Dokumentace datové sady

Název datové sady: Dotazník pro učitele SŠ 2021-2022


Popis datové sady:

Datová sada obsahuje odpovědi na otázky položené učitelům středních škol prostřednictvím elektronického dotazníku v průběhu inspekční činnosti ve školách ve školním roce 2021-2022. Odpovědi učitelů slouží jako doplňující informace k inspekčním zjištěním získaným z hospitací, z analýzy dokumentace školy a dalších zdrojů. V případě, že některé otázky zůstanou bez odpovědi učitele, inspekční tým zjistí potřebné informace z rozhovorů s učiteli v průběhu inspekční činnosti. Některé otázky dotazníku jsou generovány jen v případě určitého typu odpovědi na některou z předcházejících otázek. Otázky jsou zaměřeny na oblasti – další vzdělávání učitelů, podpora učitelům ze strany vedení školy, spolupráce s asistentem pedagoga, školní prostředí a klima, opatření ke snížení školní neúspěšnosti, podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků, hodnocení žáků, údaje o učiteli, obecné aspekty odborného vzdělávání. Z důvodu zamezení identifikace konkrétních škol, popř. samotných učitelů jsou data anonymizována (nejsou uvedeny identifikátory jednotlivých škol). U každého záznamu je však uvedena příslušnost školy ke kraji a typ zřizovatele. Datovou sadu představuje CSV soubor, v němž ve sloupcích jsou odpovědi na jednotlivé otázky, každý řádek pak odpovídá jednomu učiteli střední školy. Odpovědi jsou v příslušném sloupci uvedeny buď celým číslem, číselným kódem, nebo textovým zněním odpovědi.

Význam sloupců

Sloupec
Význam
Poznámka
Zrizovatel
Označení (typ) zřizovatele dle číselníku
textový řetězec
Kraj
Označení kraje dle číselníku
textový řetězec
Q239740_245262
Kategorie: Pozice ve škole; Otázka: Které pozice ve škole zastáváte? ; Odpověď: učitel
0=ne, 1=ano
Q239740_245263
Kategorie: Pozice ve škole; Otázka: Které pozice ve škole zastáváte? ; Odpověď: třídní učitel
0=ne, 1=ano
Q239740_245264
Kategorie: Pozice ve škole; Otázka: Které pozice ve škole zastáváte? ; Odpověď: výchovný poradce
0=ne, 1=ano
Q239740_245265
Kategorie: Pozice ve škole; Otázka: Které pozice ve škole zastáváte? ; Odpověď: metodik prevence
0=ne, 1=ano
Q239740_245266
Kategorie: Pozice ve škole; Otázka: Které pozice ve škole zastáváte? ; Odpověď: zástupce ředitele
0=ne, 1=ano
Q239740_245267
Kategorie: Pozice ve škole; Otázka: Které pozice ve škole zastáváte? ; Odpověď: školní psycholog
0=ne, 1=ano
Q239740_245268
Kategorie: Pozice ve škole; Otázka: Které pozice ve škole zastáváte? ; Odpověď: školní speciální pedagog
0=ne, 1=ano
Q239740_245269
Kategorie: Pozice ve škole; Otázka: Které pozice ve škole zastáváte? ; Odpověď: asistent pedagoga
0=ne, 1=ano
Q239740_245270
Kategorie: Pozice ve škole; Otázka: Které pozice ve škole zastáváte? ; Odpověď: předseda metodického orgánu
0=ne, 1=ano
Q239740_245271
Kategorie: Pozice ve škole; Otázka: Které pozice ve škole zastáváte? ; Odpověď: vychovatel
0=ne, 1=ano
Q239740_245272
Kategorie: Pozice ve škole; Otázka: Které pozice ve škole zastáváte? ; Odpověď: jiná pozice
0=ne, 1=ano
Q239568_232757
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy akreditovaného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)?; Odpověď: ano, studia ke splnění kvalifikačních předpokladů
0=ne, 1=ano
Q239568_232758
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy akreditovaného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)?; Odpověď: ano, studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
0=ne, 1=ano
Q239568_232759
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy akreditovaného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)?; Odpověď: ano, studia k prohlubování odborné kvalifikace (kurzy a semináře DVPP)
0=ne, 1=ano
Q239568_232760
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy akreditovaného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)?; Odpověď: ne, žádného DVPP jsem se nezúčastnil/a
0=ne, 1=ano
Q239569_232767
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: vědomosti a znalosti v předmětech, které vyučuji
0=ne, 1=ano
Q239569_232768
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: metody a formy výuky, pedagogické kompetence
0=ne, 1=ano
Q239569_232769
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: podpora rozvoje gramotností a klíčových kompetencí
0=ne, 1=ano
Q239569_232770
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: chování žáků a vedení třídy
0=ne, 1=ano
Q239569_232771
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: prevence a projevy rizikového chování žáků
0=ne, 1=ano
Q239569_232772
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: bezpečnost a ochrana zdraví
0=ne, 1=ano
Q239569_232773
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (metody, formy, podpora)
0=ne, 1=ano
Q239569_232774
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: společné vzdělávání (právní aspekty, úprava ŠVP apod.)
0=ne, 1=ano
Q239569_240144
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků
0=ne, 1=ano
Q239569_232775
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: výuka v multikulturním nebo vícejazyčném prostředí
0=ne, 1=ano
Q239569_232776
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: dovednosti v oblasti ICT
0=ne, 1=ano
Q239569_232777
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: dovednosti v oblasti cizích jazyků
0=ne, 1=ano
Q239569_232778
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: vedení školy, manažerské dovednosti
0=ne, 1=ano
Q239569_232779
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: kurzy zaměřené na koučing, osobní rozvoj
0=ne, 1=ano
Q239569_232780
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: zájmové a neformální vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q239569_232781
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: výchovné poradenství (vč. kariérového)
0=ne, 1=ano
Q239569_232782
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: spolupráce se zákonnými zástupci žáků
0=ne, 1=ano
Q239569_232783
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: jiná oblast
0=ne, 1=ano
Q239585
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Máte možnost ovlivnit četnost účasti na vzdělávacích akcích v rámci DVPP a jejich zaměření?
ano, ne
Q239586
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Co považujete pro svůj osobní rozvoj za nejvíce přínosné?
samostudium; spolupráce s kolegy ve škole; on-line vzdělávání, e-kurzy; DVPP; mentor; neformální vazby s kolegy jiných škol
Q239587
Q239588
Q239589
Q239590
Q239591
Q239592
Q239593
Q239594
Q239595
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Je pro Vás četnost poskytované zpětné vazby dostatečná?
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q239596
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Je pro Vás kvalita poskytované zpětné vazby (rozbor hodiny, doporučení pro výuku) dostatečná?
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q239597
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jak velký pozitivní dopad mělo hodnocení či zpětná vazba na Vaši práci?
velký, malý, žádný
Q239598_232816
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: výměna informací o žácích (výsledky, chování)
0=ne, 1=ano
Q239598_232817
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: výměna informací o metodách a formách výuky
0=ne, 1=ano
Q239598_232818
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: výměna různých materiálů k výuce
0=ne, 1=ano
Q239598_232819
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: společné plánování výuky
0=ne, 1=ano
Q239598_232820
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: společná výuka
0=ne, 1=ano
Q239598_232821
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: výměna zkušeností ke spolupráci se zákonnými zástupci žáků
0=ne, 1=ano
Q239598_232822
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: spolupráce v rámci předmětových komisí/metodických orgánů
0=ne, 1=ano
Q239598_232823
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: spolupráce na projektu/projektech
0=ne, 1=ano
Q239598_232824
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: hospitace u ostatních kolegů
0=ne, 1=ano
Q239598_232825
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: organizace mimoškolních aktivit (např. soutěže, zájmové činnosti)
0=ne, 1=ano
Q239598_232826
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: v jiných oblastech
0=ne, 1=ano
Q239598_232827
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: v žádné z uvedených
0=ne, 1=ano
Q239599_232828
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: administrativa
0=ne, 1=ano
Q239599_232829
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečné vnímání prestiže učitelského povolání společností
0=ne, 1=ano
Q239599_232830
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: platové ohodnocení
0=ne, 1=ano
Q239599_232831
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečné zázemí
0=ne, 1=ano
Q239599_240155
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatek oborných učeben
0=ne, 1=ano
Q239599_240156
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečné vybavení učebnicemi
0=ne, 1=ano
Q239599_240157
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečné vybavení pomůckami
0=ne, 1=ano
Q239599_240158
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečné vybavení ICT technologiemi
0=ne, 1=ano
Q239599_232832
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: špatný pracovní kolektiv
0=ne, 1=ano
Q239599_232833
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: psychická náročnost povolání
0=ne, 1=ano
Q239599_232834
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: časová náročnost jednotlivých činností
0=ne, 1=ano
Q239599_232835
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nadměrný objem učiva
0=ne, 1=ano
Q239599_232836
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nekázeň žáků
0=ne, 1=ano
Q239599_232837
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečná motivace žáků
0=ne, 1=ano
Q239599_232838
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatek schopností a nadání u žáků
0=ne, 1=ano
Q239599_232839
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: vysoký počet žáků ve třídách
0=ne, 1=ano
Q239599_232840
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: malá schopnost zaujmout a nadchnout žáky (z mé strany)
0=ne, 1=ano
Q239599_240151
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: přístup zákonných zástupců ke škole a vzdělávání svých dětí
0=ne, 1=ano
Q239599_232842
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: vysoká míra zodpovědnosti
0=ne, 1=ano
Q239599_232843
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečná podpora ze strany vedení školy
0=ne, 1=ano
Q239599_232844
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatek poradenské podpory ve škole
0=ne, 1=ano
Q239599_232845
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: špatná komunikace a vztahy se zákonnými zástupci žáků
0=ne, 1=ano
Q239599_232846
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: tlak přijímacích, maturitních a závěrečných zkoušek
0=ne, 1=ano
Q239599_240152
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatek kvalitních didaktických návodů (materiálů)
0=ne, 1=ano
Q239599_240153
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatek možností vlastního profesního rozvoje (např. DVPP, jiné formy vzdělávání apod.)
0=ne, 1=ano
Q239599_240154
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: obtíže spojené s výukou žáků různé úrovně znalostí a dovedností ve třídě
0=ne, 1=ano
Q239599_232847
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: jiné překážky
0=ne, 1=ano
Q239599_232848
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: žádné překážky nevnímám
0=ne, 1=ano
Q239600_232849
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: prohloubení vědomostí a znalostí v předmětech, které vyučuji
0=ne, 1=ano
Q239600_232850
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: inspirace v oblasti metod a forem výuky
0=ne, 1=ano
Q239600_232851
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: dostupnost nástrojů k podpoře rozvoje gramotností a klíčových kompetencí
0=ne, 1=ano
Q239600_232852
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: podpora zlepšování chování žáků
0=ne, 1=ano
Q239600_232853
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: prohloubení dovedností v oblasti vedení žáků a vedení třídy
0=ne, 1=ano
Q239600_232854
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: prohloubení dovedností ke spolupráci se zákonnými zástupci žáků
0=ne, 1=ano
Q239600_232855
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: prohloubení dovedností ke spolupráci s asistentem pedagoga
0=ne, 1=ano
Q239600_232856
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: získání či prohloubení vědomostí k prevenci a projevům rizikového chování žáků
0=ne, 1=ano
Q239600_232857
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (metody, formy, podpora)
0=ne, 1=ano
Q239600_232858
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: společné vzdělávání (právní aspekty, úprava ŠVP apod.)
0=ne, 1=ano
Q239600_232859
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: prohloubení dovedností k výuce v multikulturním nebo vícejazyčném prostředí
0=ne, 1=ano
Q239600_232860
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: získání dalších dovedností v oblasti ICT
0=ne, 1=ano
Q239600_232861
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: získání dalších dovedností v oblasti cizích jazyků
0=ne, 1=ano
Q239600_232862
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: snížení rozsahu administrativních činností
0=ne, 1=ano
Q239600_232863
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: legislativa (úvazky, možnost dalšího vzdělávání apod.)
0=ne, 1=ano
Q239600_232864
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: zlepšení materiální podpory pro výuku – pomůcky apod.
0=ne, 1=ano
Q239600_240159
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: snížení počtu žáků ve třídě
0=ne, 1=ano
Q239600_232865
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: v jiné oblasti
0=ne, 1=ano
Q239600_232866
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: v žádné z uvedených oblastí nepociťuji potřebu podpory
0=ne, 1=ano
Q239601
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Spolupracujete v některých vyučovacích hodinách s asistentem pedagoga?
1=ano, pouze s jedním asistentem pedagoga, 2=ano, s více asistenty pedagoga, 3=ne
Q239602_232896
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: krátkodobý program formálního vzdělávání (kurz, seminář, workshop do celkové délky 16 hod.)
0=ne, 1=ano
Q239602_232897
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: dlouhodobý program formálního vzdělávání (kurz více než 16 hod.)
0=ne, 1=ano
Q239602_232898
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: hospitace u kolegů ve škole zaměřené na spolupráci s AP
0=ne, 1=ano
Q239602_232899
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: hospitace na jiných školách zaměřené na spolupráci s AP (včetně virtuálních hospitací)
0=ne, 1=ano
Q239602_232900
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: zpětná vazba – rozbor Vašich hodin zaměř. na spolupráci s AP kolegy v rámci školy (vedení školy, pracovník školního porad. pracoviště, jiný pedagog)
0=ne, 1=ano
Q239602_232901
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: zpětná vazba – rozbor Vašich hodin zaměřený na spolupráci s AP zajištěný externími odborníky (např. pracovníci PPP, SPC, jiní odborníci)
0=ne, 1=ano
Q239602_232902
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: jiná forma podpory
0=ne, 1=ano
Q239602_232903
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: žádných
0=ne, 1=ano
Q239607
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Výklad nové látky
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q239608
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Dovysvětleni nové látky
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q239609
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Procvičování učiva
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q239610
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Podpora aktivizace žáka
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q239611
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Podpora při vypracovávání úkolů
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q239612
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Kontrola porozumění úkolům
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q239613
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Podpora pozornosti
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q239614
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Hodnocení žáka
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q239615
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma nepřímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Příprava (úprava) učebních textů pro výuku žáka (nikoli jeho vlastních učebnic)
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q239616
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma nepřímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Příprava učebních pomůcek pro výuku žáka (nikoli jeho vlastních pomůcek)
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q239617
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma nepřímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Sebeobslužné činnosti žáka (stravování, oblékání, WC)
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q239618
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma nepřímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Komunikace se zákonnými zástupci žáka
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q239619
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: ; Podotázka: Do jaké míry je podle Vašeho názoru činnost asistenta pedagoga pro žáka (žáky) se SVP přínosná?
1=velmi, 2=do určité míry, 3=jen málo, 4=vůbec ne
Q239620_233160
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: přítomnost AP snižuje motivaci žáků se SVP k samostatnosti
0=ne, 1=ano
Q239620_233161
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: nedostatečná kvalifikace AP pro práci se žáky se SVP
0=ne, 1=ano
Q239620_233162
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: nedostatečné znalosti AP ve vyučovaných předmětech
0=ne, 1=ano
Q239620_233163
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: časté střídání AP, nestálost obsazení pozice
0=ne, 1=ano
Q239620_233164
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: ani přítomnost AP nedokáže kompenzovat znevýhodnění žáka
0=ne, 1=ano
Q239620_233165
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: negativní vliv na klima třídy, zvýraznění odlišnosti některých žáků
0=ne, 1=ano
Q239620_233166
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: neochota žáků spolupracovat s AP (např. z důvodu studu se před ostatními spolužáky, špatně navázaného vztahu s AP))
0=ne, 1=ano
Q239620_233167
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: přítomnost AP je zbytečná, výuku bych zvládal/a bez AP
0=ne, 1=ano
Q239620_233168
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: z jiného důvodu
0=ne, 1=ano
Q239621
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: ; Podotázka: Do jaké míry je podle Vašeho názoru činnost asistenta pedagoga pro ostatní žáky (žáky bez SVP) přínosná?
1=velmi, 2=do určité míry, 3=jen málo, 4=vůbec ne
Q239622_233173
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní žáky (žáky bez SVP) není přínosná?; Odpověď: nedostatečná odbornost AP ve vyučovaných předmětech
0=ne, 1=ano
Q239622_233174
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní žáky (žáky bez SVP) není přínosná?; Odpověď: komunikace AP se žáky ruší hodinu
0=ne, 1=ano
Q239622_233175
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní žáky (žáky bez SVP) není přínosná?; Odpověď: AP se věnuje jen žákům se SVP
0=ne, 1=ano
Q239622_233176
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní žáky (žáky bez SVP) není přínosná?; Odpověď: ostatní žáci odmítají pomoc AP
0=ne, 1=ano
Q239622_233177
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní žáky (žáky bez SVP) není přínosná?; Odpověď: negativní vliv na klima třídy (zvýraznění odlišností některých žáků, subjektivní vnímání nespravedlnosti žáky ve třídě
0=ne, 1=ano
Q239622_233178
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní žáky (žáky bez SVP) není přínosná?; Odpověď: nízký respekt AP mezi žáky
0=ne, 1=ano
Q239622_233179
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní žáky (žáky bez SVP) není přínosná?; Odpověď: ostatní žáci se na AP obracejí s činnostmi, které by jinak zvládali sami
0=ne, 1=ano
Q239622_233180
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní žáky (žáky bez SVP) není přínosná?; Odpověď: z jiného důvodu
0=ne, 1=ano
Q239625
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky:; Podotázka: Ve škole je k dispozici dostatek vyhovujících vyučovacích pomůcek.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q239626
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky:; Podotázka: Ve škole převládá spokojenost s pracovním zázemím pedagogických pracovníků (kabinety, sborovna).
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q239627
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky:; Podotázka: Ve škole převažuje celková spokojenost s materiálně-technickým vybavením školy.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q239628
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky:; Podotázka: Prostory, v nichž se pohybují žáci, jsou přehledné a je snadné udržovat nad nimi dohled.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q239629
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky:; Podotázka: V průběhu roku je dostatek příležitostí pro vzájemnou spolupráci učitelů a zákonných zástupců.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q239630
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Vedení a učitelé si vzájemně poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q239631
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé navrhují vedení školy možné změny vedoucí ke zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q239632
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé mohou bez obav rozporovat kroky vedení, pokud s nimi nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q239633
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Neshody vzniklé mezi učiteli a vedením školy jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění jejich spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q239634
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi vedením a učiteli názorové rozdíly, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q239635
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé si vzájemně poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q239636
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé podněcují vzájemnou spolupráci za účelem dalšího rozvoje výchovně-vzdělávacího procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q239637
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé mohou bez obav rozporovat kroky kolegů, pokud s nimi nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q239638
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Neshody vzniklé mezi učiteli jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění jejich spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q239639
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi učiteli názorové rozdíly, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q239640
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci poskytují učitelům zpětnou vazbu k výchovně-vzdělávacímu procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q239641
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci aktivně spolupracují za účelem dalšího rozvoje výchovně-vzdělávacího procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q239642
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci mohou bez obav rozporovat kroky učitelů, pokud s nimi nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q239643
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Neshody vzniklé mezi učiteli a žáky jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q239644
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi učiteli a žáky názorové rozdíly, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q239645
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci si poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q239646
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci si při řešení společných úkolů vzájemně pomáhají.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q239647
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci rozporují kroky spolužáků, se kterými nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q239648
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Neshody vzniklé mezi žáky jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění jejich spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q239649
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi žáky názorové rozdíly, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q239659
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jak byste ohodnotil úroveň následujících aspektů ve Vaší škole?; Podotázka: Zapojení rodičů do činnosti školy
1=velmi vysoká, 2=vysoká, 3=střední, 4=nízká, 5=velmi nízká
Q239660
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jak byste ohodnotil úroveň následujících aspektů ve Vaší škole?; Podotázka: Nároky rodičů na výsledky žáků
1=velmi vysoká, 2=vysoká, 3=střední, 4=nízká, 5=velmi nízká
Q239661
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jak byste ohodnotil úroveň následujících aspektů ve Vaší škole?; Podotázka: Snaha žáků dobře ve škole prospívat
1=velmi vysoká, 2=vysoká, 3=střední, 4=nízká, 5=velmi nízká
Q239662
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jak byste ohodnotil úroveň následujících aspektů ve Vaší škole?; Podotázka: Schopnost žáků dosahovat vzdělávacích cílů školy
1=velmi vysoká, 2=vysoká, 3=střední, 4=nízká, 5=velmi nízká
Q239663
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jak byste ohodnotil úroveň následujících aspektů ve Vaší škole?; Podotázka: Respekt žáků ke spolužákům, kteří ve škole svým prospěchem vynikají
1=velmi vysoká, 2=vysoká, 3=střední, 4=nízká, 5=velmi nízká
Q239664_233187
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: individuální přístup v hodinách
0=ne, 1=ano
Q239664_233188
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: diferencovaná práce v hodinách
0=ne, 1=ano
Q239664_233189
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: podpůrná opatření ve výuce (např. oznámení testu, zkoušení, povolení určitých pomůcek)
0=ne, 1=ano
Q239664_233190
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: spolupráce se školním poradenským pracovištěm (výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog)
0=ne, 1=ano
Q239664_233191
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), diagnostika
0=ne, 1=ano
Q239664_233192
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: zvýšená spolupráce se zákonnými zástupci žáků
0=ne, 1=ano
Q239664_233193
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: konzultace
0=ne, 1=ano
Q239664_233194
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: individuální doučování
0=ne, 1=ano
Q239664_233195
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: skupinové doučování
0=ne, 1=ano
Q239664_233196
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: koncepce domácí přípravy
0=ne, 1=ano
Q239664_233197
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: nebylo potřeba (ve třídách nebo předmětech, které vyučuji, nejsou neúspěšní žáci)
0=ne, 1=ano
Q239665_236194
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jakými formami ukazujete žákům souvislost (uplatnitelnost) toho, co se učí, s praktickým životem?; Odpověď: žádnou
0=ne, 1=ano
Q239665_236195
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jakými formami ukazujete žákům souvislost (uplatnitelnost) toho, co se učí, s praktickým životem?; Odpověď: prakticky orientovanými úlohami
0=ne, 1=ano
Q239665_236196
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jakými formami ukazujete žákům souvislost (uplatnitelnost) toho, co se učí, s praktickým životem?; Odpověď: vysvětlením v rámci probíraného učiva
0=ne, 1=ano
Q239665_236197
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jakými formami ukazujete žákům souvislost (uplatnitelnost) toho, co se učí, s praktickým životem?; Odpověď: zařazováním praktických činností
0=ne, 1=ano
Q239665_236198
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jakými formami ukazujete žákům souvislost (uplatnitelnost) toho, co se učí, s praktickým životem?; Odpověď: exkurzemi, návštěvami institucí apod.
0=ne, 1=ano
Q239665_236199
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jakými formami ukazujete žákům souvislost (uplatnitelnost) toho, co se učí, s praktickým životem?; Odpověď: jinými formami
0=ne, 1=ano
Q239770
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Jak často se ve Vašich hodinách cíleně s většinou žáků věnujete následujícím činnostem?; Podotázka: procvičování rutinních postupů charakteristických pro daný předmět
1=jen ojediněle, 2=přibližně ve čtvrtině hodin, 3=přibližně v polovině hodin, 4=ve většině hodin
Q239771
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Jak často se ve Vašich hodinách cíleně s většinou žáků věnujete následujícím činnostem?; Podotázka: rozvíjení čtenářských dovedností a strategií
1=jen ojediněle, 2=přibližně ve čtvrtině hodin, 3=přibližně v polovině hodin, 4=ve většině hodin
Q239772
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Jak často se ve Vašich hodinách cíleně s většinou žáků věnujete následujícím činnostem?; Podotázka: rozvíjení strategií k řešení úkolů (plánování, výběr informací, kontrola apod.)
1=jen ojediněle, 2=přibližně ve čtvrtině hodin, 3=přibližně v polovině hodin, 4=ve většině hodin
Q239773
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Jak často ve Vašich hodinách žáci realizují řízeně následující aktivity?; Podotázka: žáci sami navrhují, formulují a ověřují pracovní postup
1=jen ojediněle, 2=přibližně ve čtvrtině hodin, 3=přibližně v polovině hodin, 4=ve většině hodin
Q239774
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Jak často ve Vašich hodinách žáci realizují řízeně následující aktivity?; Podotázka: žáci sami odhalují a vyvracejí cizí chybné úvahy nebo postupy
1=jen ojediněle, 2=přibližně ve čtvrtině hodin, 3=přibližně v polovině hodin, 4=ve většině hodin
Q239775
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Jak často ve Vašich hodinách žáci realizují řízeně následující aktivity?; Podotázka: žáci sami rozpoznávají aplikaci učiva v reálném světě
1=jen ojediněle, 2=přibližně ve čtvrtině hodin, 3=přibližně v polovině hodin, 4=ve většině hodin
Q239776
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Jak často ve Vašich hodinách žáci realizují řízeně následující aktivity?; Podotázka: žáci využívají znalosti získané v rámci výuky jiných oborů (předmětů)
1=jen ojediněle, 2=přibližně ve čtvrtině hodin, 3=přibližně v polovině hodin, 4=ve většině hodin
Q239777
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Jak často ve Vašich hodinách žáci realizují řízeně následující aktivity?; Podotázka: žáci promýšlejí kritéria hodnocení své a/nebo cizí práce
1=jen ojediněle, 2=přibližně ve čtvrtině hodin, 3=přibližně v polovině hodin, 4=ve většině hodin
Q239778_245273
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Ve které z následujících oblastí byste nejvíce uvítal/a podporu, abyste mohl/a efektivněji rozvíjet funkční gramotnost žáků?; Odpověď: konkrétní metodické návody pro vedení výuky Vašeho předmětu podporující rozvoj funkční gramotnosti
0=ne, 1=ano
Q239778_245274
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Ve které z následujících oblastí byste nejvíce uvítal/a podporu, abyste mohl/a efektivněji rozvíjet funkční gramotnost žáků?; Odpověď: kvalitní DVPP se zaměřením na metody rozvíjení funkční gramotnosti žáků
0=ne, 1=ano
Q239778_245275
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Ve které z následujících oblastí byste nejvíce uvítal/a podporu, abyste mohl/a efektivněji rozvíjet funkční gramotnost žáků?; Odpověď: lepší učebnice a/nebo výukové materiály pro žáky k rozvoji jejich funkční gramotnosti
0=ne, 1=ano
Q239778_245276
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Ve které z následujících oblastí byste nejvíce uvítal/a podporu, abyste mohl/a efektivněji rozvíjet funkční gramotnost žáků?; Odpověď: vhodné pomůcky (včetně např. audiovizuálních materiálů) pro výuku rozvíjející funkční gramotnost
0=ne, 1=ano
Q239778_245277
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Ve které z následujících oblastí byste nejvíce uvítal/a podporu, abyste mohl/a efektivněji rozvíjet funkční gramotnost žáků?; Odpověď: metodické návody na výukové aktivity propojující více vzdělávacích oborů (předmětů)
0=ne, 1=ano
Q239778_245278
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Ve které z následujících oblastí byste nejvíce uvítal/a podporu, abyste mohl/a efektivněji rozvíjet funkční gramotnost žáků?; Odpověď: širší možnost realizovat v rámci výuky aktivity prezentující praktické aplikace učiva (exkurze, besedy apod.)
0=ne, 1=ano
Q239778_245279
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Ve které z následujících oblastí byste nejvíce uvítal/a podporu, abyste mohl/a efektivněji rozvíjet funkční gramotnost žáků?; Odpověď: hlubší spolupráce s ostatními učiteli školy při rozvoji funkční gramotnosti žáků
0=ne, 1=ano
Q239778_245280
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Ve které z následujících oblastí byste nejvíce uvítal/a podporu, abyste mohl/a efektivněji rozvíjet funkční gramotnost žáků?; Odpověď: větší časový prostor ve výuce využitelný pro rozvíjení funkční gramotnosti žáků
0=ne, 1=ano
Q239778_245281
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Ve které z následujících oblastí byste nejvíce uvítal/a podporu, abyste mohl/a efektivněji rozvíjet funkční gramotnost žáků?; Odpověď: jednoznačný popis výstupů dokládajících dosažení požadované úrovně funkční gramotnosti
0=ne, 1=ano
Q239779
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Jak jsou v rámci vzdělávacích oborů (předmětů) Vašeho metodického útvaru ve škole podporovány následující výukové situace?; Podotázka: procvičování rutinních postupů charakteristických pro daný předmět
1=je to zakotveno v ŠVP, 2=dohodou v rámci metodického útvaru, 3=rozhoduje si o tom každý učitel
Q239780
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Jak jsou v rámci vzdělávacích oborů (předmětů) Vašeho metodického útvaru ve škole podporovány následující výukové situace?; Podotázka: rozvíjení čtenářských dovedností a strategií
1=je to zakotveno v ŠVP, 2=dohodou v rámci metodického útvaru, 3=rozhoduje si o tom každý učitel
Q239781
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Jak jsou v rámci vzdělávacích oborů (předmětů) Vašeho metodického útvaru ve škole podporovány následující výukové situace?; Podotázka: rozvíjení strategií k řešení úkolů (plánování, výběr informací, kontrola apod.)
1=je to zakotveno v ŠVP, 2=dohodou v rámci metodického útvaru, 3=rozhoduje si o tom každý učitel
Q239782
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Jak jsou v rámci vzdělávacích oborů (předmětů) Vašeho metodického útvaru ve škole podporovány následující výukové situace?; Podotázka: žáci sami navrhují, formulují a ověřují pracovní postup
1=je to zakotveno v ŠVP, 2=dohodou v rámci metodického útvaru, 3=rozhoduje si o tom každý učitel
Q239783
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Jak jsou v rámci vzdělávacích oborů (předmětů) Vašeho metodického útvaru ve škole podporovány následující výukové situace?; Podotázka: žáci sami odhalují a vyvracejí cizí chybné úvahy nebo postupy
1=je to zakotveno v ŠVP, 2=dohodou v rámci metodického útvaru, 3=rozhoduje si o tom každý učitel
Q239784
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Jak jsou v rámci vzdělávacích oborů (předmětů) Vašeho metodického útvaru ve škole podporovány následující výukové situace?; Podotázka: žáci sami rozpoznávají aplikaci učiva v reálném světě
1=je to zakotveno v ŠVP, 2=dohodou v rámci metodického útvaru, 3=rozhoduje si o tom každý učitel
Q239785
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Jak jsou v rámci vzdělávacích oborů (předmětů) Vašeho metodického útvaru ve škole podporovány následující výukové situace?; Podotázka: žáci využívají znalosti získané v rámci výuky jiných oborů (předmětů)
1=je to zakotveno v ŠVP, 2=dohodou v rámci metodického útvaru, 3=rozhoduje si o tom každý učitel
Q239786
Kategorie: Obecné aspekty odborného vzdělávání; Otázka: Je stanovený časový rozsah praktického vyučování dle Vašeho názoru dostatečný?; Podotázka: maturitní obory
ano, ne, měl by být vyšší, ne, měl by být nižší
Q239666_233198
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Které tři podklady pro Vás mají nejvýraznější vliv na výslednou známku žáků na vysvědčení?; Odpověď: ústní zkoušení u tabule
0=ne, 1=ano
Q239666_233199
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Které tři podklady pro Vás mají nejvýraznější vliv na výslednou známku žáků na vysvědčení?; Odpověď: rozsáhlejší písemné práce v hodině
0=ne, 1=ano
Q239666_233200
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Které tři podklady pro Vás mají nejvýraznější vliv na výslednou známku žáků na vysvědčení?; Odpověď: krátká písemná opakování (pětiminutovky)
0=ne, 1=ano
Q239666_233201
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Které tři podklady pro Vás mají nejvýraznější vliv na výslednou známku žáků na vysvědčení?; Odpověď: zkoušení v lavici
0=ne, 1=ano
Q239666_233202
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Které tři podklady pro Vás mají nejvýraznější vliv na výslednou známku žáků na vysvědčení?; Odpověď: aktivita žáka v hodině
0=ne, 1=ano
Q239666_233203
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Které tři podklady pro Vás mají nejvýraznější vliv na výslednou známku žáků na vysvědčení?; Odpověď: hodnocení domácí práce
0=ne, 1=ano
Q239666_233204
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Které tři podklady pro Vás mají nejvýraznější vliv na výslednou známku žáků na vysvědčení?; Odpověď: hodnocení portfolia výkonů žáka
0=ne, 1=ano
Q239666_233205
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Které tři podklady pro Vás mají nejvýraznější vliv na výslednou známku žáků na vysvědčení?; Odpověď: jiné podklady
0=ne, 1=ano
Q239668_233206
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Český jazyk
0=ne, 1=ano
Q239668_233207
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: cizí jazyk
0=ne, 1=ano
Q239668_233208
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Matematika
0=ne, 1=ano
Q239668_233209
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Fyzika
0=ne, 1=ano
Q239668_233210
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Chemie
0=ne, 1=ano
Q239668_233211
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Biologie
0=ne, 1=ano
Q239668_233212
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: jiný přírodovědný předmět
0=ne, 1=ano
Q239668_233213
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Informační a komunikační technologie
0=ne, 1=ano
Q239668_233214
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Dějepis
0=ne, 1=ano
Q239668_233215
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Zeměpis
0=ne, 1=ano
Q239668_233216
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Výchova k občanství
0=ne, 1=ano
Q239668_233217
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: jiný společensko-vědní předmět
0=ne, 1=ano
Q239668_233218
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Tělesná výchova
0=ne, 1=ano
Q239668_233219
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Výtvarná výchova
0=ne, 1=ano
Q239668_233220
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Hudební výchova
0=ne, 1=ano
Q239668_233221
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Výchova ke zdraví
0=ne, 1=ano
Q239668_233222
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: jiný výchovný předmět
0=ne, 1=ano
Q239668_233223
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: odborný teoretický předmět
0=ne, 1=ano
Q239668_233224
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: praktické vyučování, odborný výcvik
0=ne, 1=ano
Q239669_233225
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Český jazyk
0=ne, 1=ano
Q239669_233226
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: cizí jazyk (AJ, NJ, FJ, RJ apod.)
0=ne, 1=ano
Q239669_233227
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Matematika
0=ne, 1=ano
Q239669_233228
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Fyzika
0=ne, 1=ano
Q239669_233229
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Chemie
0=ne, 1=ano
Q239669_233230
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Přírodopis/Biologie
0=ne, 1=ano
Q239669_233231
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: jiný přírodovědný předmět
0=ne, 1=ano
Q239669_233232
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Informační a komunikační technologie
0=ne, 1=ano
Q239669_233233
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Dějepis/Historie
0=ne, 1=ano
Q239669_233234
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Zeměpis/Geografie
0=ne, 1=ano
Q239669_233235
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Občanská výchova
0=ne, 1=ano
Q239669_233236
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: jiný společensko-vědní předmět
0=ne, 1=ano
Q239669_233237
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Hudební výchova
0=ne, 1=ano
Q239669_233238
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Výtvarná výchova
0=ne, 1=ano
Q239669_233239
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Tělesná výchova
0=ne, 1=ano
Q239669_233240
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: předmět speciálně pedagogické péče, speciální vyučovací předmět
0=ne, 1=ano
Q239669_233241
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: odborný předmět
0=ne, 1=ano
Q239669_233242
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: jiný předmět/obor
0=ne, 1=ano
Q239669_233243
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: žádný
0=ne, 1=ano
Q239671
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaká je délka Vaší učitelské praxe celkem?
odpověď číslem
Q239674
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Působíte na škole jako „odborník z praxe“?
ano, ne
Q239725
Kategorie: Obecné aspekty odborného vzdělávání; Otázka: Do jaké míry odpovídají materiální podmínky praktického vyučování podmínkám reálného moderního pracoviště?
rozhodně odpovídají, spíše odpovídají, spíše neodpovídají, rozhodně neodpovídají
Q239726
Kategorie: Obecné aspekty odborného vzdělávání; Otázka: Jaký podíl z rozsahu praktického vyučování tráví žáci v průměru na pracovištích smluvních partnerů?
odpověď číslem
Q239729
Kategorie: Obecné aspekty odborného vzdělávání; Otázka: Je stanovený časový rozsah praktického vyučování dle Vašeho názoru dostatečný?; Podotázka: maturitní obory
ano, ne, měl by být vyšší, ne, měl by být nižší
Q239730
Kategorie: Obecné aspekty odborného vzdělávání; Otázka: Je stanovený časový rozsah praktického vyučování dle Vašeho názoru dostatečný?; Podotázka: učební obory
ano, ne, měl by být vyšší, ne, měl by být nižší