínosy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro vzdělávací proces?; Odpověď: v rámci jednání s metodickými orgány školy
0=ne, 1=ano
Q227755_233149
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Jakým způsobem ověřujete přínosy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro vzdělávací proces?; Odpověď: dotazováním pedagogů – účastníků DVPP
0=ne, 1=ano
Q227755_233343
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Jakým způsobem ověřujete přínosy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro vzdělávací proces?; Odpověď: analýzou výsledků žáků
0=ne, 1=ano
Q227755_233150
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Jakým způsobem ověřujete přínosy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro vzdělávací proces?; Odpověď: jiným způsobem
0=ne, 1=ano
Q227755_233151
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Jakým způsobem ověřujete přínosy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro vzdělávací proces?; Odpověď: přínosy DVPP neověřuji
0=ne, 1=ano
Q227756_233293
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Ve kterých předmětech není výuka vedena pouze aprobovanými pedagogickými pracovníky?; Odpověď: Český jazyk
0=ne, 1=ano
Q227756_233294
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Ve kterých předmětech není výuka vedena pouze aprobovanými pedagogickými pracovníky?; Odpověď: Matematika
0=ne, 1=ano
Q227756_233295
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Ve kterých předmětech není výuka vedena pouze aprobovanými pedagogickými pracovníky?; Odpověď: Cizí jazyk
0=ne, 1=ano
Q227756_233299
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Ve kterých předmětech není výuka vedena pouze aprobovanými pedagogickými pracovníky?; Odpověď: Člověk a jeho svět (prvouka, přírodověda, vlastivěda, výchova ke zdraví)
0=ne, 1=ano
Q227756_233296
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Ve kterých předmětech není výuka vedena pouze aprobovanými pedagogickými pracovníky?; Odpověď: Dějepis
0=ne, 1=ano
Q227756_233297
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Ve kterých předmětech není výuka vedena pouze aprobovanými pedagogickými pracovníky?; Odpověď: Výchova k občanství
0=ne, 1=ano
Q227756_233298
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Ve kterých předmětech není výuka vedena pouze aprobovanými pedagogickými pracovníky?; Odpověď: Zeměpis
0=ne, 1=ano
Q227756_233300
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Ve kterých předmětech není výuka vedena pouze aprobovanými pedagogickými pracovníky?; Odpověď: Přírodopis
0=ne, 1=ano
Q227756_233301
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Ve kterých předmětech není výuka vedena pouze aprobovanými pedagogickými pracovníky?; Odpověď: Fyzika
0=ne, 1=ano
Q227756_233302
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Ve kterých předmětech není výuka vedena pouze aprobovanými pedagogickými pracovníky?; Odpověď: Chemie
0=ne, 1=ano
Q227756_233303
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Ve kterých předmětech není výuka vedena pouze aprobovanými pedagogickými pracovníky?; Odpověď: Informační a komunikační technologie
0=ne, 1=ano
Q227756_233304
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Ve kterých předmětech není výuka vedena pouze aprobovanými pedagogickými pracovníky?; Odpověď: Tělesná výchova
0=ne, 1=ano
Q227756_233305
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Ve kterých předmětech není výuka vedena pouze aprobovanými pedagogickými pracovníky?; Odpověď: Výtvarná výchova
0=ne, 1=ano
Q227756_233306
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Ve kterých předmětech není výuka vedena pouze aprobovanými pedagogickými pracovníky?; Odpověď: Hudební výchova
0=ne, 1=ano
Q227454
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů v oblasti kvality výuky nebo jim poskytuje zpětnou vazbu?; Podotázka: ředitel školy
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q227455
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů v oblasti kvality výuky nebo jim poskytuje zpětnou vazbu?; Podotázka: zástupce ředitele školy
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q227456
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů v oblasti kvality výuky nebo jim poskytuje zpětnou vazbu?; Podotázka: vedoucí metodického orgánu (např. předseda předmětové komise, metodického sdružení)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q227757
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů v oblasti kvality výuky nebo jim poskytuje zpětnou vazbu?; Podotázka: pracovník školního poradenského zařízení (školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence apod.)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q227758
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů v oblasti kvality výuky nebo jim poskytuje zpětnou vazbu?; Podotázka: učitelé (např. vzájemné hospitace)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q227759
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů v oblasti kvality výuky nebo jim poskytuje zpětnou vazbu?; Podotázka: žáci (např. evaluační dotazníky)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q227760
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů v oblasti kvality výuky nebo jim poskytuje zpětnou vazbu?; Podotázka: zákonní zástupci (rodičovské hospitace)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q227761
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů v oblasti kvality výuky nebo jim poskytuje zpětnou vazbu?; Podotázka: externí odborník (pracovník pedagogické poradny, učitel z jiné školy apod.)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q229153_234753
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Které formy podpory jste realizovali pro začínající učitele v minulém školním roce?; Odpověď: v minulém školním roce v základní škole nebyli žádní začínající učitelé
0=ne, 1=ano
Q229153_234754
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Které formy podpory jste realizovali pro začínající učitele v minulém školním roce?; Odpověď: formální zaškolovací program (začínající učitel je seznámen s fungováním konkrétní školy)
0=ne, 1=ano
Q229153_234755
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Které formy podpory jste realizovali pro začínající učitele v minulém školním roce?; Odpověď: přidělení mentora (uvádějícího učitele)
0=ne, 1=ano
Q229153_234756
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Které formy podpory jste realizovali pro začínající učitele v minulém školním roce?; Odpověď: vzájemné hospitace učitelů, náslechy
0=ne, 1=ano
Q229153_234757
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Které formy podpory jste realizovali pro začínající učitele v minulém školním roce?; Odpověď: konzultace s ředitelem / vedením školy
0=ne, 1=ano
Q229153_234758
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Které formy podpory jste realizovali pro začínající učitele v minulém školním roce?; Odpověď: konzultace s vyučujícími stejných předmětů
0=ne, 1=ano
Q229153_234759
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Které formy podpory jste realizovali pro začínající učitele v minulém školním roce?; Odpověď: kurzy, semináře (DVPP)
0=ne, 1=ano
Q229153_234760
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Které formy podpory jste realizovali pro začínající učitele v minulém školním roce?; Odpověď: jiné formy podpory
0=ne, 1=ano
Q229153_234761
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Které formy podpory jste realizovali pro začínající učitele v minulém školním roce?; Odpověď: začínající učitele nebylo potřeba podporovat
0=ne, 1=ano
Q227459_212095
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: individuální práce v hodinách
0=ne, 1=ano
Q227459_212096
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: diferencovaná práce v hodinách
0=ne, 1=ano
Q227459_212097
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: podpůrná opatření ve výuce (např. oznámení testu, zkoušení, povolení určitých pomůcek)
0=ne, 1=ano
Q227459_212098
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: spolupráce se školním poradenským pracovištěm (výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog)
0=ne, 1=ano
Q227459_212099
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), diagnostika
0=ne, 1=ano
Q227459_212100
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: zvýšená spolupráce se zákonnými zástupci
0=ne, 1=ano
Q227459_212101
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: konzultace
0=ne, 1=ano
Q227459_212102
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: individuální doučování
0=ne, 1=ano
Q227459_212103
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: skupinové doučování
0=ne, 1=ano
Q227459_212104
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: koncepce domácí přípravy
0=ne, 1=ano
Q227459_212105
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: nebylo potřeba (škola nemá neúspěšné žáky)
0=ne, 1=ano
Q230702_236142
Kategorie: Žáci; Otázka: Kdo všechno průběžně pracuje se vzdělávacími výsledky žáků s cíli omezit riziko studijního neúspěchu, případně zlepšit nedobré výsledky?; Odpověď: vedení školy
0=ne, 1=ano
Q230702_236143
Kategorie: Žáci; Otázka: Kdo všechno průběžně pracuje se vzdělávacími výsledky žáků s cíli omezit riziko studijního neúspěchu, případně zlepšit nedobré výsledky?; Odpověď: předmětové komise
0=ne, 1=ano
Q230702_236144
Kategorie: Žáci; Otázka: Kdo všechno průběžně pracuje se vzdělávacími výsledky žáků s cíli omezit riziko studijního neúspěchu, případně zlepšit nedobré výsledky?; Odpověď: třídní učitelé
0=ne, 1=ano
Q230702_236145
Kategorie: Žáci; Otázka: Kdo všechno průběžně pracuje se vzdělávacími výsledky žáků s cíli omezit riziko studijního neúspěchu, případně zlepšit nedobré výsledky?; Odpověď: školní poradenské pracoviště
0=ne, 1=ano
Q230702_236146
Kategorie: Žáci; Otázka: Kdo všechno průběžně pracuje se vzdělávacími výsledky žáků s cíli omezit riziko studijního neúspěchu, případně zlepšit nedobré výsledky?; Odpověď: další osoby či útvary
0=ne, 1=ano
Q227480_212174
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte dětem před nástupem do ZŠ?; Odpověď: společné návštěvy školy dětí z MŠ
0=ne, 1=ano
Q227480_212175
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte dětem před nástupem do ZŠ?; Odpověď: společné aktivity pro žáky ZŠ a děti v předškolním věku (např. kroužky, výlety, kulturní a sportovní akce)
0=ne, 1=ano
Q227480_212176
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte dětem před nástupem do ZŠ?; Odpověď: aktivity pro zákonné zástupce dětí v předškolním věku (den otevřených dveří, schůzky, besedy)
0=ne, 1=ano
Q227480_212177
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte dětem před nástupem do ZŠ?; Odpověď: edukativně stimulační skupiny pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
0=ne, 1=ano
Q227480_212178
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte dětem před nástupem do ZŠ?; Odpověď: jiný vlastní program pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
0=ne, 1=ano
Q227480_212179
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte dětem před nástupem do ZŠ?; Odpověď: žádné z uvedených
0=ne, 1=ano
Q227480_212180
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte dětem před nástupem do ZŠ?; Odpověď: žádné – škola má pouze 2. stupeň
0=ne, 1=ano
Q227481_212190
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků v rámci adaptace na školní prostředí?; Odpověď: adaptační/seznamovací pobyt
0=ne, 1=ano
Q227481_212191
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků v rámci adaptace na školní prostředí?; Odpověď: přiřazení „patrona“ (např. žáka z vyššího ročníku)
0=ne, 1=ano
Q227481_212192
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků v rámci adaptace na školní prostředí?; Odpověď: individuální konzultace pro zákonné zástupce
0=ne, 1=ano
Q227481_212193
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků v rámci adaptace na školní prostředí?; Odpověď: mimoškolní aktivity a kroužky
0=ne, 1=ano
Q227481_212194
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků v rámci adaptace na školní prostředí?; Odpověď: jiné aktivity
0=ne, 1=ano
Q227481_212195
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků v rámci adaptace na školní prostředí?; Odpověď: pro žáky 1. ročníku nejsou nabízeny specifické aktivity
0=ne, 1=ano
Q227481_212196
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků v rámci adaptace na školní prostředí?; Odpověď: žádné – škola má pouze 2. stupeň
0=ne, 1=ano
Q227482_212201
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěná logopedická péče ve Vaší škole?; Odpověď: škola využívá služeb interního PP v ZŠ (logoped, logopedický asistent, logopedický preventista)
0=ne, 1=ano
Q227482_212202
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěná logopedická péče ve Vaší škole?; Odpověď: škola využívá služeb externího pracovníka docházejícího do ZŠ
0=ne, 1=ano
Q227482_212203
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěná logopedická péče ve Vaší škole?; Odpověď: škola doporučuje žáky s poruchou řeči k diagnostice a odborné péči mimo ZŠ
0=ne, 1=ano
Q227482_212204
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěná logopedická péče ve Vaší škole?; Odpověď: nebylo potřeba
0=ne, 1=ano
Q227482_212205
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěná logopedická péče ve Vaší škole?; Odpověď: není zajištěna
0=ne, 1=ano
Q227483
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Kolik žáků je v logopedické péči ve Vaší základní škole v tomto školním roce?
odpověď číslem
Q227484_212213
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěná psychologická péče ve Vaší škole?; Odpověď: škola využívá služeb interního školního psychologa
0=ne, 1=ano
Q227484_212214
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěná psychologická péče ve Vaší škole?; Odpověď: škola využívá služeb externího psychologa docházejícího do ZŠ
0=ne, 1=ano
Q227484_212215
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěná psychologická péče ve Vaší škole?; Odpověď: škola doporučuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami k diagnostice a odborné péči mimo ZŠ
0=ne, 1=ano
Q227484_212216
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěná psychologická péče ve Vaší škole?; Odpověď: nebylo potřeba
0=ne, 1=ano
Q227484_212217
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěná psychologická péče ve Vaší škole?; Odpověď: není zajištěna
0=ne, 1=ano
Q227485
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Realizuje Vaše škola adaptační aktivity pro žáky 6. ročníku (adaptace na 2. stupeň ZŠ)?
ano, ne, škola nemá 2. stupeň
Q227486_221252
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: poradenská pomoc školy a školského poradenského zařízení
0=ne, 1=ano
Q227486_221253
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: úprava organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče
0=ne, 1=ano
Q227486_221255
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, využívání podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů
0=ne, 1=ano
Q227486_221256
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: úprava očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími programy
0=ne, 1=ano
Q227486_221257
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
0=ne, 1=ano
Q227486_221258
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: využití asistenta pedagoga
0=ne, 1=ano
Q227486_221259
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: využití dalšího pedag. pracovníka, tlumočníka čes. znak. jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob poskytujících žákovi podporu
0=ne, 1=ano
Q227486_221260
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených
0=ne, 1=ano
Q227486_221261
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: škola nemá žáky se SVP
0=ne, 1=ano
Q227487_212272
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky identifikované školským poradenským zařízením?; Odpověď: rozšířená výuka některých předmětů nebo skupin předmětů
0=ne, 1=ano
Q227487_212273
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky identifikované školským poradenským zařízením?; Odpověď: úpravy organizace vzdělávání (např. individuální vzdělávací plán)
0=ne, 1=ano
Q227487_212274
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky identifikované školským poradenským zařízením?; Odpověď: speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání (např. individualizovaná, projektová výuka)
0=ne, 1=ano
Q227487_212275
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky identifikované školským poradenským zařízením?; Odpověď: didaktické pomůcky
0=ne, 1=ano
Q227487_212276
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky identifikované školským poradenským zařízením?; Odpověď: pedagogicko-psychologické služby
0=ne, 1=ano
Q227487_212277
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky identifikované školským poradenským zařízením?; Odpověď: podpora účasti na soutěžích a olympiádách
0=ne, 1=ano
Q227487_212278
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky identifikované školským poradenským zařízením?; Odpověď: stipendia
0=ne, 1=ano
Q227487_212279
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky identifikované školským poradenským zařízením?; Odpověď: podpora účasti na zahraničních akcích a pobytech
0=ne, 1=ano
Q227487_212280
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky identifikované školským poradenským zařízením?; Odpověď: škola nemá mimořádně nadané žáky
0=ne, 1=ano
Q227488_212285
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: individuální přístup v hodině
0=ne, 1=ano
Q227488_212286
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: diferenciace úkolů ve výuce
0=ne, 1=ano
Q227488_212287
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: rozšířená výuka některých předmětů nebo skupin předmětů
0=ne, 1=ano
Q227488_212288
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: podpora účasti na soutěžích a olympiádách
0=ne, 1=ano
Q227488_212289
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: zapojení do projektů
0=ne, 1=ano
Q227488_212290
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: nadstandardní nabídka zájmových aktivit
0=ne, 1=ano
Q227488_212291
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: jiným způsobem
0=ne, 1=ano
Q227488_233311
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: škola neidentifikuje nadané žáky
0=ne, 1=ano
Q227764
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Uveďte počet žáků, kteří se zúčastnili vyšší než školní úrovně předmětových olympiád a soutěží či nesoutěžních přehlídek za uzavřený školní rok.
odpověď číslem
Q227492
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jakým způsobem probíhá hodnocení ve Vaší škole na 1. a 2. stupni a jakého podílu žáků se týká?; Podotázka: slovním hodnocením na 1. stupni
žádných žáků, méně než čtvrtiny žáků, čtvrtiny až poloviny žáků, poloviny až tří čtvrtin žáků, více než tří čtvrtin žáků, všech žáků
Q227493
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jakým způsobem probíhá hodnocení ve Vaší škole na 1. a 2. stupni a jakého podílu žáků se týká?; Podotázka: známkou na 1. stupni
žádných žáků, méně než čtvrtiny žáků, čtvrtiny až poloviny žáků, poloviny až tří čtvrtin žáků, více než tří čtvrtin žáků, všech žáků
Q227762
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jakým způsobem probíhá hodnocení ve Vaší škole na 1. a 2. stupni a jakého podílu žáků se týká?; Podotázka: slovním hodnocením na 2. stupni
žádných žáků, méně než čtvrtiny žáků, čtvrtiny až poloviny žáků, poloviny až tří čtvrtin žáků, více než tří čtvrtin žáků, všech žáků
Q227763
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jakým způsobem probíhá hodnocení ve Vaší škole na 1. a 2. stupni a jakého podílu žáků se týká?; Podotázka: známkou na 2. stupni
žádných žáků, méně než čtvrtiny žáků, čtvrtiny až poloviny žáků, poloviny až tří čtvrtin žáků, více než tří čtvrtin žáků, všech žáků
Q227494_212329
Kategorie: ; Otázka: Jaké hodnoticí nástroje škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP) jednotlivými dětmi?; Odpověď: individuální hodnocení učitele (zkoušení, písemky, testy)
0=ne, 1=ano
Q227494_212330
Kategorie: ; Otázka: Jaké hodnoticí nástroje škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP) jednotlivými dětmi?; Odpověď: mapa pokroku žáků
0=ne, 1=ano
Q227494_212331
Kategorie: ; Otázka: Jaké hodnoticí nástroje škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP) jednotlivými dětmi?; Odpověď: hodnocení žákovského portfolia
0=ne, 1=ano
Q227494_212332
Kategorie: ; Otázka: Jaké hodnoticí nástroje škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP) jednotlivými dětmi?; Odpověď: vlastní školní srovnávací testy
0=ne, 1=ano
Q227494_230039
Kategorie: ; Otázka: Jaké hodnoticí nástroje škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP) jednotlivými dětmi?; Odpověď: komerční testování (např. Scio, Kalibro)
0=ne, 1=ano
Q227494_233312
Kategorie: ; Otázka: Jaké hodnoticí nástroje škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP) jednotlivými dětmi?; Odpověď: informace z externího hodnocení národního (InspIS SET)
0=ne, 1=ano
Q227494_212335
Kategorie: ; Otázka: Jaké hodnoticí nástroje škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP) jednotlivými dětmi?; Odpověď: jiné nástroje
0=ne, 1=ano
Q227495
Kategorie: ; Otázka: Škola sleduje a vyhodnocuje úspěšnost absolventů v dalším vzdělávání a vyhodnocuje závěry pro svoji činnost.
ano, ne
Q227496_212336
Kategorie: ; Otázka: Jakými formami zjišťujete úspěšnost absolventů v dalším vzdělávání?; Odpověď: dotazník absolventům (v elektronické nebo písemné podobě)
0=ne, 1=ano
Q227496_212337
Kategorie: ; Otázka: Jakými formami zjišťujete úspěšnost absolventů v dalším vzdělávání?; Odpověď: sběr informací ze škol
0=ne, 1=ano
Q227496_212338
Kategorie: ; Otázka: Jakými formami zjišťujete úspěšnost absolventů v dalším vzdělávání?; Odpověď: setkání absolventů
0=ne, 1=ano
Q227496_230054
Kategorie: ; Otázka: Jakými formami zjišťujete úspěšnost absolventů v dalším vzdělávání?; Odpověď: návštěva absolventů ve škole
0=ne, 1=ano
Q227496_212339
Kategorie: ; Otázka: Jakými formami zjišťujete úspěšnost absolventů v dalším vzdělávání?; Odpověď: jinými formami
0=ne, 1=ano