Dokumentace datové sady

Název datové sady: Dotazník pro učitele ZŠ 2019-2020


Popis datové sady:

Datová sada obsahuje odpovědi na otázky položené učitelům základních škol prostřednictvím elektronického dotazníku v průběhu inspekční činnosti ve školách ve školním roce 2019/2020. Odpovědi učitelů škol slouží jako doplňující informace k inspekčním zjištěním získaným z hospitací, z analýzy dokumentace školy a dalších zdrojů. V případě, že některé otázky zůstanou bez odpovědi učitele, inspekční tým zjistí potřebné informace z rozhovorů s učiteli v průběhu inspekční činnosti. Některé otázky dotazníku jsou generovány jen v případě určitého typu odpovědi na některou z předcházejících otázek. Otázky jsou zaměřeny na sedm oblastí – další vzdělávání učitelů, podpora učitelům školou, spolupráce s asistentem pedagoga, školní prostředí a klima, opatření ke snížení školní neúspěšnosti, hodnocení žáků, údaje o učiteli. Z důvodu zamezení identifikace konkrétních škol, popř. samotných učitelů jsou data anonymizována (nejsou uvedeny identifikátory jednotlivých škol). U každého záznamu je však uvedena příslušnost školy ke kraji a typ zřizovatele. Datovou sadu představuje CSV soubor, v němž ve sloupcích jsou odpovědi na jednotlivé otázky, každý řádek pak odpovídá jednomu učiteli základní školy. Odpovědi jsou v příslušném sloupci uvedeny buď celým číslem, číselným kódem, nebo textovým zněním odpovědi.

Význam sloupců

Sloupec
Význam
Poznámka
Zrizovatel
Označení (typ) zřizovatele dle číselníku
textový řetězec
Kraj
Označení kraje dle číselníku
textový řetězec
Q227765_233314
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy akreditovaného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)?; Odpověď: ano, studia ke splnění kvalifikačních předpokladů
0=ne, 1=ano
Q227765_233315
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy akreditovaného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)?; Odpověď: ano, studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
0=ne, 1=ano
Q227765_233316
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy akreditovaného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)?; Odpověď: ano, studia k prohlubování odborné kvalifikace (kurzy a semináře DVPP)
0=ne, 1=ano
Q227765_233317
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy akreditovaného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)?; Odpověď: ne, žádného DVPP jsem se nezúčastnil/a
0=ne, 1=ano
Q227766_233318
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: vědomosti a znalosti v předmětech, které vyučuji
0=ne, 1=ano
Q227766_233319
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: metody a formy výuky, pedagogické kompetence
0=ne, 1=ano
Q227766_233320
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: podpora rozvoje gramotností a klíčových kompetencí
0=ne, 1=ano
Q227766_233321
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: chování žáků a vedení třídy
0=ne, 1=ano
Q227766_233322
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: prevence a projevy rizikového chování žáků
0=ne, 1=ano
Q227766_233323
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: bezpečnost a ochrana zdraví
0=ne, 1=ano
Q227766_233324
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (metody, formy, podpora)
0=ne, 1=ano
Q227766_233325
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: společné vzdělávání (právní aspekty, úprava ŠVP apod.)
0=ne, 1=ano
Q227766_233326
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: výuka v multikulturním nebo vícejazyčném prostředí
0=ne, 1=ano
Q227766_233327
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: dovednosti v oblasti ICT
0=ne, 1=ano
Q227766_233328
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: dovednosti v oblasti cizích jazyků
0=ne, 1=ano
Q227766_233329
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: vedení školy, manažerské dovednosti
0=ne, 1=ano
Q227766_233330
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: kurzy zaměřené na koučing, osobní rozvoj
0=ne, 1=ano
Q227766_233331
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: zájmové a neformální vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q227766_233332
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: výchovné poradenství (vč. kariérového)
0=ne, 1=ano
Q227766_233333
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: spolupráce se zákonnými zástupci žáků
0=ne, 1=ano
Q227766_233334
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: jiná oblast
0=ne, 1=ano
Q227768_233335
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Absolvoval/a jste v posledních 2 letech DVPP v některé z uvedených oblastí speciálních vzdělávacích potřeb (SVP)?; Odpověď: DVPP zaměřené na obecnou problematiku speciálních vzdělávacích potřeb
0=ne, 1=ano
Q227768_233336
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Absolvoval/a jste v posledních 2 letech DVPP v některé z uvedených oblastí speciálních vzdělávacích potřeb (SVP)?; Odpověď: DVPP zaměřené na konkrétní speciální vzdělávací potřebu
0=ne, 1=ano
Q227768_233337
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Absolvoval/a jste v posledních 2 letech DVPP v některé z uvedených oblastí speciálních vzdělávacích potřeb (SVP)?; Odpověď: DVPP zaměřené na tvorbu a práci s plánem pedagogické podpory či individuálním vzdělávacím plánem
0=ne, 1=ano
Q227768_233338
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Absolvoval/a jste v posledních 2 letech DVPP v některé z uvedených oblastí speciálních vzdělávacích potřeb (SVP)?; Odpověď: DVPP zaměřené na aplikaci podpůrných opatření
0=ne, 1=ano
Q227768_233339
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Absolvoval/a jste v posledních 2 letech DVPP v některé z uvedených oblastí speciálních vzdělávacích potřeb (SVP)?; Odpověď: DVPP zaměřené na hodnocení žáka s plánem pedagogické podpory či individuálním vzdělávacím plánem
0=ne, 1=ano
Q227768_233340
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Absolvoval/a jste v posledních 2 letech DVPP v některé z uvedených oblastí speciálních vzdělávacích potřeb (SVP)?; Odpověď: DVPP zaměřené na práci s třídním kolektivem se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami
0=ne, 1=ano
Q227768_233341
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Absolvoval/a jste v posledních 2 letech DVPP v některé z uvedených oblastí speciálních vzdělávacích potřeb (SVP)?; Odpověď: DVPP zaměřené na spolupráci s asistentem pedagoga
0=ne, 1=ano
Q227770
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U jednotlivých absolvovaných vzdělávacích akcí v rámci DVPP označte, za jak přínosné je považujete.; Podotázka: DVPP zaměřené na obecnou problematiku SVP žáků
1=rozhodně přínosné, 2=spíše přínosné, 3=spíše nepřínosné, 4=rozhodně nepřínosné
Q227771
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U jednotlivých absolvovaných vzdělávacích akcí v rámci DVPP označte, za jak přínosné je považujete.; Podotázka: DVPP zaměřené na konkrétní SVP žáků
1=rozhodně přínosné, 2=spíše přínosné, 3=spíše nepřínosné, 4=rozhodně nepřínosné
Q227772
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U jednotlivých absolvovaných vzdělávacích akcí v rámci DVPP označte, za jak přínosné je považujete.; Podotázka: DVPP zaměřené na tvorbu a práci s PLPP/IVP
1=rozhodně přínosné, 2=spíše přínosné, 3=spíše nepřínosné, 4=rozhodně nepřínosné
Q227773
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U jednotlivých absolvovaných vzdělávacích akcí v rámci DVPP označte, za jak přínosné je považujete.; Podotázka: DVPP zaměřené na aplikaci podpůrných opatření
1=rozhodně přínosné, 2=spíše přínosné, 3=spíše nepřínosné, 4=rozhodně nepřínosné
Q227774
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U jednotlivých absolvovaných vzdělávacích akcí v rámci DVPP označte, za jak přínosné je považujete.; Podotázka: DVPP zaměřené na hodnocení žáka se SVP
1=rozhodně přínosné, 2=spíše přínosné, 3=spíše nepřínosné, 4=rozhodně nepřínosné
Q227775
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U jednotlivých absolvovaných vzdělávacích akcí v rámci DVPP označte, za jak přínosné je považujete.; Podotázka: DVPP zaměřené na práci se třídním kolektivem se žákem se SVP
1=rozhodně přínosné, 2=spíše přínosné, 3=spíše nepřínosné, 4=rozhodně nepřínosné
Q227776
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U jednotlivých absolvovaných vzdělávacích akcí v rámci DVPP označte, za jak přínosné je považujete.; Podotázka: DVPP zaměřené na spolupráci s asistentem pedagoga
1=rozhodně přínosné, 2=spíše přínosné, 3=spíše nepřínosné, 4=rozhodně nepřínosné
Q227778
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U DVPP zaměřeného na oblasti, které jste neabsolvoval/a, uveďte, nakolik byste je považoval/a za užitečné pro Vaši pedagogickou práci.; Podotázka: DVPP zaměřené na obecnou problematiku SVP žáků
1=rozhodně užitečné, 2=spíše užitečné, 3=spíše neužitečné, 4=rozhodně neužitečné
Q227779
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U DVPP zaměřeného na oblasti, které jste neabsolvoval/a, uveďte, nakolik byste je považoval/a za užitečné pro Vaši pedagogickou práci.; Podotázka: DVPP zaměřené na konkrétní SVP žáků
1=rozhodně užitečné, 2=spíše užitečné, 3=spíše neužitečné, 4=rozhodně neužitečné
Q227780
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U DVPP zaměřeného na oblasti, které jste neabsolvoval/a, uveďte, nakolik byste je považoval/a za užitečné pro Vaši pedagogickou práci.; Podotázka: DVPP zaměřené na tvorbu a práci s PLPP/IVP
1=rozhodně užitečné, 2=spíše užitečné, 3=spíše neužitečné, 4=rozhodně neužitečné
Q227781
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U DVPP zaměřeného na oblasti, které jste neabsolvoval/a, uveďte, nakolik byste je považoval/a za užitečné pro Vaši pedagogickou práci.; Podotázka: DVPP zaměřené na aplikaci podpůrných opatření
1=rozhodně užitečné, 2=spíše užitečné, 3=spíše neužitečné, 4=rozhodně neužitečné
Q227782
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U DVPP zaměřeného na oblasti, které jste neabsolvoval/a, uveďte, nakolik byste je považoval/a za užitečné pro Vaši pedagogickou práci.; Podotázka: DVPP zaměřené na hodnocení žáka se SVP
1=rozhodně užitečné, 2=spíše užitečné, 3=spíše neužitečné, 4=rozhodně neužitečné
Q227783
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U DVPP zaměřeného na oblasti, které jste neabsolvoval/a, uveďte, nakolik byste je považoval/a za užitečné pro Vaši pedagogickou práci.; Podotázka: DVPP zaměřené na práci s třídním kolektivem se žákem se SVP
1=rozhodně užitečné, 2=spíše užitečné, 3=spíše neužitečné, 4=rozhodně neužitečné
Q227784
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: U DVPP zaměřeného na oblasti, které jste neabsolvoval/a, uveďte, nakolik byste je považoval/a za užitečné pro Vaši pedagogickou práci.; Podotázka: DVPP zaměřené na spolupráci s asistentem pedagoga
1=rozhodně užitečné, 2=spíše užitečné, 3=spíše neužitečné, 4=rozhodně neužitečné
Q227785
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Máte možnost ovlivnit četnost účasti na vzdělávacích akcích v rámci DVPP a jejich zaměření?
ano, ne
Q227786
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu v oblasti kvality výuky?; Podotázka: ředitel školy
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou ročně, 4=nikdy
Q227787
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu v oblasti kvality výuky?; Podotázka: zástupce ředitele školy
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou ročně, 4=nikdy
Q227788
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu v oblasti kvality výuky?; Podotázka: vedoucí metodického orgánu (např. předseda předmětové komise, metodického sdružení)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou ročně, 4=nikdy
Q227789
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu v oblasti kvality výuky?; Podotázka: pracovník školního poradenského pracoviště (školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence apod.)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou ročně, 4=nikdy
Q227790
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu v oblasti kvality výuky?; Podotázka: učitelé (např. vzájemné hospitace)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou ročně, 4=nikdy
Q227791
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu v oblasti kvality výuky?; Podotázka: žáci (např. evaluační dotazníky)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou ročně, 4=nikdy
Q227792
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu v oblasti kvality výuky?; Podotázka: zákonní zástupci (přítomnost rodičů v hodině např. v rámci dne otevřených dveří)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou ročně, 4=nikdy
Q227793
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu v oblasti kvality výuky?; Podotázka: externí odborník (pracovník pedagogické poradny, učitel z jiné školy apod.)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou ročně, 4=nikdy
Q227794
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Je pro Vás četnost poskytované zpětné vazby dostatečná?
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227795
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Je pro Vás kvalita poskytované zpětné vazby (rozbor hodiny, doporučení pro výuku) dostatečná?
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227796
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jak velký pozitivní dopad mělo hodnocení či zpětná vazba na Vaši práci?
velký, malý, žádný
Q227797_233361
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: výměna informací o žácích (výsledky, chování)
0=ne, 1=ano
Q227797_233362
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: výměna informací o metodách a formách výuky
0=ne, 1=ano
Q227797_233363
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: výměna různých materiálů k výuce
0=ne, 1=ano
Q227797_233364
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: společné plánování výuky
0=ne, 1=ano
Q227797_233365
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: společná výuka
0=ne, 1=ano
Q227797_233366
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: výměna zkušeností ke spolupráci se zákonnými zástupci žáků
0=ne, 1=ano
Q227797_233367
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: spolupráce v rámci předmětových komisí/metodických orgánů
0=ne, 1=ano
Q227797_233368
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: spolupráce na projektu/projektech
0=ne, 1=ano
Q227797_233369
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: chodím hospitovat k ostatním kolegům
0=ne, 1=ano
Q227797_233370
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: organizace mimoškolních aktivit (např. soutěže, zájmové činnosti)
0=ne, 1=ano
Q227797_233371
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: v jiných oblastech
0=ne, 1=ano
Q227797_233372
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: v žádné z uvedených
0=ne, 1=ano
Q227803_233373
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: administrativa
0=ne, 1=ano
Q227803_233374
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečné vnímání prestiže učitelského povolání společností
0=ne, 1=ano
Q227803_233375
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: platové ohodnocení
0=ne, 1=ano
Q227803_233376
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečné zázemí a vybavení školy
0=ne, 1=ano
Q227803_233377
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: špatný pracovní kolektiv
0=ne, 1=ano
Q227803_233378
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: psychická náročnost povolání
0=ne, 1=ano
Q227803_233379
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: časová náročnost jednotlivých činností
0=ne, 1=ano
Q227803_233380
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nadměrný objem učiva
0=ne, 1=ano
Q227803_233381
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nekázeň žáků
0=ne, 1=ano
Q227803_233382
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečná motivace žáků
0=ne, 1=ano
Q227803_233383
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatek schopností a nadání u žáků
0=ne, 1=ano
Q227803_233384
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: vysoký počet žáků ve třídách
0=ne, 1=ano
Q227803_233385
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: malá schopnost zaujmout a nadchnout žáky (z mé strany)
0=ne, 1=ano
Q227803_233386
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: vztahy se zákonnými zástupci a přístup zákonných zástupců žáků
0=ne, 1=ano
Q227803_233387
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: vysoká míra zodpovědnosti
0=ne, 1=ano
Q227803_233388
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečná podpora ze strany vedení školy
0=ne, 1=ano
Q227803_233389
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatek poradenské podpory ve škole
0=ne, 1=ano
Q227803_233390
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: špatná komunikace se zákonnými zástupci žáků
0=ne, 1=ano
Q227803_233391
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: tlak přijímacích zkoušek
0=ne, 1=ano
Q227803_233392
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: jiné překážky
0=ne, 1=ano
Q227803_233393
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: žádné překážky nevnímám
0=ne, 1=ano
Q227805_233396
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: prohloubení vědomostí a znalostí v předmětech, které vyučuji
0=ne, 1=ano
Q227805_233397
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: inspirace v oblasti metod a forem výuky
0=ne, 1=ano
Q227805_233398
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: dostupnost nástrojů k podpoře rozvoje gramotností a klíčových kompetencí
0=ne, 1=ano
Q227805_233399
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: zlepšení chování žáků
0=ne, 1=ano
Q227805_233400
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: prohloubení dovedností v oblasti vedení žáků a vedení třídy
0=ne, 1=ano
Q227805_233401
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: prohloubení dovedností ke spolupráci se zákonnými zástupci žáků
0=ne, 1=ano
Q227805_233402
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: prohloubení dovedností ke spolupráci s asistentem pedagoga
0=ne, 1=ano
Q227805_233403
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: získání či prohloubení vědomostí k prevenci a projevům rizikového chování žáků
0=ne, 1=ano
Q227805_233404
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (metody, formy, podpora)
0=ne, 1=ano
Q227805_233405
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: společné vzdělávání (právní aspekty, úprava ŠVP apod.)
0=ne, 1=ano
Q227805_233406
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: prohloubení dovedností k výuce v multikulturním nebo vícejazyčném prostředí
0=ne, 1=ano
Q227805_233407
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: získání dalších dovedností v oblasti ICT
0=ne, 1=ano
Q227805_233408
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: získání dalších dovedností v oblasti cizích jazyků
0=ne, 1=ano
Q227805_233409
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: snížení rozsahu administrativních činností
0=ne, 1=ano
Q227805_233410
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: legislativa (úvazky, možnost dalšího vzdělávání apod.)
0=ne, 1=ano
Q227805_233411
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: zlepšení materiální podpory pro výuku – pomůcky apod.
0=ne, 1=ano
Q227805_233412
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: v jiné oblast
0=ne, 1=ano
Q227805_233413
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: v žádné z uvedených oblastí nepociťuji potřebu podpory
0=ne, 1=ano
Q227806
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Spolupracujete v některých vyučovacích hodinách s asistentem pedagoga?
1=ano, pouze s jedním asistentem pedagoga, 2=ano, s více asistenty pedagoga, 3=ne
Q227807_233417
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: krátkodobý program formálního vzdělávání (kurz, seminář, workshop do celkové délky 16 hod.)
0=ne, 1=ano
Q227807_233418
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: dlouhodobý program formálního vzdělávání (kurz více než 16 hod.)
0=ne, 1=ano
Q227807_233419
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: hospitace u kolegů ve škole zaměřené na spolupráci s AP
0=ne, 1=ano
Q227807_233420
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: hospitace na jiných školách zaměřené na spolupráci s AP (včetně virtuálních hospitací)
0=ne, 1=ano
Q227807_233421
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: zpětná vazba – rozbor Vašich hodin zaměř. na spolupráci s AP kolegy v rámci školy (vedení školy, pracovník školního porad. pracoviště, jiný pedagog)
0=ne, 1=ano
Q227807_233422
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: zpětná vazba – rozbor Vašich hodin zaměř. na spolup. s AP zajištěný exter. odborníky (např. pracovníci PPP, SPC, jiní odborníci)
0=ne, 1=ano
Q227807_233423
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: jiná forma podpory
0=ne, 1=ano
Q227807_233424
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: žádných
0=ne, 1=ano
Q227808_233425
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: O jaké formy podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP), které jste neabsolvoval/a, byste měl/a zájem?; Odpověď: krátkodobý program formálního vzdělávání (kurz, seminář, workshop do celkové délky 16 hod.)
0=ne, 1=ano
Q227808_233426
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: O jaké formy podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP), které jste neabsolvoval/a, byste měl/a zájem?; Odpověď: dlouhodobý program formálního vzdělávání (kurz více než 16 hod.)
0=ne, 1=ano
Q227808_233427
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: O jaké formy podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP), které jste neabsolvoval/a, byste měl/a zájem?; Odpověď: hospitace u kolegů ve škole zaměřené na spolupráci s AP
0=ne, 1=ano
Q227808_233428
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: O jaké formy podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP), které jste neabsolvoval/a, byste měl/a zájem?; Odpověď: hospitace na jiných školách zaměřené na spolupráci s AP (včetně virtuálních hospitací)
0=ne, 1=ano
Q227808_233429
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: O jaké formy podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP), které jste neabsolvoval/a, byste měl/a zájem?; Odpověď: zpětná vazba – rozbor Vašich hodin zaměř. na spolupráci s AP kolegy v rámci školy (vedení školy, pracovník školního porad. pracoviště, jiný pedagog)
0=ne, 1=ano
Q227808_233430
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: O jaké formy podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP), které jste neabsolvoval/a, byste měl/a zájem?; Odpověď: zpětná vazba – rozbor Vašich hodin zaměřený na spolupráci s AP zajištěný externími odborníky (např. pracovníci PPP, SPC, jiní odborníci)
0=ne, 1=ano
Q227808_233431
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: O jaké formy podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP), které jste neabsolvoval/a, byste měl/a zájem?; Odpověď: jiná forma podpory
0=ne, 1=ano
Q227808_233890
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: O jaké formy podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP), které jste neabsolvoval/a, byste měl/a zájem?; Odpověď: o žádné
0=ne, 1=ano
Q227809
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jaká je podle Vaší zkušenosti různost kvality spolupráce s jednotlivými asistenty pedagoga (AP)?
1=se všemi AP se mi spolupracuje přibližně stejně dobře, 2=kvalita spolupráce s různými AP je odlišná, u všech AP je ale uspokojivá, 3=kvalita spolupráce s různými AP je odlišná, u některých AP už není uspokojivá
Q227810
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Označte prosím v níže uvedené nabídce převažující využívaný způsob zapojení asistenta pedagoga do přípravy vyučovací hodiny.
1=Připravuji sám/sama vzdělávací obsah na konkrétní vyučovací hodinu bez spolupráce s asistentem pedagoga., 2=V rámci přípravy vyučovací hodiny probírám s asistentem pedagoga její průběh, určuji mu jeho úkoly., 3=Přípravu na vzdělávání žáka (žáků) se SVP nechávám v kompetenci asistenta pedagoga, pouze mu sděluji probírané téma, příp. rámcový průběh hodiny., 4=Přípravu vzdělávání žáka (žáků) se SVP nechávám plně v kompetenci asistenta pedagoga.
Q227811
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Označte prosím v níže uvedené nabídce obvyklý průběh vyučovací hodiny.
1=Vzdělávání žáka (žáků) se SVP je zcela v kompetenci asistenta pedagoga, já se věnuji výhradně ostatním žákům., 2=Ve vyučované hodině pracuji střídavě se žákem (žáky) se SVP a s ostatními žáky ve třídě, asistent pedagoga se věnuje výhradně žákovi (žákům) se SVP., 3=Ve vyučované hodině pracuji střídavě se žákem (žáky) se SVP a s ost. žáky ve třídě, AP se věnuje jak žákovi (žákům) se SVP, tak ostatním žákům., 4=Ve vyučovací hodině vzdělávám žáka (žáky) se SVP i ostatní žáky jen já, role asistenta pedagoga je jen pomocná.
Q227812
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Výklad nové látky
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q227813
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Dovysvětleni nové látky
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q227814
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Procvičování učiva
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q227815
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Podpora aktivizace žáka
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q227816
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Podpora při vypracovávání úkolů
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q227817
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Kontrola porozumění úkolům
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q227818
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Podpora pozornosti
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q227819
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Hodnocení žáka
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q227820
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Příprava (úprava) učebních textů pro výuku žáka (nikoli jeho učebnic)
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q227821
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Příprava učebních pomůcek pro výuku žáka (nikoli jeho vlastních pomůcek)
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q227822
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Sebeobslužné činnosti žáka (stravování, oblékání, WC)
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q227823
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Komunikace se zákonnými zástupci žáka
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q227824
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Do jaké míry je podle Vašeho názoru činnost asistenta pedagoga pro žáka (žáky) se SVP přínosná?
1=velmi, 2=do určité míry, 3=jen málo, 4=vůbec ne
Q227825_233448
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: přítomnost AP snižuje motivaci žáků se SVP k samostatnosti
0=ne, 1=ano
Q227825_233449
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: nedostatečná kvalifikace AP pro práci se žáky se SVP
0=ne, 1=ano
Q227825_233450
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: nedostatečné znalosti AP ve vyučovaných předmětech
0=ne, 1=ano
Q227825_233451
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: časté střídání AP, nestálost obsazení pozice
0=ne, 1=ano
Q227825_233452
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: ani přítomnost AP nedokáže kompenzovat znevýhodnění žáka
0=ne, 1=ano
Q227825_233453
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: negativní vliv na klima třídy, zvýraznění odlišnosti některých žáků
0=ne, 1=ano
Q227825_233454
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: neochota žáků spolupracovat s AP (např. z důvodu studu se před ostatními spolužáky, špatně navázaného vztahu s AP))
0=ne, 1=ano
Q227825_233455
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: přítomnost AP je zbytečná, výuku bych zvládal/a bez AP
0=ne, 1=ano
Q227825_233456
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: z jiného důvodu
0=ne, 1=ano
Q227826
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Do jaké míry je podle Vašeho názoru činnost asistenta pedagoga pro ostatní žáky (žáky bez SVP) přínosná?
1=velmi, 2=do určité míry, 3=jen málo, 4=vůbec ne
Q227827_233461
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní žáky (žáky bez SVP) není přínosná?; Odpověď: nedostatečná odbornost AP ve vyučovaných předmětech
0=ne, 1=ano
Q227827_233462
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní žáky (žáky bez SVP) není přínosná?; Odpověď: komunikace AP se žáky ruší hodinu
0=ne, 1=ano
Q227827_233463
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní žáky (žáky bez SVP) není přínosná?; Odpověď: AP se věnuje jen žákům se SVP
0=ne, 1=ano
Q227827_233464
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní žáky (žáky bez SVP) není přínosná?; Odpověď: ostatní žáci odmítají pomoc AP
0=ne, 1=ano
Q227827_233465
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní žáky (žáky bez SVP) není přínosná?; Odpověď: negativní vliv na klima třídy (zvýraznění odlišností některých žáků, subjektivní vnímání nespravedlnosti žáky ve třídě)
0=ne, 1=ano
Q227827_233466
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní žáky (žáky bez SVP) není přínosná?; Odpověď: nízký respekt AP mezi žáky
0=ne, 1=ano
Q227827_233467
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní žáky (žáky bez SVP) není přínosná?; Odpověď: ostatní žáci se na AP obracejí s činnostmi, které by jinak zvládali sami
0=ne, 1=ano
Q227827_233468
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní žáky (žáky bez SVP) není přínosná?; Odpověď: z jiného důvodu
0=ne, 1=ano
Q227828
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jsou podle Vašeho názoru asistenti pedagoga dostatečně připraveni na činnost se žákem (žáky) se SVP?
ano, ne
Q227829
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Pokud byste ve třídě (třídách), ve které (kterých) spolupracujete s asistentem pedagoga, měl/a pracovat bez podpory asistenta pedagoga, jak by se to podle Vašeho názoru projevilo na kvalitě vzdělávání?
1=nijak, kvalita vzdělávání všech žáků by zůstala stejná, 2=u žáků se SVP by došlo ke zhoršení kvality vzdělávání, u ostatních žáků by se kvalita vzdělávání nezměnila, 3=u žáků se SVP by se kvalita vzdělávání nezměnila, u ostatních žáků by došlo ke zhoršení kvality vzdělávání, 4=kvalita vzdělávání všech žáků by se zhoršila
Q227830
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Ve škole je k dispozici dostatek vyhovujících vyučovacích pomůcek.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227831
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Ve škole převládá spokojenost s pracovním zázemím pedagogických pracovníků (kabinety, sborovna).
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227832
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Ve škole převažuje celková spokojenost materiálně-technickým vybavením školy.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227833
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Prostory, v nichž se pohybují žáci, jsou přehledné a je snadné udržovat nad nimi dohled.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227834
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: V průběhu roku je dostatek příležitostí pro vzájemnou spolupráci učitelů a zákonných zástupců.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227835
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Vedení a učitelé si vzájemně poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227836
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé navrhují vedení školy možné změny vedoucí ke zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227837
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé mohou bez obav rozporovat kroky vedení, pokud s nimi nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227838
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Neshody vzniklé mezi učiteli a vedením školy jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění jejich spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227839
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi vedením a učiteli názorové rozdíly, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227840
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé si vzájemně poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227841
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé podněcují vzájemnou spolupráci za účelem dalšího rozvoje výchovně-vzdělávacího procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227842
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé mohou bez obav rozporovat kroky kolegů, pokud s nimi nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227843
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Neshody vzniklé mezi učiteli jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227844
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi učiteli názorové rozdíly, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227845
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci poskytují učitelům zpětnou vazbu k výchovně-vzdělávacímu procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227846
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci aktivně spolupracují za účelem dalšího rozvoje výchovně-vzdělávacího procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227847
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci mohou bez obav rozporovat kroky učitelů, pokud s nimi nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227848
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Neshody vzniklé mezi učiteli a žáky jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227849
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi učiteli a žáky názorové rozdíly, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227850
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci si poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227851
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci si při řešení společných úkolů vzájemně pomáhají.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227852
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci rozporují kroky spolužáků, se kterými nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227853
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Neshody vzniklé mezi žáky jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění jejich spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227854
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi žáky názorové rozdíly, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227856_233492
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: individuální přístup v hodinách
0=ne, 1=ano
Q227856_233493
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: diferencovaná práce v hodinách
0=ne, 1=ano
Q227856_233494
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: podpůrná opatření ve výuce (např. oznámení testu, zkoušení, povolení určitých pomůcek)
0=ne, 1=ano
Q227856_233495
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: spolupráce se školním poradenským pracovištěm (výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog)
0=ne, 1=ano
Q227856_233496
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), diagnostika
0=ne, 1=ano
Q227856_233497
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: zvýšená spolupráce se zákonnými zástupci žáků
0=ne, 1=ano
Q227856_233498
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: konzultace
0=ne, 1=ano
Q227856_233499
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: individuální doučování
0=ne, 1=ano
Q227856_233500
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: skupinové doučování
0=ne, 1=ano
Q227856_233501
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: koncepce domácí přípravy
0=ne, 1=ano
Q227856_233502
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: nebylo potřeba (ve třídách nebo předmětech, které vyučuji, nejsou neúspěšní žáci)
0=ne, 1=ano
Q231481_236882
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jakými formami ukazujete žákům souvislost (uplatnitelnost) toho, co se učí, s praktickým životem?; Odpověď: žádnou
0=ne, 1=ano
Q231481_236883
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jakými formami ukazujete žákům souvislost (uplatnitelnost) toho, co se učí, s praktickým životem?; Odpověď: prakticky orientovanými úlohami
0=ne, 1=ano
Q231481_236884
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jakými formami ukazujete žákům souvislost (uplatnitelnost) toho, co se učí, s praktickým životem?; Odpověď: vysvětlením v rámci probíraného učiva
0=ne, 1=ano
Q231481_236885
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jakými formami ukazujete žákům souvislost (uplatnitelnost) toho, co se učí, s praktickým životem?; Odpověď: zařazováním praktických činností
0=ne, 1=ano
Q231481_236886
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jakými formami ukazujete žákům souvislost (uplatnitelnost) toho, co se učí, s praktickým životem?; Odpověď: exkurzemi, návštěvami institucí apod.
0=ne, 1=ano
Q231481_236887
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jakými formami ukazujete žákům souvislost (uplatnitelnost) toho, co se učí, s praktickým životem?; Odpověď: jinými formami
0=ne, 1=ano
Q227857_233503
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Které tři podklady pro Vás mají nejvýraznější vliv na výslednou známku žáků na vysvědčení? ; Odpověď: ústní zkoušení u tabule
0=ne, 1=ano
Q227857_233504
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Které tři podklady pro Vás mají nejvýraznější vliv na výslednou známku žáků na vysvědčení? ; Odpověď: rozsáhlejší písemné práce v hodině
0=ne, 1=ano
Q227857_233505
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Které tři podklady pro Vás mají nejvýraznější vliv na výslednou známku žáků na vysvědčení? ; Odpověď: krátká písemná opakování (pětiminutovky)
0=ne, 1=ano
Q227857_233506
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Které tři podklady pro Vás mají nejvýraznější vliv na výslednou známku žáků na vysvědčení? ; Odpověď: zkoušení v lavici
0=ne, 1=ano
Q227857_233507
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Které tři podklady pro Vás mají nejvýraznější vliv na výslednou známku žáků na vysvědčení? ; Odpověď: aktivita žáka v hodině
0=ne, 1=ano
Q227857_233508
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Které tři podklady pro Vás mají nejvýraznější vliv na výslednou známku žáků na vysvědčení? ; Odpověď: hodnocení domácí práce
0=ne, 1=ano
Q227857_233509
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Které tři podklady pro Vás mají nejvýraznější vliv na výslednou známku žáků na vysvědčení? ; Odpověď: hodnocení portfolia výkonů žáka
0=ne, 1=ano
Q227857_233510
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Které tři podklady pro Vás mají nejvýraznější vliv na výslednou známku žáků na vysvědčení? ; Odpověď: jiné podklady
0=ne, 1=ano
Q227858
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Na jakém stupni vyučujete?
na 1. stupni (včetně přípravné třídy / přípravného stupně ZŠS), na 2. stupni,
Q227860_233535
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: předmět speciálně pedagogické péče, speciální vyučovací předmět
0=ne, 1=ano
Q227860_233515
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: výuka na 1. stupni
0=ne, 1=ano
Q227860_233516
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Český jazyk
0=ne, 1=ano
Q227860_233517
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: cizí jazyk
0=ne, 1=ano
Q227860_233518
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Matematika
0=ne, 1=ano
Q227860_233519
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Informační a komunikační technologie
0=ne, 1=ano
Q227860_233520
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Člověk a jeho svět (prvouka, přírodověda, vlastivěda, výchova ke zdraví)
0=ne, 1=ano
Q227860_233521
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Dějepis
0=ne, 1=ano
Q227860_233522
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Výchova k občanství
0=ne, 1=ano
Q227860_233523
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: jiný společensko-vědní předmět
0=ne, 1=ano
Q227860_233524
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Fyzika
0=ne, 1=ano
Q227860_233525
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Chemie
0=ne, 1=ano
Q227860_233526
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Přírodopis
0=ne, 1=ano
Q227860_233527
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Zeměpis
0=ne, 1=ano
Q227860_233528
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: jiný přírodovědný předmět
0=ne, 1=ano
Q227860_233529
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Hudební výchova
0=ne, 1=ano
Q227860_233530
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Výtvarná výchova
0=ne, 1=ano
Q227860_233531
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Výchova ke zdraví
0=ne, 1=ano
Q227860_233532
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Tělesná výchova
0=ne, 1=ano
Q227860_233533
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Člověk a svět práce
0=ne, 1=ano
Q227860_233534
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: doplňující vzdělávací obory (dramatická, etická, filmová/audiovizuální, taneční a pohybová výchova)
0=ne, 1=ano
Q227860_233536
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: vzdělávání v přípravné třídě / přípravném stupni
0=ne, 1=ano
Q227862_233537
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: učitelství pro 1. stupeň
0=ne, 1=ano
Q227862_233538
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Český jazyk
0=ne, 1=ano
Q227862_233539
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: cizí jazyk (AJ, NJ, FJ, RJ apod.)
0=ne, 1=ano
Q227862_233540
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Matematika
0=ne, 1=ano
Q227862_233541
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Informační a komunikační technologie
0=ne, 1=ano
Q227862_233542
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Dějepis/Historie
0=ne, 1=ano
Q227862_233543
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Občanská výchova
0=ne, 1=ano
Q227862_233544
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: jiný společensko-vědní předmět
0=ne, 1=ano
Q227862_233545
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Fyzika
0=ne, 1=ano
Q227862_233546
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Chemie
0=ne, 1=ano
Q227862_233547
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Přírodopis/Biologie
0=ne, 1=ano
Q227862_233548
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Zeměpis/Geografie
0=ne, 1=ano
Q227862_233549
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: jiný přírodovědný předmět
0=ne, 1=ano
Q227862_233550
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Hudební výchova
0=ne, 1=ano
Q227862_233551
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Výtvarná výchova
0=ne, 1=ano
Q227862_233552
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Tělesná výchova
0=ne, 1=ano
Q227862_233553
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Základy techniky / technické vyučování / pracovní činnosti
0=ne, 1=ano
Q227862_233554
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: speciální pedagogika
0=ne, 1=ano
Q227862_233555
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: předmět speciálně pedagogické péče, speciální vyučovací předmět
0=ne, 1=ano
Q227862_233556
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: jiný předmět/obor
0=ne, 1=ano
Q227862_233557
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: žádný
0=ne, 1=ano