Dokumentace datové sady

Název datové sady: Dotazník pro ředitele MŠ 2019-2020


Popis datové sady:

Datová sada obsahuje odpovědi na otázky položené ředitelům mateřských škol prostřednictvím elektronického dotazníku zaslaného před zahájením inspekční činnosti ve školách ve školním roce 2019/2020. Odpovědi ředitelů škol slouží pro předběžnou orientaci a přípravu inspekčních týmů na inspekční návštěvu školy. V případě, že některé otázky zůstanou bez odpovědi ředitele, inspekční tým zjistí potřebné informace v průběhu inspekční činnosti. Některé otázky dotazníku jsou generovány jen v případě určitého typu odpovědi na některou z předcházejících otázek. Otázky jsou zaměřeny na tři oblasti – ředitel školy, podmínky školy pro vzdělávání (materiální, personální, klima), děti (podpora dětí, hodnocení). Z důvodu zamezení identifikace konkrétních škol a jejich ředitelů jsou data anonymizována (nejsou uvedeny identifikátory jednotlivých škol). Datovou sadu představuje CSV soubor, v němž ve sloupcích jsou odpovědi na jednotlivé otázky, každý řádek pak odpovídá jedné mateřské škole. Odpovědi jsou v příslušném sloupci uvedeny buď celým číslem, číselným kódem, nebo textovým zněním odpovědi.

Význam sloupců

Sloupec
Význam
Poznámka
Zrizovatel
Označení (typ) zřizovatele dle číselníku
textový řetězec
Q227364_230058
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: třídní učitel
0=ne, 1=ano
Q227364_230059
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: výchovný poradce
0=ne, 1=ano
Q227364_230060
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: školní metodik prevence
0=ne, 1=ano
Q227364_230061
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: koordinátor ŠVP
0=ne, 1=ano
Q227364_230062
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: koordinátor ICT
0=ne, 1=ano
Q227364_230063
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: metodik ICT
0=ne, 1=ano
Q227364_230067
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: koordinátor inkluze
0=ne, 1=ano
Q227364_230064
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: koordinátor průřezových témat
0=ne, 1=ano
Q227364_230066
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: vedoucí metodického orgánu (metodické sdružení, předmětová komise)
0=ne, 1=ano
Q227364_230065
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: ekonomické činnosti (škola nemá ekonoma/hospodářku)
0=ne, 1=ano
Q227364_233003
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: jiné
0=ne, 1=ano
Q227364_233004
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: žádné
0=ne, 1=ano
Q227367
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaká je délka Vaší pedagogické praxe celkem (zaokrouhleně na celé roky)?
odpověď číslem
Q227369_233010
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Účastnil jste se v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, studia v rámci DVPP ke splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon ředitele školy
0=ne, 1=ano
Q227369_233011
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Účastnil jste se v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, studia v rámci DVPP ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
0=ne, 1=ano
Q227369_233012
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Účastnil jste se v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, kurzů, seminářů apod. v rámci DVPP k prohlubování odborné kvalifikace
0=ne, 1=ano
Q227369_233013
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Účastnil jste se v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, ale mimo rámec DVPP (např. účast na konf. či seminářích s pedagogickou tématikou, setkávání s členy vedení jiných škol)
0=ne, 1=ano
Q227369_233014
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Účastnil jste se v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ne, žádné formy dalšího vzdělávání jsem se neúčastnil/a
0=ne, 1=ano
Q227370_233015
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: řízení pedagogického procesu (pedagogické vedení školy)
0=ne, 1=ano
Q227370_233016
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: organizační řízení školy
0=ne, 1=ano
Q227370_233017
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: ekonomická a finanční oblast
0=ne, 1=ano
Q227370_233018
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: legislativní oblast (právní předpisy)
0=ne, 1=ano
Q227370_233019
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: vlastní manažerské dovednosti (time management, řízení procesů)
0=ne, 1=ano
Q227370_233020
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: rozvoj lidských zdrojů (koučing, osobnostní rozvoj)
0=ne, 1=ano
Q227370_233021
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: personalistika (získávání pedagogických pracovníků)
0=ne, 1=ano
Q227370_233022
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: vědomosti a znalosti v předmětech, které vyučuji
0=ne, 1=ano
Q227370_233023
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: metody a formy výuky, pedagogické kompetence
0=ne, 1=ano
Q227370_233024
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: podpora rozvoje gramotností a klíčových kompetencí
0=ne, 1=ano
Q227370_236089
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: individualizace vzdělávání, pedagogická diagnostika
0=ne, 1=ano
Q227370_233025
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: chování dětí/žáků a vedení třídy
0=ne, 1=ano
Q227370_233028
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: prevence a projevy rizikového chování dětí/žáků
0=ne, 1=ano
Q227370_233029
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: bezpečnost a ochrana zdraví
0=ne, 1=ano
Q227370_233030
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: vzdělávání dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (metody, formy, podpora)
0=ne, 1=ano
Q227370_233031
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: společné vzdělávání (právní aspekty, úprava ŠVP apod.)
0=ne, 1=ano
Q227370_233032
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: výuka v multikulturním nebo vícejazyčném prostředí
0=ne, 1=ano
Q227370_233033
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: dovednosti v oblasti ICT
0=ne, 1=ano
Q227370_233034
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: dovednosti v oblasti cizích jazyků
0=ne, 1=ano
Q227370_233035
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: zájmové a neformální vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q227370_233036
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: výchovné poradenství (vč. kariérového)
0=ne, 1=ano
Q227370_233037
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: spolupráce se zákonnými zástupci dětí/žáků
0=ne, 1=ano
Q227370_233038
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: jiná oblast
0=ne, 1=ano
Q227371_233041
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Které z následujících oblastí metodické podpory by byly pro Vaši řídící činnost nejpřínosnější?; Odpověď: řízení pedagogického procesu (pedagogické vedení školy)
0=ne, 1=ano
Q227371_233042
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Které z následujících oblastí metodické podpory by byly pro Vaši řídící činnost nejpřínosnější?; Odpověď: organizační řízení školy
0=ne, 1=ano
Q227371_233043
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Které z následujících oblastí metodické podpory by byly pro Vaši řídící činnost nejpřínosnější?; Odpověď: ekonomická a finanční oblast
0=ne, 1=ano
Q227371_233044
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Které z následujících oblastí metodické podpory by byly pro Vaši řídící činnost nejpřínosnější?; Odpověď: legislativní oblast (právní předpisy)
0=ne, 1=ano
Q227371_233045
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Které z následujících oblastí metodické podpory by byly pro Vaši řídící činnost nejpřínosnější?; Odpověď: vlastní manažerské dovednosti (time management, řízení procesů)
0=ne, 1=ano
Q227371_233046
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Které z následujících oblastí metodické podpory by byly pro Vaši řídící činnost nejpřínosnější?; Odpověď: rozvoj lidských zdrojů (koučing, osobnostní rozvoj)
0=ne, 1=ano
Q227371_233047
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Které z následujících oblastí metodické podpory by byly pro Vaši řídící činnost nejpřínosnější?; Odpověď: personalistika (získávání pedagogických pracovníků)
0=ne, 1=ano
Q227371_233048
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Které z následujících oblastí metodické podpory by byly pro Vaši řídící činnost nejpřínosnější?; Odpověď: vědomosti a znalosti v předmětech, které vyučuji
0=ne, 1=ano
Q227371_233049
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Které z následujících oblastí metodické podpory by byly pro Vaši řídící činnost nejpřínosnější?; Odpověď: metody a formy výuky, pedagogické kompetence
0=ne, 1=ano
Q227371_233050
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Které z následujících oblastí metodické podpory by byly pro Vaši řídící činnost nejpřínosnější?; Odpověď: podpora rozvoje gramotností a klíčových kompetencí
0=ne, 1=ano
Q227371_233051
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Které z následujících oblastí metodické podpory by byly pro Vaši řídící činnost nejpřínosnější?; Odpověď: chování dětí/žáků a vedení třídy
0=ne, 1=ano
Q227371_233052
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Které z následujících oblastí metodické podpory by byly pro Vaši řídící činnost nejpřínosnější?; Odpověď: prevence a projevy rizikového chování dětí/žáků
0=ne, 1=ano
Q227371_233053
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Které z následujících oblastí metodické podpory by byly pro Vaši řídící činnost nejpřínosnější?; Odpověď: bezpečnost a ochrana zdraví
0=ne, 1=ano
Q227371_233054
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Které z následujících oblastí metodické podpory by byly pro Vaši řídící činnost nejpřínosnější?; Odpověď: vzdělávání dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (metody, formy, podpora)
0=ne, 1=ano
Q227371_233068
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Které z následujících oblastí metodické podpory by byly pro Vaši řídící činnost nejpřínosnější?; Odpověď: společné vzdělávání (právní aspekty, úprava ŠVP apod.)
0=ne, 1=ano
Q227371_233069
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Které z následujících oblastí metodické podpory by byly pro Vaši řídící činnost nejpřínosnější?; Odpověď: výuka v multikulturním nebo vícejazyčném prostředí
0=ne, 1=ano
Q227371_233070
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Které z následujících oblastí metodické podpory by byly pro Vaši řídící činnost nejpřínosnější?; Odpověď: dovednosti v oblasti ICT
0=ne, 1=ano
Q227371_233071
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Které z následujících oblastí metodické podpory by byly pro Vaši řídící činnost nejpřínosnější?; Odpověď: dovednosti v oblasti cizích jazyků
0=ne, 1=ano
Q227371_233072
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Které z následujících oblastí metodické podpory by byly pro Vaši řídící činnost nejpřínosnější?; Odpověď: zájmové a neformální vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q227371_233073
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Které z následujících oblastí metodické podpory by byly pro Vaši řídící činnost nejpřínosnější?; Odpověď: výchovné poradenství (vč. kariérového)
0=ne, 1=ano
Q227371_233074
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Které z následujících oblastí metodické podpory by byly pro Vaši řídící činnost nejpřínosnější?; Odpověď: spolupráce se zákonnými zástupci dětí/žáků
0=ne, 1=ano
Q227371_233075
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Které z následujících oblastí metodické podpory by byly pro Vaši řídící činnost nejpřínosnější?; Odpověď: jiná oblast
0=ne, 1=ano
Q227372_233087
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké externí překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: nedostatečné vnímání prestiže učitelského povolání společností
0=ne, 1=ano
Q227372_233088
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké externí překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: nedostatečná podpora ze strany zřizovatele
0=ne, 1=ano
Q227372_233089
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké externí překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: rozpočet školy
0=ne, 1=ano
Q227372_233090
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké externí překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: platové ohodnocení
0=ne, 1=ano
Q227372_233091
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké externí překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: nedostatečná podpora ze strany školského systému
0=ne, 1=ano
Q227372_233092
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké externí překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: legislativa
0=ne, 1=ano
Q227372_233093
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké externí překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: administrativa
0=ne, 1=ano
Q227372_233094
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké externí překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: vysoká míra předepsané přímé vyučovací činnosti ředitele školy
0=ne, 1=ano
Q227372_233095
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké externí překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: jiné překážky
0=ne, 1=ano
Q227372_233096
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké externí překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: žádné překážky nevnímám
0=ne, 1=ano
Q227675_233097
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké interní překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: psychická náročnost povolání
0=ne, 1=ano
Q227675_233098
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké interní překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: vysoká míra zodpovědnosti
0=ne, 1=ano
Q227675_233099
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké interní překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: vztahy se zákonnými zástupci dětí/žáků, přístup zákonných zástupců dětí/žáků
0=ne, 1=ano
Q227675_233100
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké interní překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: nedostatečná spoluúčast dalších pracovníků na vedení školy
0=ne, 1=ano
Q227675_233101
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké interní překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: časová náročnost jednotlivých činností
0=ne, 1=ano
Q227675_233102
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké interní překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: jiné překážky
0=ne, 1=ano
Q227675_233103
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké interní překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: žádné překážky nevnímám
0=ne, 1=ano
Q227378
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Vedení a učitelé si vzájemně poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227379
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé navrhují vedení školy možné změny vedoucí ke zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227380
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé mohou bez obav rozporovat kroky vedení, pokud s nimi nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227381
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Neshody vzniklé mezi učiteli a vedením školy jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění jejich spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227382
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi vedením a učiteli názorové rozdíly, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227383
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé si vzájemně poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227384
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé podněcují vzájemnou spolupráci za účelem dalšího rozvoje výchovně-vzdělávacího procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227385
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé mohou bez obav rozporovat kroky kolegů, pokud s nimi nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227386
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Neshody vzniklé mezi učiteli jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění jejich spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227387
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi učiteli názorové rozdíly, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227373
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Ve škole je k dispozici dostatek vyhovujících vyučovacích pomůcek.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227374
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Ve škole převládá spokojenost s pracovním zázemím pedagogických pracovníků (kabinety, sborovna).
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227375
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Ve škole převažuje celková spokojenost s materiálně-technickým vybavením školy.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227376
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Prostory, v nichž se pohybují děti/žáci, jsou přehledné a je snadné udržovat nad nimi dohled.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227377
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: V průběhu roku je dostatek příležitostí pro vzájemnou spolupráci učitelů a zákonných zástupců dětí/žáků.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227392
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Uveďte prosím počet asistentů pedagoga ve Vaší škole (fyzické osoby).
odpověď číslem
Q227677
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Je pro Vás v současné době obtížné zajistit kvalitního asistenta pedagoga?
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227678
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Odpovídají podle Vašeho názoru doporučení ŠPZ na asistenty pedagoga skutečným potřebám dětí/žáků se SVZ? Tj. jsou podle Vašeho názoru či informací od učitelů přiděleni asistenti pedagoga právě těm dětem/žákům, kteří je nejvíce potřebují?
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227679_233124
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Co by podle Vás pomohlo zajistit, aby asistenti pedagoga působili v těch třídách a u těch dětí/žáků, kde to je potřeba?; Odpověď: větší pravomoc ředitele školy v otázce zařazení asistentů pedagoga do konkrétních hodin
0=ne, 1=ano
Q227679_233125
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Co by podle Vás pomohlo zajistit, aby asistenti pedagoga působili v těch třídách a u těch dětí/žáků, kde to je potřeba?; Odpověď: vyšší míra spolupráce s poradenským zařízením v hodnocení efektivity využití asistenta pedagoga v konkrétních hodinách
0=ne, 1=ano
Q227679_233126
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Co by podle Vás pomohlo zajistit, aby asistenti pedagoga působili v těch třídách a u těch dětí/žáků, kde to je potřeba?; Odpověď: jiné opatření
0=ne, 1=ano
Q227395_229929
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistentů pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: třídního učitele
0=ne, 1=ano
Q227395_229930
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistentů pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: ostatních učitelů
0=ne, 1=ano
Q227395_229931
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistentů pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: výchovného poradce
0=ne, 1=ano
Q227395_229932
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistentů pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: školního psychologa
0=ne, 1=ano
Q227395_229933
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistentů pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: školního speciálního pedagoga
0=ne, 1=ano
Q227395_229934
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistentů pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: dalšího vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q227395_229935
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistentů pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: realizuji sám/sama
0=ne, 1=ano
Q227395_229936
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistentů pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: jiným způsobem
0=ne, 1=ano
Q227395_229937
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistentů pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: nerealizuji
0=ne, 1=ano
Q227396
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Zabýváte se ve škole problematikou týmové spolupráce mezi vyučujícími a asistentem pedagoga?
1=ano, trvale a systematicky, 2=ano, ale pouze v případě řešení konkrétních problémů, 3=ne
Q227397_229941
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ve výuce ověřuji v rámci:; Odpověď: hospitační činnosti, kde práce asistenta pedagoga je jednou ze sledovaných a hodnocených položek
0=ne, 1=ano
Q227397_229942
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ve výuce ověřuji v rámci:; Odpověď: hospitační činností (bez zjevného záměru, na základě pozorování)
0=ne, 1=ano
Q227397_233130
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ve výuce ověřuji v rámci:; Odpověď: vlastní přímé pedagogické činnosti
0=ne, 1=ano
Q227397_233131
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ve výuce ověřuji v rámci:; Odpověď: rozhovorů s učiteli
0=ne, 1=ano
Q227397_229943
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ve výuce ověřuji v rámci:; Odpověď: práce předmětových komisí
0=ne, 1=ano
Q227397_229944
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ve výuce ověřuji v rámci:; Odpověď: práce školního poradenského pracoviště
0=ne, 1=ano
Q227397_229945
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ve výuce ověřuji v rámci:; Odpověď: spolupráce se školských poradenských zařízením, které asistenta pedagoga doporučilo
0=ne, 1=ano
Q227397_229946
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ve výuce ověřuji v rámci:; Odpověď: jiným způsobem
0=ne, 1=ano
Q227397_229947
Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ve výuce ověřuji v rámci:; Odpověď: neověřuji
0=ne, 1=ano
Q227401_211876
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do kterých oblastí je podle Vašeho názoru nejvíce potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek Vaší MŠ?; Odpověď: budova/budovy
0=ne, 1=ano
Q227401_211877
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do kterých oblastí je podle Vašeho názoru nejvíce potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek Vaší MŠ?; Odpověď: místnosti, herní koutky
0=ne, 1=ano
Q227401_211878
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do kterých oblastí je podle Vašeho názoru nejvíce potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek Vaší MŠ?; Odpověď: společné prostory (chodby, šatny)
0=ne, 1=ano
Q227401_211879
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do kterých oblastí je podle Vašeho názoru nejvíce potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek Vaší MŠ?; Odpověď: hřiště, sportoviště užívaná školou
0=ne, 1=ano
Q227401_211880
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do kterých oblastí je podle Vašeho názoru nejvíce potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek Vaší MŠ?; Odpověď: dvůr, školní zahrada
0=ne, 1=ano
Q227401_211881
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do kterých oblastí je podle Vašeho názoru nejvíce potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek Vaší MŠ?; Odpověď: ICT
0=ne, 1=ano
Q227401_211882
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do kterých oblastí je podle Vašeho názoru nejvíce potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek Vaší MŠ?; Odpověď: bezbariérové prostředí (přístup do budovy, madla na WC, vodicí lišty apod.)
0=ne, 1=ano
Q227401_211883
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do kterých oblastí je podle Vašeho názoru nejvíce potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek Vaší MŠ?; Odpověď: sociální zázemí
0=ne, 1=ano
Q227401_211884
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do kterých oblastí je podle Vašeho názoru nejvíce potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek Vaší MŠ?; Odpověď: pomůcky, hračky
0=ne, 1=ano
Q227401_211885
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do kterých oblastí je podle Vašeho názoru nejvíce potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek Vaší MŠ?; Odpověď: jiné oblasti
0=ne, 1=ano
Q227401_211886
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do kterých oblastí je podle Vašeho názoru nejvíce potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek Vaší MŠ?; Odpověď: není potřeba investovat do žádných oblastí
0=ne, 1=ano
Q227680_233140
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Na jakém principu sestavujete plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků?; Odpověď: na základě podnětů/požadavků pedagogů
0=ne, 1=ano
Q227680_233141
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Na jakém principu sestavujete plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků?; Odpověď: na základě podnětů/požadavků metodických orgánů školy
0=ne, 1=ano
Q227680_233142
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Na jakém principu sestavujete plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků?; Odpověď: na základě závěrů z hospitační činnosti
0=ne, 1=ano
Q227680_233143
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Na jakém principu sestavujete plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků?; Odpověď: na základě nabídky vzdělávacích akcí
0=ne, 1=ano
Q227680_233144
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Na jakém principu sestavujete plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků?; Odpověď: na základě proporcionální účasti všech pedagogů
0=ne, 1=ano
Q227680_233514
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Na jakém principu sestavujete plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků?; Odpověď: na základě proporcionálního zastoupení všech vzdělávacích oblastí
0=ne, 1=ano
Q227680_233146
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Na jakém principu sestavujete plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků?; Odpověď: na jiném principu
0=ne, 1=ano
Q227682_233147
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Jakým způsobem ověřujete přínosy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro vzdělávací proces?; Odpověď: při hospitacích
0=ne, 1=ano
Q227682_233148
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Jakým způsobem ověřujete přínosy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro vzdělávací proces?; Odpověď: v rámci jednání s metodickými orgány školy
0=ne, 1=ano
Q227682_233149
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Jakým způsobem ověřujete přínosy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro vzdělávací proces?; Odpověď: dotazováním pedagogů – účastníků DVPP
0=ne, 1=ano
Q227682_233150
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Jakým způsobem ověřujete přínosy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro vzdělávací proces?; Odpověď: jiným způsobem
0=ne, 1=ano
Q227682_233151
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Jakým způsobem ověřujete přínosy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro vzdělávací proces?; Odpověď: přínosy DVPP neověřuji
0=ne, 1=ano
Q227410
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů nebo jim poskytuje zpětnou vazbu? - ředitel školy
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q227411
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů nebo jim poskytuje zpětnou vazbu? - zástupce ředitele školy
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q227412
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů nebo jim poskytuje zpětnou vazbu? - učitelé (např. vzájemné hospitace)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q227413
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů nebo jim poskytuje zpětnou vazbu? - zákonní zástupci (přítomnost rodičů v hodině např. v rámci dne otevřených dveří)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q227691
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů nebo jim poskytuje zpětnou vazbu? - externí odborník (pracovník pedagogické poradny, učitel z jiné školy apod.)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q229152_234745
Kategorie:Personální podmínky školy – aktuální školní rok ; Otázka: Které formy podpory jste realizovali pro začínající učitele v minulém školním roce?; Odpověď: v minulém školním roce v mateřské škole nebyli žádní začínající učitelé
0=ne, 1=ano
Q229152_234746
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Které formy podpory jste realizovali pro začínající učitele v minulém školním roce?; Odpověď: formální zaškolovací program (začínající učitel je seznámen s fungováním konkrétní školy)
0=ne, 1=ano
Q229152_234747
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Které formy podpory jste realizovali pro začínající učitele v minulém školním roce?; Odpověď: přidělení mentora (uvádějícího učitele)
0=ne, 1=ano
Q229152_234748
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Které formy podpory jste realizovali pro začínající učitele v minulém školním roce?; Odpověď: vzájemné hospitace učitelů, náslechy
0=ne, 1=ano
Q229152_234749
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Které formy podpory jste realizovali pro začínající učitele v minulém školním roce?; Odpověď: konzultace s ředitelem / vedením školy
0=ne, 1=ano
Q229152_234750
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Které formy podpory jste realizovali pro začínající učitele v minulém školním roce?; Odpověď: kurzy, semináře (DVPP)
0=ne, 1=ano
Q229152_234751
Kategorie:Personální podmínky školy – aktuální školní rok ; Otázka: Které formy podpory jste realizovali pro začínající učitele v minulém školním roce?; Odpověď: jiné formy podpory
0=ne, 1=ano
Q229152_234752
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Které formy podpory jste realizovali pro začínající učitele v minulém školním roce?; Odpověď: začínající učitele nebylo potřeba podporovat
0=ne, 1=ano
Q227421_211904
Kategorie: Podpora dětem; Otázka: Jaké postupy práce podporující přechod na ZŠ jsou ve Vaší škole užívány?; Odpověď: postupný přechod od hry k učení
0=ne, 1=ano
Q227421_211905
Kategorie: Podpora dětem; Otázka: Jaké postupy práce podporující přechod na ZŠ jsou ve Vaší škole užívány?; Odpověď: pravidelné aktivity pro přípravu na školní docházku
0=ne, 1=ano
Q227421_211906
Kategorie: Podpora dětem; Otázka: Jaké postupy práce podporující přechod na ZŠ jsou ve Vaší škole užívány?; Odpověď: problémové a situační učení
0=ne, 1=ano
Q227421_211907
Kategorie: Podpora dětem; Otázka: Jaké postupy práce podporující přechod na ZŠ jsou ve Vaší škole užívány?; Odpověď: práce s didaktickým materiálem, literaturou, výukovými programy
0=ne, 1=ano
Q227421_211908
Kategorie: Podpora dětem; Otázka: Jaké postupy práce podporující přechod na ZŠ jsou ve Vaší škole užívány?; Odpověď: rozvoj komunikačních dovedností
0=ne, 1=ano
Q227421_211909
Kategorie: Podpora dětem; Otázka: Jaké postupy práce podporující přechod na ZŠ jsou ve Vaší škole užívány?; Odpověď: grafomotorická cvičení, nácvik správného držení psacího náčiní a prevence grafomotorických obtíží
0=ne, 1=ano
Q227421_211910
Kategorie: Podpora dětem; Otázka: Jaké postupy práce podporující přechod na ZŠ jsou ve Vaší škole užívány?; Odpověď: podpora samostatnosti
0=ne, 1=ano
Q227421_211911
Kategorie: Podpora dětem; Otázka: Jaké postupy práce podporující přechod na ZŠ jsou ve Vaší škole užívány?; Odpověď: jiné postupy
0=ne, 1=ano
Q227422_211929
Kategorie: Podpora dětem; Otázka: Jaké aktivity nabízíte dětem nebo jejich zákonným zástupcům před nástupem do ZŠ?; Odpověď: společné návštěvy ZŠ
0=ne, 1=ano
Q227422_211930
Kategorie: Podpora dětem; Otázka: Jaké aktivity nabízíte dětem nebo jejich zákonným zástupcům před nástupem do ZŠ?; Odpověď: společné aktivity pro žáky ZŠ a děti v předškolním věku (např. kroužky, výlety, kulturní a sportovní akce)
0=ne, 1=ano
Q227422_211931
Kategorie: Podpora dětem; Otázka: Jaké aktivity nabízíte dětem nebo jejich zákonným zástupcům před nástupem do ZŠ?; Odpověď: aktivity pro zákonné zástupce dětí v předškolním věku (den otevřených dveří, schůzky, besedy, přednášky odborníků)
0=ne, 1=ano
Q227422_211932
Kategorie: Podpora dětem; Otázka: Jaké aktivity nabízíte dětem nebo jejich zákonným zástupcům před nástupem do ZŠ?; Odpověď: edukativně stimulační skupiny pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
0=ne, 1=ano
Q227422_211933
Kategorie: Podpora dětem; Otázka: Jaké aktivity nabízíte dětem nebo jejich zákonným zástupcům před nástupem do ZŠ?; Odpověď: jiný vlastní program pro děti v předškolním věku
0=ne, 1=ano
Q227422_211934
Kategorie: Podpora dětem; Otázka: Jaké aktivity nabízíte dětem nebo jejich zákonným zástupcům před nástupem do ZŠ?; Odpověď: spoluúčast MŠ při organizaci zápisu dětí do ZŠ
0=ne, 1=ano
Q227423_211936
Kategorie: Podpora dětem; Otázka: Jakým způsobem je zajištěná logopedická prevence a péče ve Vaší škole?; Odpověď: škola využívá služeb interního PP v MŠ (logoped, logoped. asistent, logoped. preventista)
0=ne, 1=ano
Q227423_211937
Kategorie: Podpora dětem; Otázka: Jakým způsobem je zajištěná logopedická prevence a péče ve Vaší škole?; Odpověď: škola využívá služeb externího pracovníka docházejícího do MŠ
0=ne, 1=ano
Q227423_211938
Kategorie: Podpora dětem; Otázka: Jakým způsobem je zajištěná logopedická prevence a péče ve Vaší škole?; Odpověď: škola vyhledává děti s narušenou komunikační schopností, doporučuje je k diagnostice a odborné péči mimo MŠ
0=ne, 1=ano
Q227423_211939
Kategorie: Podpora dětem; Otázka: Jakým způsobem je zajištěná logopedická prevence a péče ve Vaší škole?; Odpověď: nebylo potřeba
0=ne, 1=ano
Q227423_211940
Kategorie: Podpora dětem; Otázka: Jakým způsobem je zajištěná logopedická prevence a péče ve Vaší škole?; Odpověď: není zajištěna
0=ne, 1=ano
Q227424
Kategorie: Podpora dětem; Otázka: Kolik dětí je v logopedické péči ve Vaší mateřské škole v tomto školním roce?
odpověď číslem
Q227425_221378
Kategorie: Podpora dětem; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: poradenská pomoc školy a školského poradenského zařízení
0=ne, 1=ano
Q227425_221379
Kategorie: Podpora dětem; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: úprava organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb
0=ne, 1=ano
Q227425_221380
Kategorie: Podpora dětem; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, využívání podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů
0=ne, 1=ano
Q227425_221381
Kategorie: Podpora dětem; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: úprava očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími programy
0=ne, 1=ano
Q227425_221382
Kategorie: Podpora dětem; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
0=ne, 1=ano
Q227425_221383
Kategorie: Podpora dětem; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: využití asistenta pedagoga
0=ne, 1=ano
Q227425_221384
Kategorie: Podpora dětem; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: využití dalšího pedag. pracovníka, tlumočníka česk. znak. jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob poskytujících dítěti podporu
0=ne, 1=ano
Q227425_221385
Kategorie: Podpora dětem; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených
0=ne, 1=ano
Q227425_221386
Kategorie: Podpora dětem; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: škola nemá děti se SVP
0=ne, 1=ano
Q227426_229956
Kategorie: Podpora dětem; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané děti?; Odpověď: individuální přístup
0=ne, 1=ano
Q227426_229957
Kategorie: Podpora dětem; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané děti?; Odpověď: diferenciace úkolů
0=ne, 1=ano
Q227426_229958
Kategorie: Podpora dětem; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané děti?; Odpověď: nadstandardní nabídka zájmových aktivit
0=ne, 1=ano
Q227426_229959
Kategorie: Podpora dětem; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané děti?; Odpověď: jiným způsobem
0=ne, 1=ano
Q227426_233287
Kategorie: Podpora dětem; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané děti?; Odpověď: škola neidentifikuje nadané děti
0=ne, 1=ano
Q227439
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci dětí; Otázka: Považujete komunikaci s některými zákonnými zástupci dětí za problematickou?
ano, ne
Q227440
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci dětí; Otázka: Odhadněte, s jakou částí zákonných zástupců dětí je komunikace problematická.
pouze ve výjimečných případech, s méně než polovinou zákonných zástupců dětí, s více než polovinou zákonných zástupců dětí, s převážnou většinou zákonných zástupců dětí
Q227441_211987
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci dětí; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: třídní schůzky
0=ne, 1=ano
Q227441_211988
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci dětí; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: konzultace (podle potřeby, konzultační hodiny)
0=ne, 1=ano
Q227441_211989
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci dětí; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: neformální setkávání
0=ne, 1=ano
Q227441_211990
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci dětí; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: sdružení/klub zákonných zástupců/rodičů při škole
0=ne, 1=ano
Q227441_233291
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci dětí; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: pravidelné zapojení zákonných zástupců dětí do aktivit školy
0=ne, 1=ano
Q227441_211992
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci dětí; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: informace na webových stránkách
0=ne, 1=ano
Q227441_211993
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci dětí; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: informační elektronický systém školy
0=ne, 1=ano
Q227441_211994
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci dětí; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: komunikace přes e-mail
0=ne, 1=ano
Q227441_211995
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci dětí; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: telefonická komunikace
0=ne, 1=ano
Q227441_211996
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci dětí; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: písemná komunikace
0=ne, 1=ano
Q227441_211997
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci dětí; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: nástěnky, vývěsky
0=ne, 1=ano
Q227441_211998
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci dětí; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: jiným způsobem
0=ne, 1=ano
227442_212010
Kategorie: Hodnocení dětí; Otázka: Jaké hodnoticí nástroje škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: individuální hodnocení učitele
0=ne, 1=ano
Q227442_212011
Kategorie: Hodnocení dětí; Otázka: Jaké hodnoticí nástroje škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: mapa pokroku dětí
0=ne, 1=ano
Q227442_212012
Kategorie: Hodnocení dětí; Otázka: Jaké hodnoticí nástroje škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: hodnocení portfolia
0=ne, 1=ano
Q227442_233292
Kategorie: Hodnocení dětí; Otázka: Jaké hodnoticí nástroje škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: jiné nástroje
0=ne, 1=ano
Q227443
Kategorie: Hodnocení dětí; Otázka: ; Podotázka: Škola sleduje a vyhodnocuje úspěšnost dětí v dalším vzdělávání (v ZŠ) a vyhodnocuje závěry pro svoji činnost.
ano, ne